„Ukmergės krašto kovotojai - laisvės gynėjai“, Jaunimas

Keliavome partizanų keliais ir kūrybiškai mokėmės

Daiva AMANKAVIČIENĖ Dukstynos pagrindinės mokyklos mokytoja Visi puikiai žinome, kad Ukmergės rajonas turtingas istorija, žymiais žmonėmis, vietovėmis ir įvykiais. Norėdami pažinti Ukmergės kraštą ir skatinti savanorystę, Dukstynos pagrindinės mokyklos 5a klasės mokiniai kartu su Ukmergės kraštotyros muziejumi ir Lietuvos šaulių sąjungos Karaliaus Mindaugo 10-osios rinktinės Ukmergės 1002-osios kuopos šauliais Vladu Kovarsku, Stanislovu Zinkevičiumi, taip pat […]

„Ukmergės krašto kovotojai - laisvės gynėjai“, Kultūra

Kančių kelias (2)

Simona VAIČIŪNAITĖ Prie laužo šildėsi tik sargybiniai Netrukus A. Vaičiūnas su kitais kaliniais buvo išvarytas už 8 kilometrų kirsti miško. Toje vietoje visai nebuvo vandens, todėl eidami į darbą vyrai prisipildavo į statinę 4-5 kibirus vandens ir pasikeisdami nešdavosi. Dirbti tekdavo net ir spaudžiant 40 laipsnių speigui, nuo darbo atleisdavo tik kai temperatūra nukrisdavo iki minus […]

„Ukmergės krašto kovotojai - laisvės gynėjai“, Kultūra

Kančių kelias (1)

Šis S. Vaičiūnaitės pasakojimas paremtas jos senelio Algimanto Vaičiūno (g. 1932 m.), gyvenančio Ukmergėje, Anykščių gatvėje, pasakojimais apie savo tėvus – Bronę (g. 1907 m.) ir Antaną (g. 1901 m.). Antanas Vaičiūnas 1945-ųjų žiemą buvo pripažintas politiniu nusikaltėliu ir nuteistas 10 metų kalėjimo ir 5 metams tremties. Bronė Vaičiūnienė 1948 metų gegužės 22-ąją kartu su […]

„Ukmergės krašto kovotojai - laisvės gynėjai“, Kultūra

Ukmergės tremtiniai žygiavo Dainavos apygardos partizanų takais

Aldona KALESNIKIENĖ Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Ukmergės filialo valdybos  pirmininkė Gražų paskutinio gegužės šeštadienio rytą Ukmergės rajono tremtiniai vykome į Lazdijų rajoną, kur dalyvavome žygyje Dainavos apygardos partizanų takais. Į jį taip pat susirinko žygeiviai iš Kauno, Šiaulių, Panevėžio, Pasvalio, Pakruojo, Alytaus, Lazdijų, Telšių ir Kelmės rajonų. Renginys prasidėjo Lazdijų šv. Onos bažnyčioje […]

„Ukmergės krašto kovotojai - laisvės gynėjai“, Kultūra

Partizano Liudo Sudeikio-Klajūno prisiminimai apie atliktą pareigą Tėvynei (3)

KAUTYNĖS Raudonieji partizanai grįžo atgal į mišką. Kažkas davė puskepalį duonos, kurią jie užmovė ant durtuvo. Kiek paėję, trenkė duoną į griovį ir keikdamiesi slinko toliau. Užėjo pas Igną Šimanonį ir… miško link. Mes ėjome pėdsakais – buvo nukrėsta rasa. Nusekėme iki vienkiemio – regis, pas Striogienę. Valgyta, gerta, bet raudonųjų nėra. Policininkas metė pagalį […]

„Ukmergės krašto kovotojai - laisvės gynėjai“, Kultūra

Partizano Liudo Sudeikio-Klajūno prisiminimai apie atliktą pareigą Tėvynei (2)

BALTARUSIJOJE Buvo taip. Ėjo 9 policininkai ir 2 vokiečių kareiviai. Juos partizanai iššaudė. Tada buvo pasiųstas kareivių būrys, iš jų 17 ant lauko iššaudė. Partizanai norėjo kareivius apsupti, bet kai šie atidengė kulkosvaidžių ugnį, pabėgo. Vienas mūsų būrys buvo pasiųstas į sovchozą už 4 km. Penki važiavo parsivežti maisto iš Kopilio. Buvo likęs vienas Antanavičius […]

„Ukmergės krašto kovotojai - laisvės gynėjai“, Kultūra, Naujausi

Partizano Liudo Sudeikio-Klajūno prisiminimai apie atliktą pareigą Tėvynei (1)

Partizanas Liudas Sudeikis gimė 1919 m. lapkričio 15 d. Mackeliškių k., Anykščių aps., mažažemio Juozo Sudeikio šeimoje. Tėvai prie trobelės teturėjo 0,5 ha žemės. Šeimoje augo du sūnūs. Vyresnysis Bronius gimęs 1914 m. Tėvams anksti mirus, nuo vaikystės tarnavo samdiniu pas ūkininkus, žiemomis baigė keturias klases Mackeliškių pradžios mokykloje. 1940 m. balandį L. Sudeikis išėjo […]

„Ukmergės krašto kovotojai - laisvės gynėjai“, Kultūra, Naujausi

Tada, prieš šimtą metų…

1919 m. gegužės 3 dieną Ukmergė buvo išvaduota iš bolševikų Juozas DAUNYS Karas baigėsi, kovos prasideda Nors Pirmasis pasaulinis karas baigėsi 1918 m. lapkričio 11 d. Kompjenės miške, netoli Paryžiaus, Vokietijai pasirašius paliaubų sutartį, Lietuvoje ramu nebuvo. Šalis jau buvo paskelbusi Vasario 16-osios Nepriklausomybės aktą, o Rusija tuo tarpu iš vienos pusės buvo deklaravusi tautų apsisprendimo […]

„Ukmergės krašto kovotojai - laisvės gynėjai“, Kultūra

1948 metų tremtis – Lietuva be lietuvių

Raimondas RAMANAUSKAS Viena didžiausių lietuvių tautos tragedijų – trėmimai. Šiame straipsnyje papasakosiu apie tremtį apskritai ir apie patį didžiausią, vykusį 1948 metų gegužės mėnesį, trėmimą. Trėmimai arba deportacijos (lot. deportatio – išvijimas, tremtis) – specifinė politinių represijų rūšis. Tai priemonės, kurias valstybė naudojo politiniais sumetimais, atimdama gyvybę ar laisvę, ištremdama gyventojų grupes iš jų gyvenamųjų […]

„Ukmergės krašto kovotojai - laisvės gynėjai“, Kultūra

Ukmergė 1918–1944 metais (2)

Raimondas RAMANAUSKAS Aktyvus švietimo, kultūrinis gyvenimas Mieste veikė 4 gimnazijos: lietuvių, lenkų, dvi žydų (vienoje dėstyta jidiš, kitoje – hebrajų kalba), 7 pradinės mokyklos: 4 lietuvių, 2 žydų, viena lenkų. Nuo 1927 m. veikė amatų mokykla su stalių ir metalistų skyriais. Nuo 1938 m. pradėjo darbą Ukmergės mokytojų seminarija, ruošusi pradinių klasių mokytojus. Moksleivių skaičius […]