Groja kurkliečiai.

„Kultūra - mūsų dvasios stiprybės šaltinis“, Kultūra

„O už lango ruduo jau…“

Birutė STUNDIENĖ

Šventupės kaimo bendruomenės tarybos narė

Lapkričio 10 dieną Šventupės kaimo bendruomenė surengė rudenėlio šventę ,,O už lango ruduo jau...“ Pasikvietėme svečių iš Anykščių rajono – Kurklių kultūros namų kaimo kapelą ,,Virinta“, kuriai vadovauja Giedrė Steponėnienė, ir Traupio kultūros namų saviveiklininkus, vadovaujamus Janinos Savickienės. Gražus buvo koncertas. Sukosi Traupio šokėjos, o kurkliškiams muzikantams užgrojus, net šviesa prigeso... Traupiečiai taip pat vaidino paprastus gyvenimiškus vaizdelius.

Kai padėkojome svečiams ir susėdome prie rudeninių vaišių stalo, šventupiečių užtraukta daina nuvilnijo dvaro skliautais. Ne vienas choro vadovas pavydėtų tokių balsų, bet dauguma mūsų moterų garbaus amžiaus ir sveikata neleidžia dažnai dalyvauti repeticijose. Prie šventupiečių prisidėjo Kurklių muzikantai – kas čiupo armoniką, kas – akordeoną, kas – saksofoną, ir tada jau bendrai skliautus drebino ir grojimu, ir dainavimu.

Esame dėkingi Šventupės bendruomenės entuziastėms Veronikai, Nijolei, Reginai, Emilijai, kurių dėka buvo surengta ši šventė. Taip pat nuoširdžiai dėkojame bibliotekininkei Genei, kultūros namų darbuotojams Birutei ir Kazimierui.

Tikimės, kad mūsų draugystė su kurkliečiais ir traupiečiais tęsis dar ilgai, nes ir jie mus pakvietė į svečius.

Renginyje netrūko smagių akimirkų.

Palikite komentarą apie straipsnį

  • Anonimas :
    Smagu skaityti tokius straipsnius ,pozityvumas visada įkvėpia.

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas