Betliejaus centre – Viešpaties gimimo inscenizacija.

Kultūra

Betliejaus prakartėlėje – tautodailės darbų paroda

Artėjant šv. Kalėdoms Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia pasipuošė šventine prakartėle. Ją jau treti metai rengia menininkė Laimutė Dzigaitė. Ieškodama naujų formų šiemet ji kompoziciją pagyvino ukmergiškio tautodailininko 93-erių Stepo Nečiūno drožiniais. Medinės skulptūrėlės pagyvino inscenizuotą Jėzaus gimimą ir puikiai įsikomponavo tarp Švč. Mergelės Marijos, šv. Juozapo, avinėlių ir kitų figūrėlių.

L. Dzigaitė pasakojo, jog ankstesniais metais kurdama kalėdinę prakartėlę išsiversdavo su bažnyčioje buvusiomis medinėmis skulptūrėlėmis. Jas, kaip išsiaiškino menininkė, į Ukmergę atsivežė tuometinis klebonas kunigas Jurgis Užusienis. Dirbdamas Šėtoje dvasininkas susipažino su kurčnebyle menininke Aldona Mačiulyte. Ši 1913 metais gimusi ir Jonavos rajone gyvenusi tautodailininkė J. Užusienio užsakymu ir išdrožė iki šiol naudojamas Betliejaus herojų skulptūras.

Prakartėlė – tarsi miestas su jame dirbančiais ir gyvenančiais žmonėmis.

Prakartėlė – tarsi miestas su jame dirbančiais ir gyvenančiais žmonėmis.

Šiemet menininkei norėjosi atnaujinti prakartėlę, todėl iš stambių pusrąsčių buvo suręsta stoginė. Ji apdengta baltu audeklu, išpuošta pintais vainikais, apšviesta. Tačiau svarbiausiu akcentu išliko Viešpaties gimimo scena ir Betliejaus aplinka.

„Todėl ir kreipiausi į tautodailininką S. Nečiūną, kuris mielai bažnyčiai paskolino savo drožinius“, – džiaugėsi L. Dzigaitė. – Tai tarsi atvira jo darbų paroda.“

Dabar tarp senųjų Švč. Mergelės Marijos, šv. Juozapo, kūdikėlio, angelų, Trijų Karalių, jų tarnų ir piemenėlių į menininkės sukurtą „miestelį“ organiškai įsiterpė ir S. Nečiūno skulptūros „Žiema“, „Pasaka be galo“, „Kalvis“, „Kanklininkas“, „Šiaučius“, „Račiai“, „Dailidė“. Pastarasis darbas yra tarsi kūrėjo autoportretas. Mat visą gyvenimą S. Nečiūnas dirbo staliumi buvusiame baldų fabrike. O kūryba užsiėmė tik išėjęs į pensiją.

Bažnyčioje apsilankė S. Nečiūnas.

Bažnyčioje apsilankė S. Nečiūnas.

„Pirmiau, sulaukęs 75-erių, pradėjau tapyti paveikslus, o nuo 82-ejų ėmiau drožinėti skulptūrėles“, – pasakojo tautodailininkas, sūnaus Alvydo atvežtas į bažnyčią apžiūrėti sukurtos kalėdinės prakartėlės.

S. Nečiūnas savo drožiniuose vaizduoja dirbančius žmones, dažniausiai – judesyje, kažką veikiančius, nevengia buitiškumo. Jo kūrinių siužetas aiškus, nepretenzingas. Tačiau visus žavi jo kūrybos nuoširdumas, darbštumas, pagarba tradicijoms.

Šv. apaštalų Petro ir Povilo parapijos klebonas kunigas Vaidas Bartkus po bažnyčios skliautais pastaruoju metu rengia dailininkų, drožėjų, grafikų, fotografų parodas, įsileidžia muzikantus, aktorius, poetus. Dvasininkas ir parapijiečiai tikisi, jog kalėdinė prakartėlė ir joje sukurtas miestas su Jėzaus gimimo scena sulauks ne tik ukmergiškių, bet ir miesto svečių įvertinimo, o sakralinė aplinka visiems suteiks ypatingą nuotaiką.

Dainiaus VYTO nuotraukos

Palikite komentarą apie straipsnį

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas