Jaunimo laisvalaikio centras administruos Rečionių bendruomenės veiklas.

Aktualijos, Naujausi

„Surado prieglobstį“ Jaunimo laisvalaikio centre ir seniūnijoje

Genovaitė KAZIELIENĖ

Švietimo įstaigų tinklo pertvarkos darbo grupė šių metų pradžioje pateikė siūlymus dėl Balelių ir Rečionių universalių daugiafunkcių centrų (UDC) statuso.

Balelių UDC planuota prijungti prie Taujėnų gimnazijos, Rečionių – prie miesto vaikų lopšelio-darželio „Nykštukas“.

Nutarė likviduoti

Įstaigų prijungimo tikslas – didinti biudžetinių įstaigų veiklos ir valdymo efektyvumą optimizuojant administravimą, racionaliai naudoti turimus materialinius, finansinius išteklius. Skaičiuota, kad prijungus vieną įstaigą būtų sutaupoma 20-30 tūkstančių eurų per metus.

Tačiau Vyriausybės atstovui Vilniaus apskrityje užprotestavus tokių sprendimų priėmimą, šių planų atsisakyta.

Švietimo įstaigų tinklo pertvarkos darbo grupėje buvo svarstoma ir galimybė sujungti abu universalius daugiafunkcius centrus. Tačiau ir šios idėjos nesiimta įgyvendinti. Įvertinus tai, jog tokiu atveju reikėtų kurti naują švietimo įstaigą kaip juridinį asmenį su nauju kodu ir pagrindine veikla – ikimokykliniu ugdymu, ir paskaičiavus, kad sujungus abi įstaigas per metus būtų sutaupoma 26 tūkst. Eur, o jas uždarius ir veiklas išdalinus kitoms įstaigoms – 70 tūkst. Eur, nutarta abu centrus likviduoti.

Tam balandžio mėnesį pritarė Savivaldybės taryba.

Perduos turtą

Gegužės 28 dieną vyksiančiam rajono Tarybos posėdžiui bus teikiami svarstyti du sprendimų projektai, kuriuose siūloma likviduojamo Balelių UDC turtą perduoti Ukmergės rajono savivaldybės administracijai, o Rečionių – viešajai įstaigai Jaunimo laisvalaikio centrui (JLC) valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise.

Balelių UDC buvo ugdomi 9 ikimokyklinio ir 1 priešmokyklinio amžiaus vaikas, 23 lankė du neformaliojo vaikų švietimo būrelius. Teiktos skalbimo, kopijavimo, patalpų nuomos, maisto banko paslaugos. Veikė biblioteka, sveikatos punktas. Yra du meno kolektyvai, vyko sportinė veikla.

Centro pastato plotas – 1 254 kv. m, teritorijos plotas – 1,9 ha. Visa perduodamo turto likutinė vertė – 223 022 eurai.

Rečionių UDC ugdyti keturi ikimokyklinio ir trys – priešmo-kyklinio amžiaus vaikai, vienuolika lankė neformaliojo vaikų švietimo būrelius, veikė biblioteka, vyko vietos bendruomenės, sportinė veiklos, įsikūręs meno kolektyvas, organizuotos stovyklos (yra 30 nakvynės vietų, valgykla).

Pastato plotas – 2 222 kv. m, teritorijos plotas – 1,5 ha.

Visa nekilnojamojo turto vertė – 545 390 eurų.

Patikino, kad veiklos bus tęsiamos

Pasiteiravus savivaldybės administracijos direktoriaus Dariaus Varno, ar JLC turės galimybių taip organizuoti darbą, kad ir toliau vyktų esamos veiklos Rečionyse, direktorius patikino, jog viskas yra apsvarstyta, sutarta su įstaigos direktore, tad dėl to nuogąstauti nereikia.

D. Varnas taip pat paaiškino, kad Baleliuose UDC funkcijas perims Taujėnų seniūnija. Anot administracijos vadovo, šis klausimas irgi suderintas su seniūne.

Direktorius pridūrė, jog vyko ir susitikimai su bendruomenėmis, kurių metu taip pat diskutuota dėl buvusių universalių daugiafunkcių centrų veikos tęstinumo.

Taujėnų seniūnija perims UDC funkcijas.

Žadama, kad Baleliuose veiklos nenutrūks.

 

Palikite komentarą apie straipsnį

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas