Šventiniai renginiai prasidėjo sakralinės muzikos vakaru, kuriame koncertavo kamerinis ansamblis „Cantilena“.

Kultūra, Naujausi

Deltuva šventė penkias dienas

Daiva STIMBURIENĖ

Kultūros centro Deltuvos skyriaus renginių organizatorė, projekto vadovė

2019 metais sukanka 800 metų nuo pirmojo (1219 m.) Deltuvos žemės vardo paminėjimo Taikos sutartyje tarp Haličo Voluinės (Ukraina) kunigaikštystės ir lietuvių žemių kunigaikščių. Istorikai mano, kad Deltuvos žemė viduramžiais apėmė dabartinę Molėtų rajono vakarinę, Anykščių rajono pietinę, Ukmergės rajono rytinę ir Širvintų rajono šiaurės rytinę dalis. Gyvenvietė, buvusi šios žemės vakariniame paribyje, išsaugojo Deltuvos vardą po to, kai susikūrus Lietuvos Didžiajai Kunigaikštystei, Deltuvos žemė nunyko, užleisdama vietą valstybinėms struktūroms.

Žolinės atlaidai – puiki proga susitikti. Dažniausiai šią šventę pamalonina ir geri orai. Todėl priežodis skamba net įsakmiai: „Kas neateina per Žolinę, tas bus neturtingas.“ Nebendrausi su giminėmis, liksi vienas bėdoje, skurde. Taigi, šventei buvo labai būdinga bendruomeniškumo dvasia. Deltuviškiai stengiasi išlaikyti šią tradiciją, nes tik per bendruomeniškumą visuomenė tampa pilietiška.

Šiais metais Žolinę šventėme net penkias dienas. Ją skyrėme Deltuvos žemių vardo paminėjimo 800-osioms metinėms. Renginius organizavo Deltuvos miestelio bendruomenė, seniūnija, Kultūros centro Deltuvos skyrius, mokykla, biblioteka. Deltuvos miestelio šventė buvo švenčiama įgyvendinant Deltuvos miestelio bendruomenės pateiktą projektą „Deltuva. Pėdsakai. Žymės. Atmintis.“ pagal visuomeninės organizacijos Ukmergės rajono VVG vietos plėtros strategijos priemonę „Parama kaimo gyventojų aktyvumo ir pilietiškumo skatinimas, bendrų iniciatyvų rėmimas“. Projekto partneriai – Atkočių ir Leonpolio kaimų bendruomenė.

SAKRALINĖS MUZIKOS VAKARAS

Renginiai prasidėjo rugpjūčio 14 dieną. Deltuvos Švč. Trejybės bažnyčioje šv. Mišias už Deltuvą aukojo parapijos klebonas kunigas Gintautas Naudžiūnas. Po mišių vyko sakralinės muzikos vakaras, kuriame koncertavo kamerinis ansamblis „Cantilena“ (vad. Daiva Petrikienė). Pilnutėlė bažnyčia klausėsi užburiančių dainų ir giesmių. Ilgai netilo plojimai. Atsidėkodami už nuostabų koncertą, ansamblio dalyvėms deltuviškiai padovanojo po tradicinę Žolinių puokštelę.

POPIEŽIAUS BULĖ

Minint Deltuvos žemių 800 metų jubiliejų, deltuviškius pasiekė džiugi žinia – po kelerių metų paieškų pagaliau rastas neeilinis 1468 m. kovo 5 d. Romos bažnyčios pergamentas, popiežiaus Pauliaus II bulė. Šiuo dokumentu Deltuvos parapijai suteikti Švč. Trejybės ir Žolinės 7-erių metų atlaidai. Bažnyčios geradarių dėka bulę aukščiausios kategorijos restauratorė Birutė Giedraitienė atnaujino ir konservavo. Jos padovanota kopija eksponuojama Deltuvos Švč. Trejybės bažnyčioje.

ŽOLINĖS ŠVENTĖ

Rugpjūčio 15-oji – Žolinė. Miestelio bažnyčioje vyko Švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų atlaidai. Šv. Mišias aukojo kunigas Mozė Mitkevičius. Po jų buvę mokyklos mokiniai galėjo aplankyti savo gimtąją Deltuvos mokyklą. Visą dieną vyko įvairios pramogos. Mažieji šventės dalyviai džiaugėsi atrakcionais, pripučiamais ir šiaudiniu batutais, žolynų edukacija. Popietę Deltuvos kultūros namuose atidaryta fotomenininko Dainiaus Vyto foto paroda „Deltuvai – 800 metų“, kurioje deltuviškiai galėjo atpažinti save. Vėliau Liepų parke prasidėjo kraštiečių susitikimas. Visus susirinkusius pasveikino Deltuvos seniūnas Gintaras Radzevičius, rajono savivaldybės mero pavaduotoja Agnė Balčiūnienė.

Plačiau apie Deltuvos istoriją papasakojo Deltuvos kultūros almanacho „Eskizai“ redaktorius Vytautas Česnaitis.

Norintieji galėjo dalyvauti šakočio kepimo edukacijoje ir degustacijoje, patys galėjo išsilieti žvakę. To nepadarę, renginio pabaigoje po bičiulio žvakę gavo dovanų. Iš suneštų žolynų kraštiečiai nupynė Žolinių kilimą.

Vakare visų laukė gausus vaišių stalas ir kapelos „Bičiuliai“ iš Vilniaus koncertas. Šventinę dieną baigė roko grupės „Poliarizuoti stiklai“ koncertas ir šventiniai fejerverkai.

KRAŠTIEČIŲ APDOVANOJIMAI

Kaip gera sugrįžti į tėviškę, kur esi laukiamas. Nusikelti į prisiminimus, pasišnekučiuoti su vaikystės draugu ar buvusiu kaimynu. Ir padėkoti, pasakyti ačiū tiems, kurie kasdien, diena dienon savo gimtąjį miestelį puoselėjo, rūpinosi jo žmonėmis, apie šį kampelį žinią plačiai skleidė svetur. Šventės metu Deltuvos seniūnas G. Radzevičius ir bendruomenės pirmininkas Dovilijus Serapinas mūsų krašto šviesuoliams įteikė apdovanojimus.

Kaligrafui profesoriui Albertui Gurskui apdovanojimas įteiktas už meilę savo gimtajam miesteliui, už dovanotą Deltuvos herbo etaloną. Švęsdami Vasario 16-osios iškilmes, šiais metais sulaukėme dar vienos mūsų kraštiečio dovanos – kaligrafijos pamokos ir jo darbų parodos. Ir nors joje buvo eksponuojama tik nedidelė dalis profesoriaus kūrybos, bet ir ši visiems apsilankiusiems leido pajusti autoriaus meistriškumą, nuoširdumą, įvairiapusiškumą, didžiulį dėmesį Lietuvos kultūrai, Lietuvos istorijai ir pagarbą žmogui.

Ilgametei miestelio felčerei Laimei Kopustinskienei apdovanojimas įteiktas už besąlygišką atsidavimą savo profesijai, už dovanotą džiaugsmą ateinant ir suteiktą ramybę išlydint. 1968 metais baigusi tuometę Vilniaus respublikinę medicinos mokyklą į Deltuvą iš Pabaisko atvažiavo jaunutė felčerė Laimė, visų deltuviškių iki šių dienų švelniai vadinama Laimute. Pirmąja ir vienintele jos darboviete tapo Deltuvos ambulatorija, kurioje triūsė 49 metus ir 9 mėnesius. Kaip pasakoja pati L. Kopustinskienė, buvo visko. Pradžia buvo labai sunki. Miestelis turėjo du ar tris telefonus, dirbti teko visas septynias dienas per savaitę, nes į ambulatoriją dieną, o į namus ir naktį kreipdavosi tie, kuriems reikėjo pagalbos. Teko gelbėti ne tik traumuotus, sunkiai sergančius, bet ir žaibo trenktus ar skendusius žmones. O greitosios pagalbos automobilį atstojo arkliai ir rogės.

Atminimo ženklu švenčiant Deltuvos žemių vardo paminėjimo 800-ąsias metines apdovanota Jono ir Marijonos Bakšių šeima. Baigusi Vilniaus valstybinį pedagoginį institutą, matematikos mokytoja Marijona į Deltuvą atvažiavo 1959 metais. Dirbo čia iki 2001-ųjų – iš viso 42 metus. Ugdė vaikus, mokė juos ne tik algebros, geometrijos, bet ir gyvenimo matematikos. Būti mokytoja buvo jos vienintelis pašaukimas. Čia, tuometėje Deltuvos vidurinėje mokykloje, ji sutiko ir savo antrąją pusę – muzikos mokytoją Joną, sukūrė šeimą, užaugino du šaunius sūnus Artūrą ir Raimundą. Mokytojas Jonas visus mokė muzikos, vadovavo mokyklos chorui, o jo suburtam skudutininkų ansambliui lygių nebuvo visoje Lietuvoje.

Atminimo ženklas įteiktas Deltuvos žemių istorinės ir kultūrinės atminties metraštininkui, Deltuvos kultūros almanacho „Eskizai“ redaktoriui V. Česnaičiui. Už meilę Deltuvos žemei, už šiltus almanacho pristatymus mūsų miestelyje, už Deltuvos vardo garsinimą Lietuvoje ir pasaulyje.

Už pagalbą Deltuvos seniūnijai ir paramą kultūriniams projektams apdovanoti UAB „Rovada“ savininkai Algis ir Kęstutis Blauzdžiai.

Už deltuviškių subūrimą sportinei veiklai pagerbtas miestelio gyventojas Kazys Aleknavičius.

Seniūnas G. Radzevičius apdovanojimą įteikė L. Kopustinskienei. Dešinėje – bendruomenės pirmininkas D. Serapinas.

ŽIRGŲ LENKTYNĖS

Penktadienio vakare Liepų parke vyko žirgų lenktynės. Jas organizavo žirgų mylėtojas Deltuvos seniūnas G. Radzevičius. Lenktynėse dalyvavo ne tik vietiniai vadeliotojai bei jojikai, bet ir svečiai iš Panevėžio, Širvintų, Šiaulių bei Tauragės rajonų.

Dėl pirmojo prizo, kurį įsteigė Deltuvos seniūnijos ūkininkas Deivydas Andriūnas, kovojo keturi žirgai. Tai Vidmanto Savilionio vadeliojamas Ukmergės lunatikas, deltuviškio Benjamino Jovaišos žirgas Granatas, svečio iš Panevėžio rajono Alvydo Banėno kumelaitė Felicija ir Mečislovo Radzevičiaus Delavaras. Pirmą lenktynių prizą nuskynė Delavaras, antras atbėgo Granatas, trečias – Ukmergės lunatikas, ketvirta – Felicija.

Dėl ŽŪB „Atkočių agroservisas“ įsteigto prizo kovojo trys žirgai. Pirmas buvo Raimundas Dirsė iš Lėno su Ilves tooma, antra – širvintiškė Diana Jarmolavičienė su žirgu Gajumi, trečia – Ema Masolkovaitė, vadeliojusi Dakotą.

Dėl UAB „Malmedis“ įsteigto prizo kovojo jauniausi žirgai. Jiems draugiją palaikė žirgas Delavaras. Nugalėjo Delavaras, kurį vadeliojo Laura Kondrotaitė, antra Kamilė Žemgulytė su žirgu Heraldika, trečia E. Masolkovaitė su kumelaite Deltuvėle.

Jojikai kovojo dėl deltuviškio ūkininko Gyčio Sedlecko įsteigto prizo. Prie starto linijos stojo keturi žirgai – Alle de cassandra (jojikas Vygailas Perednikas), Vėlyvis (jojikė Laura Pažusytė), C C Paradise (jojikė Eglė Giedraitytė) ir Ukmergės lunatikas (jojikė L. Kondrotaitė). Pirmas finišą kirto C C Paradise, antras – Ukmergės lunatikas, trečia – Alle de cassandra, ketvirtas – Vėlyvis.

Varžybų metu visus linksmino Kultūros centro Deltuvos skyriaus liaudiškos muzikos kapela „Magaryčios“ (vad. Kazimieras Piestinis).

Deltuviškiai yra dideli žirgų lenktynių mylėtojai. Ir nors trasoje buvo nedidelių incidentų, viskas pasibaigė laimingai.

Dėl prizo varžėsi ir keturi jojikai.

DELTUVOS ŽOLINIŲ SPARTAKIADA

Šeštadienį sportiškai nusiteikę kaimo bendruomenių atstovai rinkosi į Deltuvos pagrindinės mokyklos stadioną, kur septynioliktą kartą vyko Ukmergės rajono kaimo bendruomenių Žolinių spartakiada. Spartakiados vyr. teisėjas – Kazys Aleknavičius. Į Žolinių spartakiadą susirinkusias komandas sveikino rajono savivaldybės administracijos direktorius Darius Varnas, Deltuvos seniūnas G. Radzevičius, Deltuvos miestelio bendruomenės pirmininkas Dovilijus Serapinas, Ukmergės krašto bendruomenių sąjungos pirmininkė Angelė Jokubynienė. Deltuvos seniūnui davus startą, visi dalyviai bėgo simbolinius 800 metrų, skirtus Deltuvos žemių vardo paminėjimo 800-ioms metinėms.

Geriausiai pasirodę sportininkai ir komandos buvo apdovanoti medaliais. Jų išdalinta net 200! „Sportiškiausios bendruomenės“ taurę iškovojo Siesikų bendruomenė, „Aktyviausios bendruomenės“ taurė atiteko Deltuvos miestelio bendruomenei. Visų bendruomenių atstovai dovanų parsivežė ir suvenyrines puodynes su Deltuvos krašto medumi.

Šventiniai renginiai baigėsi sek-madienį Deltuvos Švč. Trejybės bažnyčioje šv. Mišiomis, kurias aukojo kunigas G. Naudžiūnas.

Septynioliktą kartą surengtoje Žolinių spartakiadoje dalyvavo įvairaus amžiaus viso rajono sportininkai.

D. VYTO nuotraukos

Palikite komentarą apie straipsnį

Rekomenduojami video

Naujienos iš interneto
traffix.lt

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas