„Ukmergės krašto kovotojai - laisvės gynėjai“, Kultūra

Ukmergė 1918–1944 metais (2)

Raimondas RAMANAUSKAS Aktyvus švietimo, kultūrinis gyvenimas Mieste veikė 4 gimnazijos: lietuvių, lenkų, dvi žydų (vienoje dėstyta jidiš, kitoje – hebrajų kalba), 7 pradinės mokyklos: 4 lietuvių, 2 žydų, viena lenkų. Nuo 1927 m. veikė amatų mokykla su stalių ir metalistų skyriais. Nuo 1938 m. pradėjo darbą Ukmergės mokytojų seminarija, ruošusi pradinių klasių mokytojus. Moksleivių skaičius […]

„Ukmergės krašto kovotojai - laisvės gynėjai“, Kultūra

Ukmergė 1918-1944 metais

Raimondas RAMANAUSKAS Karas keitė tautinių bendrijų sudėtį 1918 m. vasario 16 d. paskelbtą nepriklausomos Lietuvos valstybės atkūrimą Ukmergė pasitiko gerokai nualinta vokiečių okupacijos. Nors dėl karo veiksmų miestas beveik nenukentėjo (traukdamiesi rusai sudegino tiltą ir kareivines), bet žiaurus okupacinis režimas (vokiečių okupacija per Pirmąjį pasaulinį karą buvo gyventojams daug sunkesnė negu per Antrąjį) visai nuskurdino […]

„Ukmergės krašto kovotojai - laisvės gynėjai“, Kultūra

Gimnazija – ne tik mokslo, bet ir kultūros židinys

Raimondas RAMANAUSKAS Kas būtų buvę, jei nebūtų dabartinės Ukmergės specialiosios mokyklos pastato, kuriame prieš 100 metų ėmė veikti pirmoji Ukmergės lietuviška gimnazija – Vytauto g. 20. Vienas svarbiausių tarpukario Lietuvos apskrities centrų – Ukmergė (buvusi didžiausių tarpukario Lietuvos miestų šešetuke) tikrai negalėjo likti be gimnazijos. Tačiau labai nedaug trūko, kad gimnazija būtų atsiradusi kitoje miesto […]

„Ukmergės krašto kovotojai - laisvės gynėjai“, Kultūra

Saksų savanorių vaidmuo Lietuvos nepriklausomybės kare (2)

Sėkmingam Ukmergės puolimui pirmiausia reikėjo užimti Pagirius. 1919 m. balandžio 27 dieną miestelis buvo apsuptas, po artilerijos apšaudymo bolševikų ugnis nuslopinta. Dėl sumanios apsupties priešas nebegalėjo atsitraukti, buvo paimta nemažai belaisvių ir kariško turto. Užėmus Pagirius, pradėta ruoštis Ukmergės puolimui. Tuo metu Ukmergėje buvo įsitvirtinusi bolševikų Lietuvių (Pskovo) divizijos 1-oji brigada, susidedanti iš 1-ojo, 2-ojo […]

„Ukmergės krašto kovotojai - laisvės gynėjai“, Kultūra

Saksų savanorių vaidmuo Lietuvos nepriklausomybės kare

Lietuvai paskelbus apie nepriklausomybės atkūrimą, vyko nemažai kovų, kurių metu mūsų šalis buvo išvaduota nuo bolševikų. Šiose kovose pasižymėjo vokiečių Saksų savanorių kariuomenė. Spausdiname istoriko Justo RIMAVIČIAUS surinktą medžiagą apie šiuos kovotojus ir jų reikšmę Lietuvai tampant laisva.   Pakvietė vokiečius savanorius 1918 m. susikūrus nepriklausomai Lietuvos valstybei, jos politiniams ir visuomenės veikėjams greitai tapo aišku, […]

„Ukmergės krašto kovotojai - laisvės gynėjai“, Aktualijos, Naujausi

Šventės proga – apdovanojimai kovotojams už Lietuvos laisvę

Arvydas PĖŠINA 101-osios Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo metinės Ukmergėje pažymėtos pėsčiųjų žygiu, bėgimais, pakeltomis vėliavomis, patrankos šūviais, apdovanojimais ir rajono meno kolektyvų koncertu. Vasario 16-osios rytą į žygį iš Ukmergės centro iki Pabaisko pėsčiomis pasileido daugiau kaip 150 ukmergiškių. Vėliau startavo tradicinis respublikinis bėgimas „Pabaiskas–Ukmergė“. Beveik 12 kilometrų ilgio trasą pasiryžo įveikti 187 bėgikai. O Vienuolyno […]

„Ukmergės krašto kovotojai - laisvės gynėjai“, Kultūra

Ukmergės apskrities išvadavimas 1919 metais (2)

Žygio metu vora likvidavo keletą nedidelių raudonarmiečių grupių, kurios buvo atsilikusios nuo pagrindinių pajėgų. Daugiausia tai buvo ūkio padaliniai, todėl voros kariai paėmė nemažai kariško turto, taip pat ginklų. Apie 12 val. vora įžengė į Didžiakiemio kaimą. Kairioji vora, kurią sudarė Pirmojo pėstininkų pulko 1-oji ir 2-oji kuopos, vadovaujamos krn. P. Genio ir krn. P. […]

„Ukmergės krašto kovotojai - laisvės gynėjai“, Kultūra

Ukmergės apskrities išvadavimas 1919 metais

2019-uosius Seimas paskelbė Lietuvos Nepriklausomybės kovų atminimo metais. Šiuo sprendimu siekiama užtikrinti Lietuvos savanorių, Lietuvos kariuomenės ir kitų šalies piliečių indėlio įvertinimą Nepriklausomybės kovose ginant ką tik atkurtą Lietuvos valstybę ir pagerbti visų kovojusiųjų ir žuvusiųjų už Lietuvos Nepriklausomybę atminimą. Šiose kovose dalyvavo pirmosios Lietuvos kariuomenės pajėgos – Pirmasis pėstininkų Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Gedimino pulkas, […]

„Ukmergės krašto kovotojai - laisvės gynėjai“, Kultūra

Prisiminė Sausio 13-osios įvykius

Tamara REINGARDTIENĖ Dešimtmečiai bėga, bet skausmas išlieka. Jau dvidešimt aštuntą kartą minime Sausio 13-ąją, dieną, kuomet sprendėsi šalies likimas. Mes išlikome, nors ta diena pareikalavo 14 aukų. Šią kiekvienam lietuviui svarbią datą minėjo ir Liaušių bendruomenė. Renginys prasidėjo himno giedojimu. Po to Šešuolių kultūros namų renginių organizatorius, buvęs mokytojas, tragiškų 1991 metų įvykių liudininkas akcentavo […]

„Ukmergės krašto kovotojai - laisvės gynėjai“

Kraštiečių eilės

Zuzana Stunžėnienė   Eglė – Tėvynė Egle, eglele, kas pasodino vėjų pagairėj liūdną tave? Egle, eglele, kas užaugino ant plyno lauko prie Nemunėlio po ryto žvaigžde?..   Ką šakos glaudė rudenio vėjuos? Ką sausio šalčiuos nuo speigo gynė? Kam mūšy kritus vainikus pynė… * * * Stovi eglelė lig pat debesies – rasom žaižaruoja Žvaigždelei […]