Asociatyvi nuotr.

Aktualijos

Prekėms parduotuvėje ir internete – griežtesnė patikra

Europos Parlamento (EP) Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas patvirtino taisykles, skirtas užtikrinti veiksmingesnius ES parduodamų prekių patikrinimus ir jų saugą. Kartu imamasi veiksmų, kad įmonėms, ypač mažesniosioms, būtų lengviau parduoti savo produktus visoje Europoje.

Siekiama sustiprinti nacionalinių valdžios institucijų ir muitinės pareigūnų atliekamus patikrinimus, kad būtų užkirstas kelias nesaugių produktų pardavimui ES vartotojams. Šios priemonės taip pat turėtų užkirsti kelią nesąžiningų prekybininkų nepagrįstam konkurenciniam pranašumui prieš įmones, kurios laikosi taisyklių.

Neapsaugoti ir neatitinkantys produktai vis dar parduodami ES rinkoje. Rinkos priežiūros institucijų atliekami bendri patikrinimai parodė, kad 32 proc. žaislų, 58 proc. elektronikos prietaisų, 47 proc. statybos produktų ir 40 proc. darbuotojų apsaugos priemonių neatitinka ES saugos ar vartotojų informavimo apie ją reikalavimų (pvz., nėra įspėjamojo užrašo apie pavojų).

ES valstybėse narėse už rinkos priežiūrą atsakingos daugiau kaip 500 skirtingų institucijų. Siūlomas reglamentas numato geresnį jų bendradarbiavimą ir koordinavimą, taip pat veiksmingesnį keitimąsi informacija apie netinkamus produktus ir vykstančius tyrimus. Ketinama sukurti šios srities ES informavimo tinklą, kurio nariams būtų suteiktos naujos užduotys ir įgaliojimai.

Europarlamentarų pasiūlyti pakeitimai taip pat leistų sustiprinti ne tik parduotuvėse, bet ir internetu parduodamų gaminių rinkos priežiūrą, siekiant apsaugoti vartotojų sveikatą ir saugą. ES šalys turėtų paskirti pakankamai inspektorių, kurie atliktų tokią priežiūrą internete.

Kiekviena įmonė, taip pat ne ES kapitalo, parduodanti gaminius ES bendrojoje rinkoje, turėtų paskirti joms Europos Sąjungoje atstovaujantį asmenį, kuris būtų atsakingas už minėtų reikalavimų laikymąsi.

Kitu teisės aktu, siekiama sustiprinti tarpusavio pripažinimo principą, kad vienoje ES valstybėje teisėtai parduodamos prekės nebūtų be reikalo uždraustos kitoje Sąjungos šalyje.

„G. ž.“ inform.

Palikite komentarą apie straipsnį

Naujienos iš interneto
traffix.lt

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas