Susitikimas Šilalėje.

„Kultūra - mūsų dvasios stiprybės šaltinis“, Kultūra

Projekto ,,Gamtinio ir kultūrinio paveldo populiarinimas per Lietuvos-Lenkijos etninę kultūrą“ įgyvendinimas

Guoda JUŠKAITĖ

Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro kultūros projektų vadovė

Nuo 2018 m. kovo 1 d. iki gruodžio 31 d. Šilalės rajono savivaldybės kultūros centras, Ukmergės kultūros centras ir Lenkijos lietuvių etninės kultūros draugija įgyvendina projektą ,,Gamtinio ir kultūrinio paveldo populiarinimas per Lietuvos-Lenkijos etninę kultūrą”.

Projekto metu jau įgyvendinti dveji gerosios patirties mainai: pirmieji įvyko Šilalėje, antrieji – Punske. Mainuose dalyvavo 50 etninės kultūros puoselėtojų. Mainų metu dalyviai apsikeitė gerąja patirtimi, mokėsi dainuoti liaudies dainas, šokti, pasigaminti nesudėtingus liaudies instrumentus, austi, pinti tautines juostas ir pan. Projekto dalyviai džiaugėsi turėdami galimybę susipažinti su abiejų šalių etnine kultūra, papročiais, tradicijomis, gamtiniu, kultūriniu ir kulinariniu paveldu.

Projekto metu įvyko keturi projekto partnerių atstovų susitikimai. Per pirmąjį susitikimą aptarti projekto administravimo, veiklos bei programos svarbiausi aspektai, derinamos artimiausių susitikimų datos, dalijamasi patirtimi, kaip sėkmingai įgyvendinti tarptautinį projektą. Antrojo susitikimo metu aptarta etninės kultūros švenčių koncepcija, projekto partneriai diskutavo apie tai, kaip švenčiamos etninę kultūrą puoselėjančios šventės, kurios iš jų populiariausios ir labiausiai mėgstamos turistų, prie kokių svarbių gamtos ir kultūrinio paveldo objektų jos organizuojamos. Pasidalinta vaizdine medžiaga, idėjomis, pastebėjimais apie etninius kiek-vienos šalies idealus, simbolius, istoriją, kalbą, religiją, identitetą.

Atstovės Ilona Raudonienė (Šilalės r. savivaldybės kultūros centro scenos režisierė (etnografijai), Rasa Graužinienė (Ukmergės kultūros centro direktorė), Aldona Wojciechowska (Lenkijos lietuvių etninės draugijos pirmininkė) sudarė bendrą etninės kultūros švenčių programą, kuri apima visus tris partnerių regionus: Šilalę, Ukmergę, Punską. Partneriams aptarus visas svarbiausias etninę kultūrą puoselėjančias šventes sudarytas net 21 etnokultūrinės šventės kalendorius, kuris paviešintas lankstinukų forma. Jungtinė švenčių programa lengviau padės turistams susidaryti pirmąjį įspūdį apie tradicines šilališkių, ukmergiškių bei Punsko Lenkijos lietuvių organizuojamas šventes, prisidės prie regiono augimo bei gyvenimo kokybės gerinimo, glaudaus bendradarbiavimo abipus sienos.

Trečiojo ir ketvirtojo susitikimo metu partneriai sudarinėjo bendrą etnokultūrinį turizmo maršrutą. Jame numatyti gamtinio ir kultūrinio paveldo objektai, šventės, susijusios su tos vietos kultūriniu bei gamtiniu paveldu. Projekto šalių atstovai tikisi, kad sukurtas bendras jungtinis etninės kultūros turizmo maršrutas padidins turistų skaičių Šilalės, Ukmergės bei Punsko kraštuose, populiarins etninės kultūros šventes bei vietos gamtinį ir kultūrinį paveldą. Maršrutas pateiktas lankstinukų forma bei lengvai pasiekiamas elektroninėje erdvėje, kurioje kiekvienas galės nesudėtingai rasti norimas aplankyti vietas (www.kc.ukmerge.lt).

Vienas iš pagrindinių projekto partnerių nusimatytų tikslų – turistų pritraukimas į lankytinas vietas ir etninės kultūros šventes. Šventės pradėtos organizuoti nuo birželio mėnesio ir tęsis iki lapkričio mėnesio. Į etninės kultūros šventes ir gamtinio paveldo objektus tikimasi pritraukti per 15 780 dalyvių.

Projektą remia Europos

regioninės plėtros fondas ir Ukmergės rajono savivaldybė

AUTORĖS ir Ukmergės kultūros centro reklamos-informacijos specialisto Dainiaus VYTO nuotraukos Kultūrinių mainų metu Šilalėje. Projekto dalyviai – Punske.

Palikite komentarą apie straipsnį

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas