„Prasminga laisvės kovotojų auka“, Kultūra

Tremties vaikų likimai sugulė į knygas

Vlado Šlaito viešojoje bibliotekoje vyko ką tik išleistos Stanislovo Abromavičiaus serijos „Tremties vaikai“ antrosios knygos pristatymas. Susitikti su savotiško tremties dienoraščio autoriumi bei redakcinės leidybinės grupės nariais susirinko gausus būrys tragiško likimo ukmergiškių – tremtinių ir tremties vaikų. Kai kurių iš jų gyvenimo istorijos pateko į trečią šios serijos knygą, kuri jau pakeliui į spaustuvę. […]

„Prasminga laisvės kovotojų auka“, Kultūra

Prisiminkime išskirtinius karių ir piliečių poelgius

Lietuvos kariuomenė kviečia visuomenines organizacijas, kultūros, savivaldos ir kitas įstaigas, dalyvaujančias bendruose su kariuomene projektuose, taip pat pavienius civilius asmenis teikti kandidatus „Lietuvos karžygio“ nominacijai. „Šis, prieš devynerius metus įsteigtas, apdovanojimas tapo gražia kariuomenės tradicija pagerbti žmones, išsiskiriančius savo dvasinėmis ir moralinėmis nuostatomis, savo gyvenimu ar tam tikrais poelgiais, demonstruojančiais išskirtinę – karžygio dvasią. Labai […]

„Prasminga laisvės kovotojų auka“, Kultūra

Želvos partizanai

Šį mėnesį Želvoje vykusiuose renginiuose „Sušildyti atmintimi“ buvo pagerbtos šio krašto rezistencijos aukos. Spausdiname internetiniame portale www.partizanai.org publikuojamos Stanislovo Abromavičiaus, Kęstučio Kasparo, Rūtos Trimonienės knygos „Didžiosios Kovos apygardos partizanai“ ištraukas apie Želvos rezistentus, jų kovą už Tėvynės laisvę ir likimus. ALFONSAS IR BRONIUS DARULIAI Darulių šeima gyveno Želvos valsčiaus Paželvių kaime. Šeimoje augo penki vaikai: […]

„Prasminga laisvės kovotojų auka“, Kultūra

Jie norėjo gyventi laisvoje Lietuvoje

Želvoje pagerbti kovotojai už laisvę ir paminėtas memorialo rezistencijos aukoms atminti 25-metis Šeštadienį Želva sulaukė ypač gausaus būrio garbių svečių. Jie dalyvavo renginiuose „Sušildyti atmintimi“, kurie buvo skirti pagerbti šio krašto rezistencijos aukas, paminėti Baltojo kryžiaus pastatymo 25-metį. Iškilmes organizavo Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos (LPKTS) Ukmergės skyrius, Želvos seniūnija ir bendruomenė. Ne tik […]

„Prasminga laisvės kovotojų auka“, Kultūra

„Jei neišliksiu gyvas – gyvybė bus paaukota už Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę“ (II)

(Pabaiga. Pradžia Nr. 104) Doc. Kazys STRAZDAS J. Juras-Žilvinis kartu su rinktinės vadu Plienu ir štabo viršininku Dieduku 1948 m. gegužės 1 d. kaip DKA atstovai dalyvavo Šiaurės Rytų Lietuvos srities Vytauto, Algimanto ir Didžiosios Kovos apygardų bei rinktinių partizanų vadovybės suvažiavime. Jo metu partizanų vadai, štabų nariai, apžvelgdami žiauriuose mūšiuose nueitą kelią, nulenkė galvas […]

„Prasminga laisvės kovotojų auka“, Kultūra

„Jei neišliksiu gyvas – gyvybė bus paaukota už Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę“

Doc. Kazys STRAZDAS Pasakojimas apie Joną Jurą-Žilvinį – Didžiosios Kovos apygardos (DKA) B rinktinės štabo narį ir ir Didžiosios Kovos apygardos štabo viršininką Mokslus nutraukė karas Jonas Juras gimė 1917 m. Ukmergės aps. Žemaitkiemio vlsč. Alinavos k. pasiturinčio ūkininko Ignoto Juro (g. 1882) ir Julijonos Jurienės-Maželytės šeimoje. Iš viso joje augo penki vaikai: Juozas, Jonas, […]

„Prasminga laisvės kovotojų auka“, Kultūra

Kovojo už Tėvynę iki paskutinio atodūsio

Vienas iš pokario partizaninio judėjimo Didžiosios Kovos apygardoje (Trakų, Ukmergės, Kauno apskrityse) organizatorių buvo Alfonsas Morkūnas. Jo sumanumo dėka organizuotą apygardos partizaninį judėjimą Ukmergės apskrityje pavyko išlaikyti iki 1950 metų. A. Morkūnas gimė 1908 metais Juodžiūnų kaime (Žemaitkiemio vlsč., Ukmergės aps.). Augo su jaunesniaisiais broliais Stanislovu, g. 1912 m., ir Karoliu, g. 1920 m. Atlikdamas […]

„Prasminga laisvės kovotojų auka“, Kultūra

Pogrindinės jaunimo antisovietinės organizacijos „Lietuvos patriotas“ veikla Ukmergėje

Jonas BUROKAS Lietuvos laisvės kovotojų sąjungos valdybos Garbės pirmininkas Pasibaigus karui ir sovietams vėl okupavus Lietuvą, greta intensyvios partizaninės kovos labai aktyviai veikė jaunimo patriotinės organizacijos. Jų tikslas buvo suburti studentus, gimnazistus, moksleivius į kovą prieš okupantus, o, kai išmuš lemiama valanda, stoti į ginkluotą kovą už Laisvę. Jos, palaikydamos glaudžius ryšius su partizanais ir […]

„Prasminga laisvės kovotojų auka“, Kultūra

„Misija Sibiras‘16“ dalyviai sugrįžo iš Igarkos

Auksė KANIŪTĖ Praleidę dvi savaites už poliarinio rato esančioje Igarkoje, „Misija Sibiras‘16“ dalyviai sugrįžo į Lietuvą. Nepaisant ankstyvo traukinio atvykimo laiko, juos pasitiko būrys draugų, artimųjų ir tų, kurie neabejingi Lietuvos istorijos išsaugojimui bei projekto „Misija Sibiras“ veiklai. Pastatė kryžius, kurių bendras svoris siekė 810 kg Šių metų ekspedicija buvo sėsli. Dalyviai, pasiekę Igarką, joje […]