Į šventę susirinko bendruomenės nariai ir svečiai.

„Kultūra - mūsų dvasios stiprybės šaltinis“, Kultūra

Trečio Antakalnio kaimo bendruomenei – 15 metų

Gailutė VĖBRIENĖ

Bendruomenės tarybos narė

Ne tik žmogus savo nueitą gyvenimo kelią skaičiuoja metais. Jie įprasmina ir įvairių įstaigų, organizacijų, bendrovių, tarp jų ir bendruomenių, gyvavimo rezultatus. Neseniai III Antakalnio kaimo bendruomenė paminėjo savo veiklos 15-os metų sukaktį.

Į šventę susirinko ne tik gausus būrys bendruomenės narių, bet ir labai lauktų svečių – atvyko rajono savivaldybės mero patarėja Laima Gambickienė, Pivonijos seniūnijos seniūnas Alvydas Gratkauskas, mūsų draugai iš Varinės, Laičių, Žeimių kaimų bendruomenių. Besirenkančius į šventę pasitiko fojė veikianti bendruomenės nario Alberto Vėbros nuotraukų paroda ,,Iš bendruomenės gyvenimo“, atspindinti visą veiklos laikotarpį.

Renginį pradėjo bendruomenės pirmininkė Virginija Sakalienė. ,,Bendruomenė – tai lyg bičių avilys, į kurį darbščiosios bitutės lašas po lašo neša nektarą ir gamina medų. Mūsų bendruomenės avilys per 15 metų kantriai ir su meile buvo pildomas darbais, projektais, šventėmis, bendra veikla. Ir visa tai – savo kaimui, savo žmogui“, – kalbėjo pirmininkė.

III Antakalnio kaimo bend-ruomenės įkūrėjas, pradininkas Juozas Kulėšius prisiminė 2003-uosius, kai visus būrė bendrai veiklai. Tuomet nebuvo bendruomenės namų, o žmonės lyg ir gėdijosi dirbti viešai, ne sau... Sunku buvo viską pradėti nuo nulio, sugalvoti, ko mes norėtume įkūrę bendruomenę, ką ji duotų kaimui, kas pasikeistų į gerąją pusę. „Ačiū bendraminčiams, kad padėjo, suprato, neišsibėgiojo iškilus sunkumams. Todėl ir išlikome, nes tikėjome savo siekiais, turėjome tikslų ir jautėme tvirtą vienas kito palaikymą“, – pasidžiaugė pirmasis bendruomenės pirmininkas.

Antroji pirmininkė buvo Erika Buikauskienė. Ji bendruomenei vadovavo ilgiausiai – net 9-erius metus. Tai – jau visai kitas laikotarpis: prasidėjo pirmųjų projektų rašymas, jiems finansuoti buvo skiriamos lėšos iš Europos Sąjungos fondų. Mūsų Erika drąsiai įsijungė į projektinę veiklą, buvo įvykdyta nemažai projektų. Stambiausi iš jų – bendruomenės namų įkūrimas, renovavus buvusio vaikų darželio patalpas, vaikų žaidimų aikštelės įrengimas. Buvo vykdomos ir įvairios edukacinės veiklos: piešimas ant vandens, susipažinimas su dekupažo technika, lipdymas iš molio... Ne tik bandėme įvairias veiklas, bet ir savo darbų parodas rengėme. Nuo 2012 metų organizuojame netradicinių sporto šakų čempionatą, kuris tapo gražiu kasmetiniu renginiu, įtraukiančiu ir suaugusius, ir vaikus. Kol vieni dalyvauja rungtyse, šeimininkės ant laužo verda košę, ja visi vaišinasi, ilgai bendrauja, dalinasi įspūdžiais.

Jau ketvirtus metus bendruomenei vadovauja V. Sakalienė. Mes, bendruomenės nariai, džiaugiamės, kad mums sekasi: visi pirmininkai buvo veiklūs, patys degė ir mokėjo uždegti kitus, be atlygio dirbo mums, kaimui, kad jis gražėtų, kad gera būtų čia gyventi. Ačiū jiems visiems!

Virginija ne tik tęsia savo pirmtakų pradėtus darbus, bet ir plečia kultūrinę visuomeninę veiklą – mums jau reikia dainuoti, groti, norime renginių. Todėl kreipėmės į Kultūros centrą, buvo paskirti meno vadovas bei renginių organizatorė ir dabar mes jau ,,duodam garo“... Įsigijome tautinius kostiumus (ačiū rėmėjams!), nusipirkome muzikos instrumentų, koncertuojame ne tik namie, bet ir svetur, dalyvaujame rajone organizuojamuose renginiuose, kviečiamės svečių iš kitų bendruomenių.

Mūsų kaime opūs socialiniai reikalai, todėl bendruomenės namuose jau trejus metus veikia vaikų dienos centras ,,Draugas – draugui“. Tai didelė paspirtis ir tėvams, ir centrą lankantiems vaikams. Kaimas atgijo, pagražėjo: išasfaltuota mašinų stovėjimo aikštelė, pastatyta pavėsinė, įrengta poilsio aikštelė su suolais, stalais bei laužaviete, pastatytas lauko treniruoklis. Lietuvos 100-mečio proga seniūnaitės Irenos Ožiūnaitės iniciatyva atidengtas paminklinis akmuo ,,Lietuvai – 100“, o mūsų kraštietis medžio drožėjas Valentas Butkus kaimui padovanojo savo medžio dirbinius – paminklinę lentą ,,Gediminaičių stulpai“ bei aukurą.

Turime kuo džiaugtis ir didžiuotis. Vertiname kiekvieno žmogaus įdėtą nors ir nedidelį grūdą į bendrą aruodą. Todėl šventės metu bendruomenės pirmininkė dėkojo ir įteikė apdovanojimus už iniciatyvas, už idėjas, už aktyvų dalyvavimą ir renginiuose, ir fiziniuose darbuose, ir saviveikloje, už geranoriškumą bei ištiestą pagalbos ranką aktyviausiems bendruomenės nariams. Padėkojome ir savo rėmėjams.

Šventė buvo graži, prasminga. O kad ji būtų ir smagi, labai pasistengė antakalniečių mišrus ansamblis ,,Retro“ (vadovas Marius Mikučionis) bei visus ant kojų pakėlusi kaimo kapela ,,Provincija“ (vadovas Alvydas Padriezas).

Koncertavo kaimo kapela „Provincija“.

Palikite komentarą apie straipsnį

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas