Šventės dalyviai. R. PADOLSKO nuotr.

„Kultūra - mūsų dvasios stiprybės šaltinis“, Kultūra

Jubiliejinė šventė Balelių kaime

Ramutė LIUBOMIRSKIENĖ

Balelių UDC direktorė

Milda TITENYTĖ

Taujėnų gimnazijos mokytoja

 

Balelių kaimo bendruomenė ir Balelių universalus daugiafunkcis centras (UDC) organizavo šventę, skirtą paminėti net kelias sukaktis: Lietuvos valstybės atkūrimo 100-metį, Balelių mokyklos 100-metį ir Balelių kaimo 670 metų jubiliejų. Susirinko Balelių kaimo gyventojai, atvyko kraštiečių ir svečių iš aplinkinių kaimų, bendruomenių. Šventėje dalyvavo Lietuvos Respublikos Seimo narys Juozas Varžgalys, rajono savivaldybės meras Rolandas Janickas, rajono savivaldybės administracijos švietimo ir sporto skyriaus vedėjas Vaidotas Kalinas, Traupio parapijos klebonas Juozas Janulis, Taujėnų gimnazijos direktorius Darius Kaplūnas, buvę Balelių mokyklos direktoriai, mokytojai, mokiniai.

Renginys prasidėjo šv. Mišiomis Balelių Šv. Jono Pauliaus II koplyčioje, o paskui visi rinkosi prie buvusios mokyklos (dabar Balelių universalaus daugiafunkcio centro). Čia vyko iškilmingas paminklo, kurį sukūrė tautodailininkas medžio drožėjas iš Veprių Remigijus Rudokas, atidengimas ir pašventinimas. Balelių UDC direktorė R. Liubomirskienė paskambino paminklo varpu ir pakvietė visus į buvusią mokyklą, kur šventė tęsėsi bendraujant ir apžiūrint pasikeitusias buvusios mokyklos patalpas. Vyko Balelių kaimo bei svečių amatininkų ir verslininkų mugė, balelietės Veronikos Jovaišienės tapybos darbų paroda, fotografijų paroda ,,Po gimtinės dangumi“, Balelių bibliotekos vedėjos Ingos Petkuvienės parengta paroda ,,Prisiminus kaimo jubiliejines šventes“, Balelių UDC neformaliojo vaikų švietimo būrelio „Kūrybinė laisvė“ (vadovė Daiva Gudzevičienė) darbelių paroda. Norintieji paremti bendruomenę galėjo įsigyti knygelę apie Balelių kaimą ,,Po Balelių ąžuolu“. Leidinėlį parengė D. Gudzevičienė, R. Liubomirskienė, M. Titenytė ir I. Petkuvienė, o išleisti padėjo UAB „Valdo leidykla“.

Šventė-vakaronė vyko Balelių UDC sporto salėje. Čia smagią nuotaiką dovanojo svečiai dainininkai Valdemaras Frankonis ir Rasa Kaušiūtė, vedėjos Dėdienytė (Rasa Graužinienė) ir Agotėlė (Vilma Mulevičiūtė-Sabaliauskienė). Visus nustebino ir sušildė Balelių bendruomenės pirmininko Romo Pivoro atliekama daina, sveikinimo žodis ir linkėjimai. Puikią koncertinę programą žiūrovams dovanojo Jurgitos Padolskienės vadovaujamas neformaliojo vaikų švietimo būrelis „Šokis – judesio terapija mokiniams“. Susirinkusieji prisijungė prie smagaus koncerto ir kartu dainavo, šoko. Svečiai sveikino Balelių bendruomenę, Balelių UDC su jubiliejumi, o Balelių bendruomenės ir UDC vadovai įteikė apdovanojimus kaimo senoliams, švenčiantiems garbingus jubiliejus, ir nominacijas labiausiai nusipelniusiems gyventojams. Iš viso skirta 12 nominacijų. Šimtmečio mokytoja tituluota ilgametė Balelių mokyklos mokytoja Emilija Stravinskienė. Nominante „Už krašto tradicijų puoselėjimą“ tapo buvusi Balelių mokyklos mokytoja ir mokyklos muziejaus įkūrėja, o dabar Taujėnų gimnazijos mokytoja M. Titenytė. „Šimtmečio įvykio“ nominacija atiteko Traupio parapijos klebonui J. Januliui, kuris sėkmingai įgyvendino idėją, įrengdamas Balelių kaime koplyčią. „Gyvenimo posūkio“ nominacija skirta Vilmos ir Aurimo Stasiūnų šeimai, kuri iš sostinės sugrįžo į gimtąjį kaimą ir aktyviai įsijungė į bendruomeninę veiklą. Titulu „Šimtmečio akimirkų įamžintojas“ apdovanotas Raimundas Padolskas, kurio fotografijos atlieka deramą Balelių kaimo reprezentacinę misiją. „Naudingiausio ir įdomiausio projekto“ nominacija įvertinta Keliaujančių architektūros dirbtuvių komanda, kuri sugebėjo ne tik įdomiai ir smagiai užimti Balelių ir aplinkinių bendruomenių vaikus, bet ir įtraukti vietos bendruomenės gyventojus, vaikų tėvus į pramogų kampelio sukūrimą. Nominacija „Idėjų šauklys“ įteikta V. Kalinui už naujus kūrybinius sumanymus telkiant švietimo bendruomenę ir inovatyvių idėjų skleidimą. Šeimos nominacija tituluota Irenos ir Izidoriaus Sarapinų šeima už kelių kartų šeimos vertybių puoselėjimą ir darną. „Metų kūrybiškos sielos“ nominacija atiteko V. Jovaišienei už puikius piešinius, prasmingus eilėraščius. „Kaimo sveikuole“ pripažinta Janina Švedienė už teigiamą asmeninį pavyzdį propaguojant sveiką gyvenseną, aktyvų dalyvavimą įvairiuose sveikatingumo renginiuose. „Darbuotojo“ nominacija įteikta kaimo laiškininkei Jūratei Auglienei už sugebėjimą visada ir visur suspėti, už norą visiems padėti. „Šimtmečio senolės“ nominacija apdovanota vyriausia kaimo moteris Pranciška Nugarienė. Visiems nominantams buvo įteikta po prizą – keramikinę gėlę.

Ši šventė buvo finansiškai remta vykdant įvairius projektus, savo asmeninėmis lėšomis prisidėjo kaimo gyventojai ir ūkininkai. Renginio metu buvo prisiminti ir pagerbti vasarą vykusio Žemės ūkio ministerijos projekto „Tautos šimtmečio ąžuolai“ nominantai. „Už pagalbą ir gerą žodį“ nominantė Balelių kaimo bendruomenės slaugytoja Rūta Šablevičienė ir „Šimtmečio verslininkas“ nominantas Balelių kaimo bendruomenės pirmininkas R. Pivoras.

Džiugu, kad aktyvių bendruomenės narių dėka pavyko surengti šią jubiliejinę šventę, kurioje buvo įdomu ne tik pasilinksminti, pasidžiaugti garbiais jubiliejais, nominacijomis, bet ir pabendrauti, pamatyti savo buvusius kraštiečius. Tikimės, kad kartu praleistas laikas ir toliau skatins bendruomeniškumą tarp gyventojų ir kartu padės suvokti bendruomeniškumo svarbą.

Palikite komentarą apie straipsnį

Rekomenduojami video

Naujienos iš interneto
traffix.lt

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas