Aktualijos, Naujausi

Antano Smetonos gimnazija – reitinge 46-ta

Loreta EŽERSKYTĖ

Gegužę išleistame žurnalo „Reitingai“ numeryje pristatyti šalies gimnazijų, progimnazijų, pradinių ir profesinių mokyklų 2020 m. reitingai pagal mokinių mokymosi rezultatus. Taip pat skelbiamas pagrindinių mokyklų lietuvių kalbos bei matematikos pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo (PUPP) rezultatų vidurkis. Leidinyje pateiktas ir vertintojų sudarytas savivaldybių reitingas pagal švietimo parametrus.

 

Vertinimo kriterijai

Kaip teigia reitingų sudarytojai, gimnazijos buvo vertinamos taip pat, kaip ir ankstesniais metais – suskaičiavus visų 2019 m. laidos abiturientų kiekvieno valstybinio brandos egzamino (VBE) balų vidurkius. Buvo remiamasi Nacionalinės švietimo agentūros (buvęs Nacionalinis egzaminų centras) duomenimis, kiek dvyliktokų konkretų brandos egzaminą išlaikė vienu šimtuku, kiek – dviem ir t. t. Atsižvelgta ir į Lietuvos aukštųjų mokyklų bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO) duomenis, kiek kiekvienos gimnazijos abiturientų įstojo į Lietuvos aukštųjų mokyklų valstybės finansuojamas studijų vietas. Taip pat buvo vertinta ir kiek mokinių išvyko studijuoti į užsienio universitetus (šiuos duomenis pateikė pačios gimnazijos). Be to, šiais metais vertintas ir mokinių nubyrėjimas: kiek visų 2017 m. į gimnazijos III (11 kl.) klasę priimtų gimnazistų ją baigė 2019 m.

Šiame reitinge pirmą kartą pateikti duomenys, kiek valstybė skiria lėšų mokinių ugdymui kiekvienoje gimnazijoje. Beje, į šį kriterijų vertindami mokyklos pasiekimus reitingo sudarytojai neatsižvelgė: „Vieno mokinio ugdymo kainą pateikėme tik „Reitingų“ skaitytojų dėmesiui, idant mokinių tėvai patys įsitikintų, ar jų atžalų geri/blogi pasiekimai priklauso nuo finansinių aspektų, ar ne.“ Beje, valstybinės mokyklos finansuojamos iš dviejų šaltinių: iš šalies biudžeto, vadinamojo klasės krepšelio, ir savivaldybių skiriamomis aplinkos lėšomis.

Pateko į geriausiųjų 50-tuką

Iš viso buvo vertintos 356 šalies gimnazijos, kurios nedaro mokinių atrankų. Iš visų Ukmergės rajono gimnazijų aukščiausia – 46-ta vieta skirta Antano Smetonos gimnazijai, kuri surinko 48,48 taškų. 2019-ųjų reitinge ši ugdymo įstaiga buvo 40 vietoje, 2018-iais jai skirta 76, 2017 m. – 22 vieta.

Kaip skelbia vertintojai, 2017-ųjų rugsėjį į III gimnazijos klasę buvo priimta 110 mokinių, 2019-iais ją baigė 109. Į valstybės finansuojamas studijų vietas aukštosiose mokyklose įstojo 55 abiturientai, į užsienio aukštąsias mokyklas – 5.

Visų abiturientų, laikiusių lietuvių kalbos VBE, balų vidurkis yra 49 proc., matematikos VBE – 36,3 proc., istorijos VBE – 55,7 proc., anglų kalbos VBE – 70,4 proc., informacinių technologijų VBE – 61,9 proc., fizikos VBE – 52,1 proc., chemijos VBE – 55,7 proc., biologijos VBE – 58,9 proc. ir geografijos VBE – 50,9 proc. Septyni gimnazijos abiturientai VBE išlaikė šimtuku.

Bendros išlaidos vienam Antano Smetonos gimnazijos mokiniui per metus sudaro 1 897 Eur.

Skyrė 201 vietą

Jono Basanavičiaus gimnazija šių metų reitinge yra 201 vietoje (33 taškai). Tai žemiausia pozicija nuo 2015 metų, kai įstaiga buvo pakilusi į 41 vietą. 2017 m. reitinge gimnazijai skirta 36 vieta, 2018 m. – 141, pernai – 196.

2017-ųjų rugsėjį į III gimnazijos klasę buvo priimti 92 mokiniai, 2019-iais ją baigė 93. Į valstybės finansuojamas studijų vietas aukštosiose mokyklose įstojo 16 moksleivių, į užsienio aukštąsias mokyklas – 2 abiturientai.

Vertintojų duomenimis, visų abiturientų, laikiusių valstybinį lietuvių kalbos VBE balų vidurkis yra 39,5 proc., matematikos VBE – 14,8 proc., istorijos VBE – 40,1 proc., anglų kalbos VBE – 55,8 proc., informacinių technologijų VBE – 27,5 proc., fizikos VBE – 39 proc., chemijos VBE – 52 proc., biologijos VBE – 35,3 proc. ir geografijos VBE – 39,3 proc. Šimtuku VBE išlaikė trys abiturientai.

Skelbiama, kad bendros išlaidos vienam Jono Basanavičiaus gimnazijos mokiniui per metus – 2 158 Eur.

Daugiausia lėšų – Taujėnų gimnazijai

Iš rajono kaimo vietovėse esančių trijų gimnazijų šiemet geriausiai įvertinta Želvos gimnazija – 273 vieta (25,67 taškų). 2019-iais ją baigė 18 abiturientų (per dvejus metus moksleivių nenubyrėjo). Pernai ši mokykla reitinge buvo 305-ta, 2018-iais – 246-ta. Vertintojų duomenimis, bendros išlaidos vienam šios ugdymo įstaigos mokiniui per metus sudaro 2 561 Eur.

Taujėnų gimnazija, surinkusi 24,37 taškų, atsidūrė 287 vietoje. Tai žemiausia pozicija nuo 2015 m., kai mokykla buvo 248 vietoje. 2016 m. gimnazija buvo pakilusi net į 49 vietą, 2017 m. – 171, 2018 m. – 174, 2019-iais buvo 100-oje vietoje. Praėjusiais metais įstaigą baigė 12 moksleivių (per dvejus metus nubyrėjo 3). Pasak reitingo sudarytojų, bendros išlaidos vienam šios gimnazijos mokiniui per metus siekia 3 527 Eur ir yra didžiausios tarp visų penkių savivaldybės teritorijoje esančių gimnazijų.

Siesikų gimnazijai skirta 331 vieta (2019 m. – 298, 2018 m. – 346, 2017 m. – 263, 2016 m. – 337, 2015 m. – 335 vieta). 17 taškų surinkusią mokyklą 2019-iais baigė 9 abiturientai (2017-iais buvo priimta 12). Bendros išlaidos vienam šios gimnazijos mokiniui, nurodo reitingo sudarytojai, per metus yra 3 225 Eur.

Galima palyginti, jog didžiausia suma, skiriama vienam mokiniui, yra 6 005 Eur. Tiek lėšų tenka 314 vietoje esančios Panevėžio R. Sargūno sporto gimnazijos mokiniui. Mažiausiai vienam mokiniui išleidžiama Kauno r. Garliavos Jonučių gimnazijoje – 1 496 Eur (ši mokykla reitinge yra 67-ta).

Įvertino ketvirtokų ir šeštokų pasiekimus

„Reitinguose“, remiantis 2019 m. nacionalinio moksleivių pasiekimų patikrinimo (standartizuotų testų) rezultatais, įvertintos 157 šalies pradinės mokyklos ir progimnazijos. Tarp jų yra ir dvi Ukmergės rajono mokyklos – Pašilės bei „Šilo“ progimnazijos. Pagal ketvirtokų matematikos, skaitymo, rašymo ir pasaulio pažinimo pasiekimus Pašilės progimnazijai skirta 44 vieta, „Šilo“ progimnazijai – 107. Pagal šeštos klasės mokinių matematikos, skaitymo ir rašymo pasiekimus „Šilo“ progimnazija atsidūrė 41 vietoje, Pašilės – 67.

Surikiavo pagrindines mokyklas

Ketvirtą kartą „Reitinguose“ pristatytas pagrindinių mokyklų vertinimas. Jis atliktas remiantis 2019 m. dešimtokų laikomais pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo rezultatais. Iš viso įvertinta 250 šalies pagrindinių mokyklų. Jas vertintojai surikiavo atsižvelgdami į mokinių skaičių.

Tarp mokyklų, kuriose 10 klasės mokinių skaičius siekia iki 9, Užupio pagrindinės mokyklos mokinių lietuvių ir matematikos PUPP bendras vidurkis – 5,375, Pabaisko pagrindinės – 4,58. Šioje kategorijoje aukščiausias bendras vidurkis šalyje siekia 8,165, žemiausias – 3,3.

Tarp mokyklų, kuriose 10 klasės mokinių skaičius yra nuo 10 iki 20, Vidiškių pagrindinės mokyklos mokinių lietuvių ir matematikos PUPP bendras vidurkis yra 5,32, Senamiesčio pagrindinės mokyklos – 4,71, Dukstynos pagrindinės mokyklos – 4,635. Šioje kategorijoje aukščiausias bendras vidurkis šalyje siekia 6,585, žemiausias – 3,165.

Ukmergės savivaldybė – 18 vietoje

Vertindami šalies savivaldybes reitingo sudarytojai jas suskirstė į keturias grupes: didmiesčių (6), žiedines (6), vidutines (42) ir mažąsias (6). Ukmergės rajono savivaldybė priskirta vidutinėms.

Tarp 42 vidutinių savivaldybių Ukmergė užima 18 vietą. Savivaldybės vertintos pagal 23 kriterijus. Tarp jų – apibendrintas VBE rodiklis, kokia dalis 2018 m. abiturientų įstojo į valstybės finansuojamas studijų vietas, ketvirtokų, šeštokų ir aštuntokų pasiekimas, dalykų olimpiadų ir konkursų prizininkų skaičius, 4-6 metų vaikų, ugdomų švietimo įstaigose, dalis, ugdymo lėšų pedagoginių darbuotojų kvalifikacijai tobulinti dydis, tenkantis vienam darbuotojui, 1–8 klasių mokinių, besimokančių jungtinėse klasėse, dalis ir pan.

Be to, „Reitinguose“ apie Ukmergės rajoną pateikti tokie duomenys. Šiuo metu savivaldybėje registruota 3 573 mokyklinio amžiaus vaikai. Per artimiausius septynerius metus į savivaldybės mokyklas kasmet vidutiniškai ateis po 308 vaikus. Rajone yra 14 švietimo įstaigų, vienai mokyklai tenka 255 mokiniai. Mokinių skaičius mažiausioje mokykloje siekia 69.

AUTORĖS nuotrauka

Palikite komentarą apie straipsnį

  • Klausykit tamsta :
    Kada išmoksite teisingai rašyti nosines raides?
  • Klausykit tamsta Mokytoja! :
    O kur jūsų skyrybą?
  • Mokytoja :
    Tokiu juokingu reitingu gal net svarstyt nereiktu. Redaktorius matyt gyvena pasiklydes pasauly- juk svarbu patirti sekme..