Skambėjo „Lyros“ dainos.

Kultūra

Kartu palydėjome senuosius metus

Janina BADOKIENĖ

Lietuvos pensininkų sąjungos (LPS) „Bočiai“ Ukmergės klubo „Viltis“ renginių organizatorė

LPS „Bočiai“ klubas „Viltis“ gruodžio 27-ąją organizavo paskutinį metų renginį-popietę „Išeikim į Naujus metus...“ Jame kartu su klubo nariais dalyvavo Seimo narys Juozas Imbrasas, pirmasis rajono Bočių bendrijos pirmininkas Henrikas Gintautas, draugų iš Elektrėnų delegacija.

Klubo pirmininkė Valerija Naraškevičienė susitikimą pradėjo linkėdama kitais metais atversti naują knygos lapą ir pasiimti viską, kas buvo brangu. Kultūros centro bočių moterų vokalinis ansamblis „Lyra“, kuriam vadovauja Vacė Ignatavičienė, atliko Raimondo Paulo dainą „Motina Marija“. Dainininkams akordeonu pritarė Birutė Verbickienė. [caption id="attachment_10106" align="alignleft" width="203"]Klubo gretas papildė Seimo narys J. Imbrasas. Klubo gretas papildė Seimo
narys J. Imbrasas.[/caption]

Sveikinimo žodžius tarė Seimo ir klubo narys J. Imbrasas, kalbėjo H. Gintautas. Jie linkėjo gerų ateinančių metų ir kvietė kiekvienam daryti gerus darbus, tada ir Lietuvoje bus gyventi geriau.

LPS „Bočiai“ Elektrėnų bendrijos pirmininkė Birutė Kizienė džiaugėsi elektrėniškius ir ukmergiškius siejančia nuoširdžia draugyste.

Renginio metu pasveikinta gražaus jubiliejaus sulaukusi Aldona Amankavičienė, nario bilietai įteikti naujai į klubą „Viltis“ įstojusiems nariams, tarp kurių buvo ir Seimo narys J. Imbrasas.

Šventę praskaidrino mišrus vokalinis ansamblis „Bičiuliai“, šokių kolektyvas „Radasta“ (vadovė Roma Morkūnienė), akordeonu grojo Povilas Pavydis. Oficialią renginio dalį savo dainomis baigė ansamblis „Lyra“. Visi saviveiklininkai gavo dovanų, kurias dalino Danaida Mikalajūnienė, Tamara Reingardtienė, Danguolė Izdonavičienė. Genė Trojeckienė asmeniškai apdovanojo V. Ignatavičienę.

Susėdus prie vaišių stalų su dovanų maišais atskubėjo Kalėdų Senelis (Marija Batulevičienė) ir kitų metų simbolis – Ugninis gaidys (D. Mikalajūnienė). Dovanas gauti visada malonu, todėl visi džiaugsmingai juos sutikome. Už paruoštas dovanas esame dėkingi D. Mikalajūnienei, Genei Radzevičienei, Alvydai Zakarauskienei.

Šventa ugnis laikoma apsaugos ir dvasingumo simboliu. Uždegusi žvakę klubo pirmininkė V. Naraškevičienė kalbėjo: „Tegul ši liepsnelė neša šviesą ir mūsų širdims. Mes per mažai sakome gerų, meilės, dėkingumo žodžių. Dažnai taip ir išsiskiriame, nepasakę jų vienas kitam. Negailėkit gerų žodžių – jų taip dažnai gyvenime stinga.“ Perduodami žvakę vienas kitam linkėjome, kad nauji metai atneštų laimę, ramybę, gerą sveikatą, šviesą, šilumą, meilę, kad viskas, kas buvo bloga, liktų senuose metuose, kad būtų žemėje taika… Sudainavome „Ilgiausių metų!“

Visi džiaugėmės būdami kartu, dainavome, šokome, žaidėme. Mus linksmino nenuilstantys muzikantai P. Pavydis ir Jonas Petrauskas, šokti, eiti ratelius mokė R. Morkūnienė ir V. Ignatavičienė.

Skirstėmės namo džiaugdamiesi pabuvę kartu, pasisėmę geros nuotaikos, teigiamos energijos, bendravimo šilumos.

Palikite komentarą apie straipsnį

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas