Asociatyvi nuotrauka.

Aktualijos, Naujausi

Priimamos paraiškos miškų aplinkosauginei vertei padidinti

Miškininkai, siekiantys padidinti savo valdomų miškų ekosistemų atsparumą ir aplinkosauginę vertę, kviečiami kreiptis dėl paramos, informuoja Nacionalinė mokėjimų agentūra.

Paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritį „Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė“ renkamos nuo liepos 15 d. iki rugsėjo 14 d. Gera žinia planuojantiems ugdyti jaunuolyną – liepą atnaujintose taisyklėse nustatytas didesnis kompensacinės išmokos dydis už išugdyto jaunuolyno hektarą.

Šiam paraiškų rinkimo etapui skirta 1 090 889 Eur paramos lėšų.

Paramos pagal šią veiklos sritį gali kreiptis privačių ir valstybinių miškų valdytojai, įgyvendinantys projektus kaimo vietovėje. Nekilnojamasis turtas (miškas, miško žemė ar statiniai), į kurį investuojama, turi priklausyti pareiškėjui nuosavybės, bendrosios dalinės arba jungtinės nuosavybės teise, būti valdomas panaudos arba kitais pagrindais ir (arba) nuomojamas nuo paramos paraiškos pateikimo dienos ne trumpesniam kaip 10 metų laikotarpiui.

Didžiausias galimas paramos intensyvumas vienam projektui – 90 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų, išskyrus atvejus, kai prašoma mažesnio intensyvumo. Jaunuolynų (iki 20 metų amžiaus) ugdymo veiklai parama skiriama, mokant vienkartinę nustatyto dydžio kompensacinę išmoką už planuojamą išugdyti jaunuolyno hektarą. Šių metų liepą pakeistose taisyklėse patvirtinta didesnė kompensacinė išmoka, dabar ji siekia 343 Eur už išugdyto jaunuolyno hektarą (anksčiau buvo 253 Eur). Naujas įkainis įsigaliojo nuo liepos 18 d.

„G. ž.“ inform.

Palikite komentarą apie straipsnį

  • Geras :
    pradžia 2014 skelbia 2020

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas