„Ukmergės krašto kovotojai - laisvės gynėjai“, Kultūra

Partizano Liudo Sudeikio-Klajūno prisiminimai apie atliktą pareigą Tėvynei (4)

1945 M. SAUSIO 30 D. AREŠTAS Abu su broliu užsukome pas Genutę Gasparskaitę. Jos mama išvykusi pas kitą dukrą Kacevičienę, kurios vyras buvo miške. „Gyvename nuošaliai, niekas niekada neužeina“, – sakė Genutė. Po pirties buvome gerokai išvargę netrukus sumigome. Genutė užkūrė krosnį, užrakino duris ir išėjo. Langai apšalę – nors rogėmis važiuok. Ji nuėjo iki gryčios […]

„Koplyčios Ukmergės rajone - sakraliniai paminklai“, Kultūra

Bernotiškių koplyčia tapo partizanų maldos vieta

Miglė VALIONYTĖ Vidiškių seniūnijoje, šalia Bernotiškių kaimo, stelbiama tankių krūmų ir medžių, stūkso Bernotiškių koplyčia. Tai vietinės reikšmės kultūros paveldo objektas, įrašytas į Lietuvos Respublikos kultūros vertybių registrą, turintis architektūrinę ir sakralinę vertę.   Išliko tik koplyčia Iki Antrojo pasaulinio karo dabartinėje Bernotiškių vietoje stovėjo Šalkavos dvaras. Jis priklausė Kačinskams, kurie 1941 metais buvo ištremti […]

„Antanas Smetona - iškiliausia Ukmergės rajono asmenybė“, Kultūra

Mūsų kraštietis prezidentas Antanas Smetona (2)

Raimondas RAMANAUSKAS Kraštotyros muziejaus muziejininkas Vaikai prasimanydavo pramogų Kaip ir kiti kaimo vaikai, Antanas ganė gyvulius. Ganydamas su draugu Juozu Kuliavu prasimanydavo pramogų: pindavo kraiteles, vyžas, sukdavo birbynes, lipdydavo molinius karalius ir kareivukus. Pasidarė net molinę bažnyčią, bet ją sulaužė, vydami ten įlindusią rupūžę. Ant apleistos daržinės sienų nuodėguliais pripiešdavo paukščių, gyvulių, velnių. Kartą Antanas su […]

„Antanas Smetona - iškiliausia Ukmergės rajono asmenybė“, Kultūra

Mūsų kraštietis prezidentas Antanas Smetona (1)

Raimondas RAMANAUSKAS Kraštotyros muziejaus muziejininkas   Šiemet minėsime mūsų kraštiečio, pirmojo Lietuvos prezidento A. Smetonos 145-ąsias gimimo metines. Būsimasis prezidentas gimė Ukmergės apskrities Taujėnų valsčiaus Užulėnio kaime, pačiame dabartinio Ukmergės rajono pakraštyje, už 28 km nuo Ukmergės. Kaimas buvo gana neturtingas, apsuptas didelių pelkynų ir miškų su šalia telkšančiu gražiu pailgu Lėno ežeru. Žemės čia […]

„Antanas Smetona - iškiliausia Ukmergės rajono asmenybė“, Kultūra

Surengtas ir literatūrinis konkursas

Milda AUGLYTĖ Taujėnų miestelio bendruomenės pirmininko pavaduotoja Turbūt nėra Lietuvoje žmogaus, kuris nežinotų Antano Smetonos – pirmojo nepriklausomos Lietuvos prezidento. Neretai visas tarpukario Lietuvos istorijos etapas vadinamas Smetonos Lietuva. Šiemet sukanka 145 metai, kai gimė (ir 100 metų, kai buvo išrinktas Lietuvos Respublikos prezidentu) vienas iškiliausių tarpukario Lietuvos valstybės ir visuomenės veikėjų, Lietuvos Nepriklausomybės Akto […]

Kultūra

Pajuskime Joninių stebuklą!

Vilma MULEVIČIŪTĖ-SABALIAUSKIENĖ Nenuspėjamai bėga laikas, saulė ir vėl apsuko ratą. Jau visai netrukus susibursime prie Joninių, Rasos, Kupolių šventės laužų sustiprinti savo ryšio su gamta, pasisemti energijos, o gal net ir ateitį sužinoti. Tai – jaunimo, o kartu ir linksmiausia metų šventė. Seniau gražesnėje vietoje jaunimas statydavo kartį, ant kurios užmaudavo stebulę ar pritaisydavo statinę, […]

„Ukmergės krašto kovotojai - laisvės gynėjai“, Kultūra

„Ištark, išgirsk, išsaugok“ Taujėnuose

Milda AUGLYTĖ Kultūros centro Taujėnų skyriaus renginių organizatorė Birželio 14-ąją sukako 78 metai nuo tos dienos, kada visame Pabaltijyje – Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje – vienu metu prasidėjo masiniai areštai ir žmonių deportacija į Sibirą. Gedulo ir vilties dieną jau tradiciškai vyksta tremtinių ir politinių kalinių vardų ir likimų skaitymo akcija „Ištark, išgirsk, išsaugok“, kurios […]

„Ukmergės krašto kovotojai - laisvės gynėjai“, Kultūra, Naujausi

Prisiminti 2 784 Ukmergės krašto tremtiniai

Loreta EŽERSKYTĖ Birželio 14-ąją ukmergiškiai minėjo Gedulo ir vilties dieną. Tradicinis renginys vyko prie paminklo ,,Lituania Restituta“. Jo dalyviai čia susirinko po šv. Mišių, kurios už Tėvynėn negrįžusius tremtinius buvo aukojamos Švč. Trejybės bažnyčioje. Gedulo ir vilties dienos paminėjimas prasidėjo Tautiška giesme, kurią kartu su Kultūros centro mišriu choru „Tremtinys“ (vadovė Julė Juodienė, koncertmeisterė Dalia […]

„Ukmergės krašto kovotojai - laisvės gynėjai“, Kultūra

Kančių kelias (2)

Simona VAIČIŪNAITĖ Prie laužo šildėsi tik sargybiniai Netrukus A. Vaičiūnas su kitais kaliniais buvo išvarytas už 8 kilometrų kirsti miško. Toje vietoje visai nebuvo vandens, todėl eidami į darbą vyrai prisipildavo į statinę 4-5 kibirus vandens ir pasikeisdami nešdavosi. Dirbti tekdavo net ir spaudžiant 40 laipsnių speigui, nuo darbo atleisdavo tik kai temperatūra nukrisdavo iki minus […]

„Ukmergės krašto kovotojai - laisvės gynėjai“, Kultūra

Kančių kelias (1)

Šis S. Vaičiūnaitės pasakojimas paremtas jos senelio Algimanto Vaičiūno (g. 1932 m.), gyvenančio Ukmergėje, Anykščių gatvėje, pasakojimais apie savo tėvus – Bronę (g. 1907 m.) ir Antaną (g. 1901 m.). Antanas Vaičiūnas 1945-ųjų žiemą buvo pripažintas politiniu nusikaltėliu ir nuteistas 10 metų kalėjimo ir 5 metams tremties. Bronė Vaičiūnienė 1948 metų gegužės 22-ąją kartu su […]