Aktualijos, Naujausi

Užimtoje valstybinėje žemėje nelegaliai ardė automobilius

Aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus rajono agentūros pareigūnai rugpjūčio 9-ąją patikrino Ukmergėje veikiančią įmonę, kuri oficialiai deklaravo, jog teikia transporto ir logistikos paslaugas. Paaiškėjo, jog įmonė vykdo nelegalią veiklą ir tai daroma valstybinėje žemėje, kurią užėmė savavališkai.

Kaip „Gimtajai žemei“ papasakojo Vilniaus rajono agentūros vedėjas Andrius Masiokas, pareigūnai patikrinimą atliko UAB „Autokra“ teritorijoje, esančioje Kauno g. 24B, Ukmergėje.

„Patikrinimo metu nustatyta, kad minėta įmonė užsiima eksploatuoti netinkamų transporto priemonių (ENTP) tvarkymo (ardymo) veikla. Vykdant tokią veiklą reikalingas Aplinkos apsaugos agentūros išduotas Taršos leidimas ir Pavojingų atliekų tvarkymo licencija, tačiau nei vieno iš jų įmonė neturi. Bylos medžiaga dėl valstybinės žemės užėmimo perduota pagal kompetenciją nagrinėti Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos. Taip pat dėl galimai nelegaliai dirbančių apsaugos darbuotojų UAB „Autokra“ aikštelėje medžiaga perduota pagal kompetenciją nagrinėti Valstybinei darbo inspekcijai“, – pažymėjo vedėjas.

AutosavartTuo tarpu aplinkosaugininkai įmonės vadovą patraukė administracinėn atsakomybėn dėl neteisėto eksploatuoti netinkamų transporto priemonių surinkimo ir ardymo. Jam gresia bauda nuo 868 iki 1 737 eurų. Įmonė taip pat privalės sutvarkyti užterštą teritoriją ir automobilių bei kitas atliekas perduoti atliekų tvarkytojams.

Tikrintojai atkreipė dėmesį, kad tai nebuvo pirmas atvejis, kai įmonės reali veikla visai kitokia, negu deklaruojama. Pasak Vilniaus rajono agentūros vedėjo, paskutinį kartą UAB „Autokra“ buvo tikrinta 2013 metais. Tuomet buvo nustatyti aplinkosauginiai pažeidimai ir įmonei skirta administracinė bauda.

A. Masiokas paaiškino, kad ENTP priemones gali surinkti ir apdoroti tik asmenys, turintys Taršos leidimą, kuriame turi būti apibrėžtos ENTP surinkimo ir apdorojimo sąlygos. ENTP veiklai reikalingas atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo planas, kuris teikiamas Aplinkos apsaugos agentūrai kartu su paraiška Taršos leidimui gauti ar pakeisti. Asmenys turi būti sudarę laidavimo draudimo sutartį ar turėti banko garantiją, užtikrinančią atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo plane numatytų priemonių finansavimą įmonės bankroto ar kitu atveju, kai įmonė privalo nutraukti atliekų naudojimo ar šalinimo veiklą ir neturi sukaupusi tam reikalingų lėšų. Taip pat asmenys turi apsidrausti savo civilinę atsakomybę už žalą, kuri, vykdant veiklą, gali būti padaryta tretiesiems asmenims ir (ar) jų turtui bei aplinkai. Asmenys, kurie surenka, laiko, šalina ar naudoja pavojingas atliekas, turi gauti pavojingų atliekų tvarkymo licenciją. ENTP apdorojimą vykdantys asmenys privalo registruotis atliekų tvarkytojų valstybės registre. Be to, jie turi įrengti požeminio vandens kokybės monitoringo sistemą, privalo vykdyti atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitą.

A. Masiokas atkreipė dėmesį, kad Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. kovo 19 d. įsakymu yra pakeistas ENTP tvarkymo taisyklių 9 punktas. Šiame punkte reglamentuojama, jog ENTP gali surinkti ir apdoroti tik apdorojimo įmonės, turinčios leidimą, kuriame apibrėžtos ENTP surinkimo ir apdorojimo sąlygos.

„Visos ENTP turi būti nugabentos tik į apdorojimo įmonę, atitinkančią taisyklėse nustatytus reikalavimus. ENTP surinkimas ir apdorojimas turi būti vykdomas negyvenamosios paskirties pastatuose: paslaugų paskirties (tik autoservisuose), garažų paskirties, gamybos ir pramonės paskirties pastatuose (tik gamyklose, dirbtuvėse, produkcijos pramonės perdirbimo įmonėse), sandėliavimo paskirties pastatuose, kitos (fermų, ūkio) paskirties pastatuose. Apie neteisėtai ardomus senus eksploatuoti netinkančius automobilius ar kitus daromus aplinkosauginius pažeidimus gyventojai gali pranešti bendruoju pagalbos telefonu 112“, – informavo pareigūnas.

Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento nuotraukos

Palikite komentarą apie straipsnį

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas