V. Vaičiūnienė.

Aktualijos, Naujausi

Vyriausybės atstovė: prievolė tvarkyti šalia daugiabučio esančias teritorijas – nepagrįsta įstatymais

Vyriausybės atstovė Vilniaus apskrityje Vilda Vaičiūnienė Ukmergės rajono savivaldybės tarybai pateikė teikimą, siūlydama artimiausiame posėdyje svarstyti Ukmergės miesto ir kitų gyvenamųjų vietovių tvarkymo ir švaros taisyklių nuostatų pakeitimo ar panaikinimo klausimą. Pareigūnė teigia, jog prievolė daugiabučių namų savininkams tvarkyti ir prižiūrėti jiems nepriklausančią, tačiau Ukmergės miesto daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalų specialiajame plane apibrėžtą daugiabučiui priskirtą žemės sklypą, nepagrįsta įstatymais bei prieštarauja aukštesnės galios teisės aktų nuostatoms.

Rajono meras Rolandas Janickas mano, jog šiuo atveju Vyriausybės atstovė į situaciją pažiūrėjo formaliai. „Mes turime kitą nuomonę ir bandysime ją ginti. Ukmergė nėra pirma šalies savivaldybė, kur daugiabučių gyventojai prisideda prie miesto aplinkos tvarkymo. Jei tai būtų daroma vien biudžeto lėšomis, negalėtume judėti į priekį – sėdėtume visi ir tik raudotume…“ – samprotavo meras.

 Taisyklės įpareigoja palaikyti tvarką ir atlikti darbus

Vyriausybės atstovės Vilniaus apskrityje V. Vaičiūnienės teikime pažymėta, kad 2017 m. kovo 30 dienos sprendimu rajono Savivaldybės taryba pakeitė 2015 m. sausio 29 d. sprendimu patvirtintas Ukmergės miesto ir kitų gyvenamųjų vietovių tvarkymo ir švaros taisykles. Jų 73 punktas išdėstytas nauja redakcija ir numatyta, kad „teritorijų naudotojai ir tvarkytojai privalo jiems priklausančioje ar naudojamoje teritorijoje nuolat palaikyti tvarką, švarą ir atlikti šiuos darbus: 73.1. reguliariai tvarkyti ir valyti teritoriją; 73.2. žaliuosiuose plotuose užtikrinti savalaikį žolės nupjovimą, prižiūrint taip, kad žolė būtų ne aukštesnė kaip 50 cm, o prie daugiabučių gyvenamųjų namų – ne aukštesnė kaip 30 cm; 73.3. vejų plotuose, sodų ir uogynų tarpueiliuose neturi būti sustabarėjusių, taip pat sėklas subrandinusių arba išbarsčiusių piktžolių (kiečių, usnių, varnalėšų, dilgėlių ir kt.); 73.4. valyti sniegą, užtik-rinant saugų pėsčiųjų eismą ir specialiojo transporto priemonių privažiavimą prie teritorijoje esančių bendrojo naudojimo objektų; 73.5. susikaupusį sniegą krauti ant šaligatvio krašto ne arčiau kaip 1 m atstumu nuo medžių, apšvietimo atramų, priešgaisrinių įrenginių, lietaus nuotekų, kanalizacijos šulinių ir įvažiavimo kelių taip, kad netrukdytų transporto priemonių ir pėsčiųjų eismui; 73.6. tvarkymo ir valymo teritorijų atliekas tvarkyti teisės aktų nustatyta tvarka“.

Taisyklių 8 punkte naudojamos teritorijos sąvoka apibrėžta taip – tai „nuosavybės, nuomos, panaudos teise ar kitu teisiniu pagrindu naudojama teritorija arba Ukmergės miesto daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalų specialiajame plane daugiabučiui priskirtas žemės sklypas; nesant specialiojo plano – teritorija prie daugiabučių gyvenamųjų namų, apimanti 20 metrų nuo pastato išorinių atitvarų teritorijos, bet ne daugiau kaip iki gretimo sklypo ribos“. Kaip pažymima teikime, taisyklės įpareigoja daugiabučių namų savininkus, naudotojus ir tvarkytojus tvarkyti ir prižiūrėti jiems nepriklausančią teritoriją.

Ženklinimas – ne savininko pareiga

Taip pat Vyriausybės atstovė atkreipė dėmesį į Ukmergės miesto ir kitų gyvenamųjų vietovių tvarkymo ir švaros taisyklių 68 punktą: „Mieste, miesteliuose ir kaimuose ant visų namų valdų, visuomeninės paskirties ir kitų pastatų fasadų turi būti pritvirtinti pastatų numeriai tokiame aukštyje, kad būtų gerai matomi. Tuo pasirūpina pastatų savininkai“.

Teikime pažymėta, jog pagal galiojančius teisės aktus pastatų, jų kompleksų ir korpusų ženklinimą, lentelių gamybą, pritvirtinimą, jų priežiūrą ir keitimą organizuoja savivaldybės vykdomoji institucija. Patalpų ir butų savininkai ar valdytojai atsako tik už patalpų ir butų ženklinimą, ženklų priežiūrą ir keitimą.

Vyriausybės atstovė gali kreiptis į teismą

„Vykdydama savivaldybių administracinę priežiūrą Vyriausybės atstovė Vilniaus apskrityje V. Vaičiūnienė nustatė, jog minimi įpareigojimai asmenims yra visiškai nepagrįsti įstatymais bei prieštarauja aukštesnės galios teisės aktų nuostatoms. Nepagrįsti reikalavimai gali pažeisti daugelio daugiabučių gyvenamųjų namų savininkų ir naudotojų teisės bei teisėtus interesus, neteisėtai skaičiuojant bei renkant įmokas už tokių teritorijų tvarkymą.

Įvertinus tai, Vyriausybės atstovė pateikė teikimą Ukmergės rajono savivaldybės tarybai, siūlydama artimiausiame Savivaldybės Tarybos posėdyje svarstyti taisyklių nuostatų pakeitimo ar panaikinimo klausimą.

Savivaldybės tarybai administracine tvarka atsisakius vykdyti teikimą, Vyriausybės atstovė kreipsis į teismą dėl šio norminio teisės akto ištyrimo teismine tvarka“, – rašoma Vyriausybės atstovo Vilniaus apskrityje tarnybos paskelbtame pranešime.

„Teikime – pareigūnės nuomonė“

Rajono meras R. Janickas, paprašytas pakomentuoti Vyriausybės atstovės teikime paminėtus galimus teisės aktų pažeidimus, sakė, jog tai yra pareigūnės nuomonė.

„Manau, kad čia vyksta normalus procesas. Vyriausybės atstovė pagal savo pareigas stebi ir analizuoja Savivaldybės tarybos priimtus sprendimus. Formaliai žiūrint daug kur galima rasti neatitikimų. Ruošiant Ukmergės miesto ir kitų gyvenamųjų vietovių tvarkymo ir švaros taisyklių projektą buvo sudaryta darbo grupė. Ji, be kita ko, analizavo kitų savivaldybių patirtį, teismų praktiką. Yra miestų, kur gyventojai kaip ir Ukmergėje prisideda prie daugiabučių namų aplinkos tvarkymo, priežiūros…“ – mintimis dalijosi meras.

R. Janickas pastebėjo, jog žiūrint į problemų sprendimą formaliai, miestą tvarkant tik biudžeto lėšomis, reikalai nepajudėtų. Kaip pavyzdį jis paminėjo daugiabučių kiemus ir įvažiavimus į juos. Kai prie šių darbų finansavimo prisideda gyventojai, atsirado galimybė didinti apimtis.

Kalbėdamas apie miesto gyventojų indėlį į aplinkos tvarkymą meras palygino gyvenančius daugiabučiuose ir privačiuose namuose ukmergiškius. Tarkime, panorę renovuoti pastatus, pirmieji sulaukia daugiau privilegijų, jiems valstybė kompensuoja dalį renovacijos išlaidų, be to, turi kitų lengvatų. Tuo tarpu privačių namų savininkai į tokias lengvatas pretenduoti negali. R. Janicko manymu, visi gyventojai, nesvarbu, kokiuose namuose jie gyvena, turėtų prisidėti prie aplinkos tvarkymo.

„Mes visi norime gyventi tvarkingai, gražiai. Visi dėl to turime ir pasistengti…“ – valdžios poziciją išsakė meras.

Taip pat jis pripažino, jog šis Vyriausybės atstovės teikimas nėra pirmas. R. Janicko žodžiais tariant, kartais savivaldybė nusileidžia ir prisipažįsta suklydusi, kartais savo nuomonę apgina: „Šiuo atveju mes turime kitą nuomonę. Dabar viską dar kartą analizuosime, skaičiuosime, o po to – žiūrėsime…“

Įmonė prižiūri apie 60 namų aplinką

Kovo 30 dieną Savivaldybės tarybai patvirtinus Ukmergės miesto ir kitų gyvenamųjų vietovių tvarkymo ir švaros taisyklių pakeitimus, apie 250 daugiabučių mieste ir rajone administruojanti UAB „Ukmergės butų ūkis“ paskelbė konkursą dėl daugiabučių namų teritorijos priežiūros paslaugų teikimo. Dalyvauti viešajame pirkime registravosi penkios įmonės – trys iš Vilniaus, po vieną iš Klaipėdos bei Ukmergės (UAB „Ukmergės versmė“). Tačiau dokumentus pateikė ir konkurse dalyvavo tik dvi sostinės bendrovės. Laimėtoju pripažintos UAB „Mano aplinka“ daugiabučių savininkams teikiamos paslaugos įkainis – 7,6 euro cento su PVM už kvadratinį prižiūrimos teritorijos metrą.

Su UAB „Mano aplinka“ buvo pasirašyta sutartis, bendrovė nuo gegužės 15-osios pradėjo darbus. Tačiau po kelių dienų sutartis buvo sustabdyta.

Gegužės 18 dieną vykusiame rajono Antikorupcijos komisijos posėdyje svarstytas klausimas dėl Ukmergės miesto ir kitų gyvenamųjų vietovių tvarkymo ir švaros taisyklių įgyvendinimo tvarkos. Nutarta kreiptis į savivaldybės merą, kad būtų apsvarstytas klausimas dėl daugiabučių namų administratoriaus UAB „Ukmergės butų ūkis“ veiksmų užtikrinant Ukmergės miesto ir kitų gyvenamųjų vietovių tvarkymo ir švaros taisyklių laikymąsi. Vyko du pasitarimai ir priimtas sprendimas, kad prižiūrint namo teritoriją pirmiausia turi būti suderinta su gyventojais, kas tuos darbus atliks – ar jie patys, ar samdys norimą įstaigą. Todėl nutarta stabdyti paslaugų teikimą, reglamentuoti jų teikimo tvarką.

Gyventojams buvo pasiūlyta priimti sprendimą dėl daugiabučių teritorijos aplinkos tvarkymo. Maždaug šešiasdešimties daugiabučių namų savininkai nusprendė naudotis UAB „Ukmergės butų ūkis“ paslaugomis, kita dalis aplinką planavo tvarkyti patys.

Rugpjūčio mėnesį rajono savivaldybės meras sudarė darbo grupę, kuriai pavedė iki rugsėjo 5 d. parengti UAB „Ukmergės butų ūkis“ aplinkos priežiūros tarifų projektą. Grupei vadovavo savivaldybės administracijos direktorius Stasys Jackūnas.

Rajono Savivaldybės taryba patvirtino tris UAB „Ukmergės butų ūkis“ teikiamų paslaugų tarifus. Tai teritorijų priežiūros paslaugų tarifą – 0,053 Eur be PVM per mėnesį už tvarkomos teritorijos 1 kvadratinį metrą (tvarkant teritoriją ne rečiau kaip du kartus per savaitę); žolės pjovimo paslaugų tarifą – 0,025 Eur be PVM už vieną kartą nupjautos teritorijos 1 kvadratinį metrą; daugiabučių gyvenamųjų namų laiptinių valymo paslaugų tarifą – 0,35 Eur be PVM per mėnesį už valomo ploto 1 kvadratinį metrą (valant laiptinę ne rečiau kaip kartą per savaitę).

Penktadienį „Gimtosios žemės“ kalbintas UAB „Ukmergės butų ūkis“ direktorius Giedrius Pocius teigė, kad jis nėra išsamiai susipažinęs su Vyriausybės atstovės teikime minimais argumentais, todėl situacijos komentuoti nesiryžo. Vadovas paaiškino tik tiek, kad įmonė paslaugas teikia gyventojų prašymu: „Tai nėra mūsų sugalvoti ir žmonėms primesti darbai“.

Sureagavo Pašilės seniūnaitis

Vyriausybės atstovei Vilniaus apskrityje paskelbus minėtąjį teikimą, operatyviai į jį reagavo Pašilės seniūnaitijos seniūnaitis Eduardas Zeziulevičius. Jis išplatino pranešimą, kuriame rajono valdžia raginama artimiausiame rajono Savivaldybės tarybos posėdyje panaikinti „antikonstitucinį ir prieštaraujantį aukštesnės galios teisės aktams sprendimą, įpareigojusį gyventojus savo lėšomis tvarkyti daugiabučių namų kiemus ar mokėti už tai pinigus savivaldybės įmonėms“.

„Jeigu valdžia savo noru neatlygins gyventojams už neteisėtai rinktus pinigus dėl kiemų priežiūros (sniego kasimo, lapų, žolės išvežimo, rinkimo ir pjovimo), siūlau teikti grupinį ieškinį teismui dėl žalos atlyginimo“, – rašoma E. Zeziulevičiaus pranešime. Beje, jis pats žada gyventojų interesams teisme atstovauti nemokamai.

Palikite komentarą apie straipsnį

 • Gudri mintis. :
  Meras: "Kai prie šių darbų finansavimo prisideda gyventojai, atsirado galimybė didinti apimtis." Tai gal ir gatvių tvarkymui pajunkim gyventojų lėšas - kaip mat visos bus sutvarkytos. P. S. O biudžetas kartais ne gyventojų-mokesčių mokėtojų lėšos?
 • Gudri mintis. :
  Meras: "Kai prie šių darbų finansavimo prisideda gyventojai, atsirado galimybė didinti apimtis." Tai gal ir gatvių tvarkymui pajunkim gyventojų lėšas - kaip mat visos bus sutvarkytos. P. S. O biudžetas kartais ne gyventojų-mokesčių mokėtojų lėšos?
 • Šiaip, :
  tvarkytis reikia, bet jeigu nesugebama tai padaryti teisiškai, tai reikia sugebėti apeliuoti į žmonių padorumą, kultūringumą ir pan., bet šitas kelias dar sunkesnis.
 • Šiaip, :
  tvarkytis reikia, bet jeigu nesugebama tai padaryti teisiškai, tai reikia sugebėti apeliuoti į žmonių padorumą, kultūringumą ir pan., bet šitas kelias dar sunkesnis.
 • Anonimas :
  Ko cia stebites visi. Patys balsavot, tai dabar dziaugites, vargsai. Kazin ar liks Ukmergej bent 20 tukstanciu zmoniu kol tie avinai savo kadencija baigs?
  • Įdomu :
   už ką pats balsavai? Gal išduosi paslaptį? Tikėkimės ne avinas - tuomet ateityje visi balsuosim.
   • Anonimas :
    As balsavau uz tuos, kurie cia nesamoniu nekrecia ir nepanasu, kad krestu. Uz mane balsuot nereiks :) As idomesniu uzsiemimu turiu :) O tau matau skaudejo.... beeeeee.... :)
 • Anonimas :
  Ko cia stebites visi. Patys balsavot, tai dabar dziaugites, vargsai. Kazin ar liks Ukmergej bent 20 tukstanciu zmoniu kol tie avinai savo kadencija baigs?
  • Įdomu :
   už ką pats balsavai? Gal išduosi paslaptį? Tikėkimės ne avinas - tuomet ateityje visi balsuosim.
   • Anonimas :
    As balsavau uz tuos, kurie cia nesamoniu nekrecia ir nepanasu, kad krestu. Uz mane balsuot nereiks :) As idomesniu uzsiemimu turiu :) O tau matau skaudejo.... beeeeee.... :)
 • Anonimas :
  kolukieciai reikia tvarkos
 • Anonimas :
  kolukieciai reikia tvarkos
 • Jurgita :
  Paprastą žmogų ginti teisme nemokamai buvo Eduardo Zeziulevičiaus šūkis teikiant paraišką kaip kandidato į seimą iš Ukmerges rajono.Puiku rinkti parašus nuo gyventojų teismui butų pareiga.
 • Jurgita :
  Paprastą žmogų ginti teisme nemokamai buvo Eduardo Zeziulevičiaus šūkis teikiant paraišką kaip kandidato į seimą iš Ukmerges rajono.Puiku rinkti parašus nuo gyventojų teismui butų pareiga.
 • Mokesčių mokėtojas :
  Reikia Ukmergėje atgaivinti mokesčių mokėtojų teises ir miesto seniūniją.Dabar ant seniūnijos durų palikti užrašą -"nėra pinigų",toks seniūnės atsakymas į visus klausimus. Kas liečia savanoriškai mokamą mokestį,tai pasirinkimo nebuvo.Arba valo už gyventojų pinigus ,arba visai nevalo.Net keista ,kad dar yra tarp vyriausybės atstovų tikrų atstovų atstovaujančiu mokesčių mokėtojus.
 • Mokesčių mokėtojas :
  Reikia Ukmergėje atgaivinti mokesčių mokėtojų teises ir miesto seniūniją.Dabar ant seniūnijos durų palikti užrašą -"nėra pinigų",toks seniūnės atsakymas į visus klausimus. Kas liečia savanoriškai mokamą mokestį,tai pasirinkimo nebuvo.Arba valo už gyventojų pinigus ,arba visai nevalo.Net keista ,kad dar yra tarp vyriausybės atstovų tikrų atstovų atstovaujančiu mokesčių mokėtojus.
 • Anonimas :
  sunis kakina tie patis gyventojai kaimynai is kitu mikraku neateina
 • Anonimas :
  sunis kakina tie patis gyventojai kaimynai is kitu mikraku neateina
 • Anonimas :
  Nepatenkinti nezinia kas plotus prie namu matuoja,pvz Deltuvos 10 A net trecdali hektaro priskaiciavo,ar taip ir visur
 • Anonimas :
  Nepatenkinti nezinia kas plotus prie namu matuoja,pvz Deltuvos 10 A net trecdali hektaro priskaiciavo,ar taip ir visur
 • Ukmergiškis :
  Merui, Vyriausybės atstovės konstatuotas ANTIKONSTITUCINIS Ukmergės rajono savivaldybės tarybos sprendimas yra nuomonė. Tai juk akivaizdus Mero pasityčiojimas iš visų Ukmergės žmonių ir LR Konstitucijos bei kitų įstatymų - kitaip tariant, Meras save pasiskelbė Ukmergės rajono KUNIGAIKŠČIU ir jo kunigaikštystėje, jo NORAI PRILYGSTA ĮSTATYMAMS. P. S. Mero siaubingas nusikalstamas pasitikėjimas savimi.
  • Taigi, taigi :
   taip kategoriškai gal ir nereikia, bet toks jo požiūris į įstatymus pastebėtas ir kitose srityse.
 • Ukmergiškis :
  Merui, Vyriausybės atstovės konstatuotas ANTIKONSTITUCINIS Ukmergės rajono savivaldybės tarybos sprendimas yra nuomonė. Tai juk akivaizdus Mero pasityčiojimas iš visų Ukmergės žmonių ir LR Konstitucijos bei kitų įstatymų - kitaip tariant, Meras save pasiskelbė Ukmergės rajono KUNIGAIKŠČIU ir jo kunigaikštystėje, jo NORAI PRILYGSTA ĮSTATYMAMS. P. S. Mero siaubingas nusikalstamas pasitikėjimas savimi.
  • Taigi, taigi :
   taip kategoriškai gal ir nereikia, bet toks jo požiūris į įstatymus pastebėtas ir kitose srityse.
 • miestietis :
  Dabar zmones ir taip jau tvarkosi aplinka Tik kad musu valdzia nelabai gudri Neparodo iniciatyvos Suorganizuotu graziausio daugiabucio konkursa O prizas nugaletojams kompensacija pvz vandeni siuksles ir t t menesiui ar ketvirciui pagal uzimta vieta Mintis tokia Kadangi daug gyventoju senjorai turi laiko tai sutvarkis aplinka prisodins augaliuku nusienaus ir ttMiestas pagrazes o valdzia uzsides sau pliusa
  • Taigi, taigi :
   o lėšas kompensacijoms reikia numatyti rajono biudžete? Kažin ar tai, kas tinka privačiam namui, tiks daugiabučiam, kur kas nori vaikšto, kas nori šunį kakina ir pan?
 • miestietis :
  Dabar zmones ir taip jau tvarkosi aplinka Tik kad musu valdzia nelabai gudri Neparodo iniciatyvos Suorganizuotu graziausio daugiabucio konkursa O prizas nugaletojams kompensacija pvz vandeni siuksles ir t t menesiui ar ketvirciui pagal uzimta vieta Mintis tokia Kadangi daug gyventoju senjorai turi laiko tai sutvarkis aplinka prisodins augaliuku nusienaus ir ttMiestas pagrazes o valdzia uzsides sau pliusa
  • Taigi, taigi :
   o lėšas kompensacijoms reikia numatyti rajono biudžete? Kažin ar tai, kas tinka privačiam namui, tiks daugiabučiam, kur kas nori vaikšto, kas nori šunį kakina ir pan?
 • Mykolas :
  Šaunuolė Vyriausybės atstovė - įstatymas arba vykdomas, arba nevykdomas. Taip turi būti konstatuojama teisinėje valstybėje. O štai mūsų rajone - yra įstatymas ir yra mero nuomonė, nesvarbu, kad ji prieštarauja įstatymui (!). Juk galima pasielgti kitaip. Manant kad įstatymas blogas, savivaldybė turi galimybę inicijuoti jo pakeitimą (per savivaldybių asociaciją, per ministeriją ir pan.), tik tada priiminėti vietinį teisės aktą. Bet ne - kas MUMS tie įstatymai. O pavyzdžiai užkrečiami.
 • Mykolas :
  Šaunuolė Vyriausybės atstovė - įstatymas arba vykdomas, arba nevykdomas. Taip turi būti konstatuojama teisinėje valstybėje. O štai mūsų rajone - yra įstatymas ir yra mero nuomonė, nesvarbu, kad ji prieštarauja įstatymui (!). Juk galima pasielgti kitaip. Manant kad įstatymas blogas, savivaldybė turi galimybę inicijuoti jo pakeitimą (per savivaldybių asociaciją, per ministeriją ir pan.), tik tada priiminėti vietinį teisės aktą. Bet ne - kas MUMS tie įstatymai. O pavyzdžiai užkrečiami.

Rekomenduojami video

Naujienos iš interneto
traffix.lt

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas