Minėjimo dalyviai giedojo himną.

„Prasminga laisvės kovotojų auka“, Kultūra

Paminėjo Kariuomenės dieną

Penktadienį Kraštotyros muziejuje vyko Lietuvos kariuomenės dienos minėjimas. Salė vos sutalpino visus atvykusius į renginį. Čia atėjo ir uniformomis vilkintys šauliai, kariai savanoriai ir buvę tremtiniai, politiniai kaliniai, taip pat būrys mokinukų, kiti ukmergiškiai, sulaukta garbių svečių. Prie pastato klubas „Miško broliai“ surengė Lietuvos kariuomenės technikos ir ginklų ekspoziciją, taip pat vaišino žirnių koše.

Renginį pradėjusi Kraštotyros muziejaus direktorė Vaidutė Sakolnikienė pirmiausia pakvietė visus sugiedoti Lietuvos himną. Po to pristatė svečius, trumpai papasakojo apie Lietuvos kariuomenės kūrimosi pradžią, jos tikslus.

Į sceną, nešini lagaminais, ryšeliu knygų, su kūdikiu ant rankų, išėjo Kultūros centro Šventupės filialo ansamblis „Šventerečius“, vadovaujamas Kazimiero Šermukšnio. Šventupiečiai parodė kompoziciją apie tremtinių dalią, jų lūkesčius, viltis, didžiulę meilę tėvynei. Skambėjo eilėraščių posmai, pritariant armonikai buvo atliekamos tremtinių dainos, kurias traukė ne tik ansambliečiai, bet ir dauguma susirinkusiųjų. Kai kurių buvusių tremtinių, jų vaikų akyse suspindo ašaros... [caption id="attachment_9027" align="aligncenter" width="1024"]Atsargos pulkininkas A. Dudavičius (iš kairės), atsargos majoras Vidmantas Leščius ir politinis kalinys Zigmantas Vašatkevičius. Atsargos pulkininkas A. Dudavičius (iš kairės), atsargos majoras
Vidmantas Leščius ir politinis kalinys Zigmantas Vašatkevičius.[/caption]

Iš Vilniaus atvykęs atsargos pulkininkas Arūnas Dudavičius pasakojo apie tai, kaip prieš ketvirtį amžiaus buvo atkuriama Lietuvos kariuomenė, nušvietė pagrindinius akcentus. Savo pranešimą jis iliustravo dokumentais, archyvinėmis nuotraukomis, pateikė įvairių pastebėjimų.

Rajono meras Rolandas Janickas pristatė Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui skirto projekto – 17-os paminklų memorialo statybos pirmosios Lietuvos Respublikos (1918–1940) ministrų atminimui įamžinti, darbų eigą. Pastatyti memorialą Kadrėnų kaime esančiame Didžiosios kovos apygardos partizanų parke viltis puoselėjo monsinjoras Alfonsas Svarinskas, tačiau savo planų jis nespėjo įvykdyti – išėjo į Amžinybę. Šį užmojį nutarė įgyvendinti susibūrusi iniciatyvinė grupė „Atmintis“. Dauguma jos narių dalyvavo ir penktadienį vykusiame Kariuomenės dienos minėjime. [caption id="attachment_9025" align="alignleft" width="213"]Prisiminimais pasidalijo P. Čarneckis. Prisiminimais pasidalijo P. Čarneckis.[/caption]

Susitikime buvo pakviesti pasisakyti ir keli į renginį atvykę sušaudytų ministrų giminaičiai. Ypač visus sujaudino ministro Voldemaro Vytauto Čarneckio sūnaus Pauliaus pasakojimas. V. V. Čarneckis buvo Steigiamojo Seimo narys, antrojo ministrų kabineto finansų ministerijos valdytojas, ketvirtojo, penktojo ministrų kabinetų susisiekimo ministras, dešimtojo, vienuoliktojo ministrų kabinetų užsienio reikalų ministras.

Susirinkusiems Paulius pasakojo, kad 1941 metų birželio 13-osios naktį visa šeima buvo suimta. Enkavedistams juos nuvežus į geležinkelio stotį, V. V. Čarneckį nuo šeimos atskyrė: „Prisimenu, kaip lipdamas į gyvulinį vagoną jis iškėlęs ranką garsiai sušuko: „Tegyvuoja Lietuva!“ ir mums pamojavo. Daugiau tėvelio nematėme.“

Ministro žmoną Eleonorą ir penkis vaikus nugabeno į Altajaus kraštą, po to – prie Laptevų jūros. „Kai išlipome ant kranto, čia radome valtį, po kuria pirmą naktį pernakvojome. Vėliau buvome apgyvendinti žeminėje, pastatytoje iš pagalių ir apdėtoje samanomis. Teko kęsti badą, šaltį, trūko gėlo vandens... Buvo neretas vaizdas, kai šalimai esančioje žeminėje matėsi ir girdėjosi prie balanos sėdinčių žmonių maldos ir raudos dėl artimųjų netekties, o po kurio laiko ten balana jau nebespingsėjo, nes nebuvo kam jos uždegti – ir jie iškeliavo į kitą pasaulį“, – sunkiai rinkdamas žodžius atkūrė tą laikmetį P. Čarneckis. [caption id="attachment_9029" align="aligncenter" width="1024"]Paroda sulaukė didelio susidomėjimo. Paroda sulaukė didelio susidomėjimo.[/caption]

Po pasisakymų renginio dalyviai pakviesti apžiūrėti parodą „12-asis kilometras: 1942–1943 m. Sverdlovske sušaudyti Lietuvos piliečiai“. Ukmergiškiai galėjo susipažinti su joje eksponuojamomis nuotraukomis, dokumentais ir laiškais.

Klubo „Miško broliai“ nariai ne tik demonstravo karinę techniką, bet ir vaišino skania karšta žirnių koše.

Dainiaus VYTO nuotraukos

logo2 [caption id="attachment_9031" align="aligncenter" width="1024"]„Šventerečiaus“ kompozicija apie tremtinius. „Šventerečiaus“ kompozicija apie tremtinius.[/caption] [caption id="attachment_9033" align="aligncenter" width="1024"]Klubo „Miško broliai“ nariai demonstravo karinę techniką, virė žirnių košę. Klubo „Miško broliai“ nariai demonstravo karinę techniką, virė žirnių košę.[/caption]

Palikite komentarą apie straipsnį

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas