Knygos autorė L. Jankeliūnienė.

Kultūra, Naujausi

„Prie geležingojo upokšnio“ – rašytinis paminklas Pageležių kaimui

Sigita ASTIKIENĖ

Vlado Šlaito viešosios bibliotekos Bibliografijos-kraštotyros skyriaus vedėja

Pristatant bet kokią naują knygą labai tinkami kunigo Algirdo Toliato žodžiai: „Išlydėti knygą į gyvenimą, tai tarsi ištekinti ją už skaitytojų. Atsakomybė, rizika, nuotykis, taip pat: viltis, tikėjimas ir meilė. Parašyta knyga jau nebepriklauso autoriui, ji gyvena savarankišką gyvenimą.“ Ypač šie žodžiai tinka kalbant apie knygą, kuri pasakoja žmonių likimus, atspindi krašto paveldo ypatumus, atsiskleidžia įvairiapusiškomis turinio spalvomis.

 Vlado Šlaito viešojoje bibliotekoje bendruomenės narių buvo gražiai sutikta naujausia kraštietės, poetės, ilgametės pedagogės Leonoros Jankeliūnienės knyga „Prie geležingojo upokšnio“. Renginio metu vyko literatūrinės dirbtuvės, kurių metu autorė pristatė savo naujausią knygą, papasakojo leidinio gimimo istoriją, visus sunkumus ir džiaugsmus, su kuriais teko susidurti rašant. Kaip pristatymo metu sakė pati autorė, ji jaučiasi atidavusi visą save ir grąžinusi skolą savo gimtajam Pageležių kaimui, aprašiusi ne tik savo, bet ir kitų kaimo šeimų istorijas, šio krašto praeitį ir dabartį.

L. Jankeliūnienė – poetė, Nepriklausomųjų rašytojų sąjungos narė, mokytoja, aktyvi įvairių literatūrinių renginių dalyvė. Ji gimė ir augo Ukmergės rajono Veprių apylinkės Pageležių kaime. Dar besimokydama Ukmergės pirmojoje vidurinėje mokykloje pradėjo rašyti eiles, dalyvavo mokyklos literatų būrelio veikloje. Vėliau Vilniaus universitete studijavo lietuvių kalbą ir literatūrą. Eiles kūrė ir dirbdama lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja, direktoriaus pavaduotoja Veprių vidurinėje mokykloje. Poetė yra išleidusi nemažai linkėjimų, laiškų, eilėraščių knygelių. Autorės eilėraščiai, miniatiūros, impresijos bei kita kūryba publikuojami almanache „Eskizai“, rajono, respublikinėje spaudoje bei įvairiuose poezijos rinkiniuose.

2003 m. L. Jankeliūnienei suteikta savivaldybės literatūrinė Vlado Šlaito premija už poezijos knygą „Kelionė tyloje“, eilėraščių ciklą Igarkos tremties 55-mečiui ir aktyvų dalyvavimą Ukmergės bendruomenės kultūrinėje veikloje. Po ketverių metų ši literatūrinė premija suteikta Deltuvos kultūros almanacho „Eskizų“ kolegijai, tarp kurios narių taip pat yra ir L. Jankeliūnienė. Rašytoja – ne vieno respublikinio konkurso laureatė, už veiklą Ukmergei 2008 m. apdovanota rajono mero padėkos ženklu.

Naujausioje L. Jankeliūnienės knygoje papasakotas Pageležių kaimo savitumas, aprašyti įžymūs kraštiečiai, Stimburių šeimos likimas, publikuoti autorės poezijos bei prozos kūriniai. Leidinys gausiai iliustruotas, daugelyje nuotraukų įamžintas Pageležių kaimas, gyvenamos ir nebegyvenamos sodybos, gamtos vaizdai, autorės šeimos gyvenimo akimirkos. Pasakojimuose ir nuotraukose alsuoja ir Pageležių praeitis, ir šiandienis kaimo gyvenimas.

Pristatydama knygelę, autorė pirmiausia prakalbo aukštaičių tarme, taip primindama visiems mūsų tarmių išsaugojimo svarbą, pasakojo apie tai, kad iš pradžių apie knygelę net negalvojusi, daug straipsnių publikavo spaudoje, įvairiuose leidiniuose, tačiau vėliau gimė mintis, kad medžiagos tiek daug, jog iš to gali išeiti ir visa knyga.

Renginio metu ne tik klausėmės autorės, bet mintimis ir įspūdžiais dalijosi, rašytoją sveikino ir daug gražių linkėjimų išsakė Veprių bei Sližių krašto bibliotekininkės, Ukmergės „Bočių“ kolektyvo atstovės, kiti svečiai. Laumėnų kaimo bibliotekininkė Nijolė Vernickienė prisiminė Lietuvos knygos bičiulių draugiją, kurios Ukmergės rajono skyriui 1979–1991 m. vadovavo ir visus knygai neabejingus žmones būrė būtent L. Jankeliūnienė.

Leidinį nuotraukomis papuošusi fotomenininkė Nijolė Paškauskienė prisiminė ir pasidžiaugė tuo laiku, kuomet abi su knygos autore keliavo ieškoti geležingojo upelio, klajojo po kaimo sodybas, ragavo nuostabiai skanių, tačiau ištuštėjusiose sodybose jau niekieno nebeskinamų, obuolių.

Literatūrinės dirbtuvės pakvietė ne tik klausyti, bet ir dalyvauti, ne tik pasveikinti, bet ir išsakyti savo nuomonę bei pastebėjimus, pasidžiaugti knygele ir jos teikiama visapusiška nauda.

Susirinkusieji klausėsi ir muzikinių kūrinių, kuriuos atliko Deltuvos Švč. Trejybės bažnyčios vargonininkė Milda Razumaitė. Jauna atlikėja jau 10 metų groja vargonais, moko muzikos vaikų lopšelio-darželio „Nykštukas“ auklėtinius. Dar penkerių metukų Mildą močiutė nuvedė į Veprių bažnyčią, kur atlikėja ir pradėjo savo muzikinį kelią. Pasiklausius muzikos, iš publikos netgi buvo išsakytas pasiūlymas kažką sukurti ir pagroti pagal poetės eiles.

Leidinyje ryškiai atsispindi mūsų krašto kolektyvinė atmintis, kuri yra dabar gyvenančių žmonių kartų atmintis, perduodama neformalia kasdiene komunikacija – per žmonių pasakojimus. Tokiais pasakojimais, prisiminimais formuojamas bendrumo jausmas, o jaunesnėms kartoms perduodamas ne tik praeities vaizdinys, bet ir moralinės vertybės bei deramo elgesio modeliai. Šiandien galime stebėti vis didėjantį visuomenės susidomėjimą praeitimi, nes žmonės nori žinoti savo giminės, šeimos, kaimo ar miesto istoriją ir ją užfiksuoti. Sutikdami knygelę, renginio dalyviai vieningai pažymėjo, kad leidinys apie Pageležių kaimą svarbus visai rajono bendruomenei dėl galimybės išsaugoti savo krašto paveldą bei užtikrinti benunykstančios istorijos tęstinumą.

Genovaitės KAZIELIENĖS nuotraukos

Renginio dalyvės.

Palikite komentarą apie straipsnį

Naujienos iš interneto
traffix.lt

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas