Nuomonių telefonas

Šienauja tik viešąsias erdves

Genovaitė KAZIELIENĖ

Ukmergės miesto seniūnė Zita Pečiulienė „Gimtajai žemei“ sakė, jog kai kurie Gedimino, Paupio gatvių, Gėlių mikrorajono gyventojai piktinosi, jog nešienaujama žolė iki jų tvorų. „Noriu informuoti, kad seniūnija nupirkti viso miesto šienavimo paslaugų negali, nes tam neskirti asignavimai. Pagal miesto tvarkymo sutartis, apie 40 ha teritorijoje šienaujamos šalikelės ir žalieji plotai, t. y. viešosios erdvės, skirtos gyventojų poilsiui. Apie 30 ha šienauja miesto seniūnijos darbuotojai – šalikeles, kurioms nenupirktos šienavimo paslaugos, paplūdimius, kitas viešas erdves.

Tvora – tai gyventojo pastatytas statinys ir, mano nuomone, pats žmogus turėtų prižiūrėti savo statinį iš visų pusių, nes tai nėra vieša teritorija“, – įsitikinusi seniūnė.

AUTORĖS nuotr.

Palikite komentarą apie straipsnį