Naujausi, Žmonės

Dalyvavo naujojo Kauno arkivyskupo ingrese

Popiežiaus Pranciškaus Kauno arkivyskupu metropolitu paskirtas Jo Ekscelencija Kęstutis Kėvalas trečiadienį iškilmingai įžengė į Kauno arkikatedrą baziliką. Į iškilmes buvo pakviesti ir jose dalyvavo rajono savivaldybės meras Rolandas Janickas bei vepriškiai Gražina ir Romas Petras Šauliai.

Naujojo arkivyskupo sutiktuvės prasidėjo prie Kauno arkikatedros durų. Iškilmingą Eucharistijos liturgiją susirinkę tikintieji šventė drauge su apaštaliniu nuncijumi arkivyskupu Petaru A. Rajičiumi, Lietuvos bei užsienio vyskupais, kunigais, diakonais, vienuoliais.

Dėl Covid-19 šalyje vis dar neatšaukta nepaprastoji padėtis, todėl į arkikatedrą buvo įleidžiamas ribotas kiekis žmonių. Stebėti iškilmę, drauge melstis tikintieji galėjo šventoriuje, kur buvo įrengti tiesioginės pamaldų transliacijos ekranai.

Naujojo arkivyskupo ingreso iškilmės turėjo įvykti balandžio 13 dieną, tačiau dėl karantino buvo perkeltos į birželio 24 dieną, kai švenčiamas Kauno arkivyskupijos dangiškojo globėjo Šv. Jono Krikštytojo Gimimas.

Iškilmių pradžios kulminaciją ženklino apaštališkojo nuncijaus paskelbtas popiežiaus Pranciškaus apaštališkasis laiškas apie arkivyskupo paskyrimą, kuris sutiktas nuvilnijusiais susirinkusiųjų džiaugsmo plojimais. Arkivyskupijos bendruomenei šioje bulėje perduotas paraginimas priimti naująjį ganytoją kaip mylimą tėvą ir gerbiamą mokytoją ir patiems būti ne tik Žodžio klausytojais, bet ir vykdytojais.

Liturgijos pabaigoje arkivyskupas Kęstutis suteikė palaiminimą su visuotiniais atlaidais – palaiminimą gyvenimo atnaujinimui, geriems darbams.

Naująjį arkivyskupą sveikino iškilmėse dalyvavę prezidentas Gitanas Nausėda su žmona, Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis. Draugišką sveikinimo žodį, pastebėdamas kauniečių pamėgtą „kėvališką šypseną“, savivaldybių merų vardu tarė Kauno meras Visvaldas Matijošaitis. Arkivyskupą Kęstutį Kėvalą pasveikino ir prezidentė Dalia Grybauskaitė, prof. Vytautas Landsbergis.

Sveikinimai ir džiugi bend-rystė tęsėsi ir užbaigus liturgiją, prie arkikatedros, o vėliau – Kauno kunigų seminarijos kiemelyje.

Arkivysk. K. Kėvalas – penktasis ordinaras Kauno arkivyskupijos istorijoje nuo 1926 metų po arkivyskupo Juozapo Jono Skvirecko, kardinolų Vincento Sladkevičiaus MIC ir Sigito Tamkevičiaus SJ bei arkivyskupo Liongino Virbalo SJ.

„G. ž.“ inform.

R. P. Šaulio asmeninio albumo ir Kauno arkivyskupijos kurijos nuotraukos

Palikite komentarą apie straipsnį

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas