„Didžiausia Lietuvos kryžkelė - istorijos sūkuriuose“, Žmonės

Po 60 metų sugrįžome į savo pirmąją mokyklą

Albinas MORKŪNAS „Sveika, miela mokykla!” – tokiu šaukiniu mes, 1958-ųjų laidos buvę moksleiviai, rinkomės į Žemaitkiemio septynmetę mokyklą. Tais metais septintą klasę baigė 21 mokinys. Deja, po 60 metų, šį birželį, čia sugrįžome tik šešiese. Septyni klasiokai jau ilsisi Amžinybėje, kiti neatvyko, nes skundėsi įvairiomis ligomis, teisinosi toli gyvenantys. Ačiū Žemaitkiemio seniūnijos seniūnei Ritai Mikutienei, […]

„Didžiausia Lietuvos kryžkelė - istorijos sūkuriuose“, „Kultūra - mūsų dvasios stiprybės šaltinis“, Naujausi

Deltuvoje vėl griaudėjo patrankos

Arvydas PĖŠINA Prieš 20 metų buvo pradėtas organizuoti tarptautinis gyvosios karo istorijos festivalis Vilkmergės (Deltuvos) mūšis. Paskutinį birželio savaitgalį į Deltuvą vėl sugužėjo gausybė žiūrovų ir karo istorijos klubų atstovų iš Latvijos, Lenkijos, Baltarusijos bei Lietuvos. Mūšio rekonstrukcija įvyko tik 16 valandą, tačiau žiūrovams programa buvo paruošta jau nuo pietų. Vidurdienį, lankytojams atkėlus karo stovyklos […]

„Didžiausia Lietuvos kryžkelė - istorijos sūkuriuose“, Aktualijos, Naujausi

Visuomeninė iniciatyva įgyvendinta – memorialas sušaudytiems ministrams įrengtas

2016 metais gimė visuomeninė iniciatyva monsinjoro Alfonso Svarinsko įkurtame Didžiosios Kovos apygardos Mūšios partizanų parke įrengti memorialą septyniolikai pirmosios Lietuvos Respublikos (1918–1940) žuvusių ministrų atminimui įamžinti. Taip pat nutarta prie memorialo sumontuoti tris marmurines plokštes su užrašais: DIEVAS, TĖVYNĖ, LAISVĖ. Ši idėja įgyvendinta – Didžiosios Kovos apygardos Mūšios partizanų parke pastatyti atminimo ženklai. Projektas vykdytas […]

„Didžiausia Lietuvos kryžkelė - istorijos sūkuriuose“, Kultūra

Šventė subūrė tremtinius iš visos Lietuvos

„Išgirdus skambią atgimimo dainą, Giedrėja mano žilstanti galva. Regiu – daug iškentėjusi pareina Kudirkos ir Maironio Lietuva. Pereina iš Igarkos ir Vorkutos, Pakyla iš Klepočių ir Rainių. Ir vėl atžels sesers daržely rūtos, Vėl trykš vanduo iš brolių šulinių.“ Šiomis aktorės Virginijos Kochanskytės skaitomomis eilėmis birželio 16-ąją Šilalėje prasidėjo XIV respublikinė politinių kalinių ir tremtinių […]

„Didžiausia Lietuvos kryžkelė - istorijos sūkuriuose“, Kultūra

„Išvežti likimai ir likę randai“

Atkočių kaimo bibliotekininkė Dalia Tamošiūnienė birželio 14 dieną pakvietė kaimo gyventojus paminėti Gedulo ir vilties dieną. Renginys „Išvežti likimai ir likę randai“ vyko prie kryžiaus tremtiniams atminti. Jame dalyvavo ir buvusių tremtinių dukros Birutė Šileikaitė, Aldona Baršauskienė, kiti bendruomenės nariai. Renginio pradžioje visi susikaupė Visuotinės tylos minutei ir uždegė žvakutes negrįžusiems – tiems, kurie buvo […]

„Didžiausia Lietuvos kryžkelė - istorijos sūkuriuose“, Kultūra

Tvarkė aplinką prie paminklo

Živilė KULIEŠIENĖ Artėjant Gedulo ir vilties dienai Vidiškių pagrindinės mokyklos mokiniai kartu su Tolerancijos centro koordinatore Dalia Useliene aplankė už 5 kilometrų nuo mokyklos Kirveliškių kaime Albino Strelčiūno iniciatyva 2001 m. pastatytą paminklą, skirtą 1948 m. čia tragiškai žuvusiems už Lietuvos nepriklausomybę kovotojams Alfonsui ir Kazimierui Tušams atminti. Tvarkydami aplinką, moksleiviai prisiminė krašto Laisvės kovų […]

„Didžiausia Lietuvos kryžkelė - istorijos sūkuriuose“, Žmonės

Banių šeimos istorija

Mano tėvelis Juozas Banys ir mama Stasė Banienė buvo darbštūs, tvarkingi ūkininkai. Šeimoje augo dvi dukros ir sūnus. Vyriausiai seseriai Zofijai buvo 5 metai, broliui Petrui – treji, o jauniausiai Stefai nebuvo nei metukų. 1948 metais gegužės mėnesį kaimynai pranešė, kad mūsų šeimą numatyta ištremti iš Lietuvos. Tą patį vakarą tėtis vaikus ir žmoną išvedė […]

„Didžiausia Lietuvos kryžkelė - istorijos sūkuriuose“, Kultūra

Prisiminėme 1948-ųjų teroro akciją

Tamara REINGARDTIENĖ Masiniai trėmimai iš Lietuvos prasidėjo 1941 metų birželį. Jie buvo tęsiami 1944-iais, Antrojo pasaulinio karo frontui nusiritus į Vakarus. Viena baisiausių teroro akcijų surengta prieš 70 metų – 1948 m. gegužės 22-23 dienomis. Šiai trėmimo operacijai buvo suteiktas gražus kodinis pavadinimas „Vesna“ („Pavasaris“). Dabar žinoma, kad tai buvo didžiausias Sovietų Sąjungos okupacinės valdžios […]

„Didžiausia Lietuvos kryžkelė - istorijos sūkuriuose“, Žmonės

Išlikti, kad liudytum

Ona ATKOČIŪNAITĖ-KUJALIENĖ Kai verti jaunos nepriklausomos Lietuvos istorijos puslapius, ne kartą nustembi, per kokį trumpą laiką Tėvynė, sutelkusi protus, jėgas, sugebėjo atsistoti ant kojų, atsitiesti, praturtėti, užsieniuose savo ambasadas, auksą turėti. Šalia ūkio atstatymo, užsienio rinkų, investicijų paieškų svarbus išliko švietimas, kultūra. Atidarytas universitetas, kuriam 1930 m. suteiktas Vytauto Didžiojo vardas, dramos, muzikinis teatrai. Lietuvos […]

„Didžiausia Lietuvos kryžkelė - istorijos sūkuriuose“, Žmonės

Jis buvo Tėtis, Mokytojas, Karininkas, Patriotas

Tamara REINGARDTIENĖ LPKTS tarybos, Ukmergės filialo valdybos narė Kauno įgulos karininkų ramovėje Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos (LPKTS) Kauno filialo pirmininko Vlado Sungailos iniciatyva surengtas vakaras „Tėvo paveikslas…“ Renginys buvo skirtas partizanų vado Adolfo Ramanausko-Vanago 100-ioms gimimo metinėms paminėti. Kauniečių kvietimu šiame renginyje dalyvavome ir mes, LPKTS Ukmergės filialo valdybos pirmininkė Aldona Kalesnikienė bei […]