Skundas dėl Senamiesčio pagrindinės mokyklos darbo atmosferos buvo nedelsiant pradėtas tirti. AUTORĖS nuotr.

Aktualijos, Naujausi

Darbo grupės išvada: dauguma faktų nepasitvirtino, rasta ir pažeidimų

Respublikiniame internetiniame portale „Delfi.lt“ sausio 26 dieną buvo paskelbta anonimu norėjusio išlikti skaitytojo nuomonė dėl darbo atmosferos, tvyrančios Ukmergės Senamiesčio pagrindinėje mokykloje.

Čia dirbantis žmogus skundėsi, jog šią švietimo įstaigą lanko daug socialiai apleistų, į agresiją linkusių vaikų, dėl to esą kyla problemos ne tik tarp bendraamžių, bet ir tarp paauglių bei mokytojų, darbuotojų. Vyriškis teigė, jog mokykloje per trumpą laiką įvyko trys smurto ir patyčių atvejai, apie kuriuos nutylėta. Jis išsakė ir savo nuomonę, kad šie atvejai galbūt dangstomi dėl šiuo metu Ukmergėje vykstančios mokyklų tinklo pertvarkos. Esą buvo skirta daug lėšų, kad mokykla atrodytų patraukli, – norėta, jog vykstant jungimo procesams tėvai vaikus paliktų toje pačioje mokymo įstaigoje. Ukmergiškis teigė, kad „pristatyta naujų vaizdo stebėjimo kamerų, pripirkta interaktyvių lentų, kompiuterių, bet požiūris į darbą, į vaiką, į žmogų, švelniai tariant, baisus“.

Taip pat jis rašė, jog sausio pradžioje vienas 7 klasės mokinys spyrė informatikos mokytojui į pilvą ir jį apspjovė. Pedagogas, pasakojama, nenusileido ir kreipėsi į policiją. „Už tai iš administracijos jis gavo „padėką“ – naują tvarkaraštį su „langais“ ir, pasitaikius pirmai progai, buvo pavaduotojo ugdymui apšauktas.

Tokios pat „padėkos“ sulaukė aptariamo mokinio auklėtoja. Kai ji nuėjo pas pavaduotoją į kabinetą, tas ją puolė, šaukė ant jos, tyčiojosi, kol ji pradėjo verkti. Mokytoja apie tai pranešė savivaldybės Švietimo ir sporto skyriaus atstovams. Tik tada, kai mokytoja pakartotinai kreipėsi į mokyklos administraciją, formaliai pavaduotojas mokytojos atsiprašė, bet mes visi žinome, kad jis jai keršys. Deja, jis taip elgiasi ir su socialine pedagoge, kitais „nepatinkančiais“ darbuotojais“, – skundėsi vyriškis.

Taip pat jis nurodė atvejį, kai antrąją sausio savaitę per minėto pavaduotojo vedamą technologijų pamoką vienas mokinys užpuolė bendraklasę. „Vieša paslaptis, kad jis pamokų neveda arba palieka mokinius klasėje vienus. Šį kartą jis, palikęs mokinius vienus per pamoką, išėjo pietauti, o 6-os klasės mokinys spyrė klasės draugei į nosį. Smurto atvejis mokykloje neįformintas, jokių veiksmų nesiimta. Jo kolegė, laikinai einanti direktoriaus pareigas, jokių priemonių nesiėmė ir nesiruošia to daryti, nes ji galvoja ne apie vaikų ir darbuotojų gerovę (beje, mokykloje Vaiko gerovės komisijos posėdžiai nevyksta, o jei vyksta, tai „popieriuje“), o tik apie savo kėdę“, – užtikrino laiško autorius.

Po šios publikacijos pasirodymo rajono meras Rolandas Janickas pasirašė potvarkį, kuriuo sudarė darbo grupę paskelbtiems teiginiams apie situaciją Senamiesčio pagrindinėje mokykloje ištirti. Darbo grupės vadovė – Klavdija Stepanova, savivaldybės mero pavaduotoja, nariai: Kristina Bagdonavičienė, savivaldybės administracijos Personalo ir dokumentų valdymo skyriaus Personalo ir dokumentų poskyrio vedėja; Ingrida Krikštaponienė, savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vyr. specialistė, vykdanti vedėjo pareigas; Reda Liubomirskienė, savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos ir socialinės paramos skyriaus Vaiko teisių apsaugos poskyrio vedėja; savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vyr. specialistės Irena Lukoševičienė ir Rasa Ragelytė-Kraucevičienė.

Meras pavedė darbo grupei išnagrinėti straipsnyje minimų teiginių pagrįstumą ir išvadas pateikti iki 2018 m. vasario 15 d.

Antradienį darbo grupės pirmininkė K. Stepanova „Gimtajai žemei“ sakė, kad darbo grupė lankėsi Senamiesčio pagrindinėje mokykloje, kalbėjosi su įstaigos vadovais, mokytojais, socialine pedagoge, analizavo mokyklos Vaiko gerovės komisijos, socialinio emocinio ugdymo, personalo dokumentus, išrašus iš elektroninio dienyno.

„Darbo grupė nustatė, kad nepasitvirtino straipsnyje išsakyta nuomonė apie esą galimai netinkamą mokyklos vadovų elgesį su darbuotojais, problemų, kylančių dėl mokinių elgesio, ignoravimą. Darbo grupės nariai vasario 5 dieną kalbėjosi su straipsnyje paminėtais mokyklos darbuotojais: socialine darbuotoja Irina Krynkina, mokytojais Genadijumi Šaikovskiu, Aida Petrutyte, Violeta Šanteriova. Jie nesutiko su teiginiu apie mokykloje vyraujantį psichologinį smurtą, administracijos nekorektišką elgesį, apie problemų nesprendimą“, – kalbėjo pirmininkė.

Anot K. Stepanovos, patyręs mokinio smurtą informatikos mokytojas G. Šaikovskis darbo grupės narius patikino, kad mokyklos direktoriaus pavaduotojas ugdymui Vidas Krištaponis neliepė jam slėpti įvykių, priešingai, paskatino kreiptis į policiją. Pasak mokytojo, asmuo, rašęs laišką į internetinį portalą, „įvykius interpretavo savaip“.

„Mokykloje įvykę smurto ir patyčių atvejai svarstomi šios įstaigos Vaiko gerovės komisijoje, apie tai informuojami smurtavimą ir smurtą patyrusių mokinių tėvai, atsakingos institucijos – rajono Policijos komisariatas, savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos poskyrio darbuotojai, rajono Vaiko gerovės komisija“, – vardijo priemones vicemerė.

Komisija išvadose pažymėjo, kad mokyklos Vaiko gerovės komisijos posėdžiai vyksta reguliariai – 2017–2018 metais posėdžiauta septynis kartus.

Mero pavaduotoja sakė, kad buvo aiškintasi ir dėl pamokų tvarkaraščio: „Jis mokykloje pakeistas pasibaigus pirmajam pusmečiui. Mokytojai apie planuojamus tvarkaraščio pakeitimus buvo informuoti elektroniniame dienyne TAMO. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui V. Krištaponis iki sausio 10 dienos nesulaukė straipsnyje minimų darbuotojų prašymų koreguoti tvarkaraštį. Mokytoja V. Šanteriova tik vėliau žodžiu kreipėsi į jį, prašydama suteikti jai laisvą nuo pamokų dieną. Jiems nesusitarus, šią situaciją padėjo išspręsti savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vyr. specialistė I. Krikštaponienė. Mokytojai dėl jos studijų penktadienį buvo suteikta laisva nuo pamokų diena. Pokalbyje su darbo grupe mokytojai G. Šaikovskis ir V. Šanteriova patikino, kad jie pretenzijų dėl tvarkaraščio sudarymo mokyklos vadovams neturi.“

K. Stepanova teigė, jog pasitvirtino straipsnyje pateikta informacija apie tai, kad sausio 9 dieną direktoriaus pavaduotojas V. Krištaponis pasišalino iš jo vedamos technologijų pamokos, klasėje palikdamas vienus mokinius. Tuo metu tarp moksleivių ir įvyko incidentas.

Darbo grupės pirmininkė pažymėjo, kad dėl to pedagogas pateikė Ninai Liliai Galickei, direktoriaus pavaduotojai ugdymui, vykdančiai direktoriaus pareigas, pasiaiškinimą. „Vadovė raštu įspėjo direktoriaus pavaduotoją V. Krištaponį apie galimą jo atleidimą iš darbo pagal Lietuvos Respublikos darbo kodekso 58 straipsnio 2 dalies 2 punktą“, – reziumavo darbo grupės išvadas mero pavaduotoja K. Stepanova.

Palikite komentarą apie straipsnį

 • Anonimas :
  Daugelis aprašomų ,,faktu,, yra visiškai iškreipti. Jie neatitinka įvykusių atvejų tikrovėje. Kodėl žiniasklaida net nesugeba pateikti tikslių įvykių ir faktų. Patys prikurpia kaip jiems patogu. Net nezino , kad mokykla naudojasi ne Tamo dienynu. Parašo netikslias pavardes... Tai ką jau kalbėti apie įvykių interpretacijas...
 • Nesvarbu :
  Jo nieko nuostabaus
  • Svarbu :
   Svarbu, nes dauguma faktų nepasitvirtino. Manau, kad anoniminės rašliavos iš viso neturi būti tiriamos. Deja, bet yra žmonių, kurių siekis aiškus - juodinti Senamiesčio pagrindinės mokyklos bendruomenę. Žemė tokia maža, o mes tokie pikti...

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas