Asociatyvi nuotrauka.

Jaunimas

Mokyklose – nuotolinė lietuvių kalbos ir literatūros įskaita

Nijolė STUNDŽIENĖ

Dalis mokyklų šią savaitę pradėjo organizuoti lietuvių kalbos ir literatūros kalbėjimo įskaitą abiturientams nuotoliniu būdu. Dėl karantino daugiau kaip mėnesiu pavėlintas jos vykdymo terminas. Kitos mokyklos šią įskaitą spėjo surengti dar iki karantino. Rajono abiturientai šią savaitę taip pat pradėjo laikyti šią įskaitą.

Kaip „Gimtajai žemei“ pasakojo savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas Vaidotas Kalinas, įskaitos mokyklose organizuojamos sklandžiai, ypač gerai startavo Taujėnų gimnazija.

Per lietuvių kalbos ir literatūros įskaitą abiturientas 10 minučių kalba savo pasirengta literatūros tema, jei po to kyla klausimų, mokinys atsakinėja ir į juos. Visi abiturientai įskaitą turės išlaikyti iki gegužės 22 dienos.

Ukmergėje įskaita vykdoma per nuotolinio bendravimo programą „Zoom“, prie kurios ir mokiniai, ir mokytojai jau įpratę.

Pasak V. Kalino, mokiniai iš anksto buvo informuoti, kokių techninių galimybių reikės, kaip prisijungti prie platformos. Vedėjo teigimu, nesulaukta signalų dėl jokio psichologinio diskomforto laikant įskaitą nuotoliniu būdu. Kai kuriems abiturientams kalbėjimas sekėsi netgi geriau nei paprastai per pamokas.

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija primena, jog paaiškėjus, kad mokinys per įskaitą atsakinėja ne su mokytoju sudaryta arba ne savo parengta tema, kitais būdais sukčiauja, įskaitos laikymas nutraukiamas, surašomas aktas. Tokiu atveju kalbėjimas nevertinamas, nustatoma kita įskaitos vykdymo data.

Jei abiturientas neturi tinkamos kompiuterinės įrangos, reikalingos įskaitai, jis gali kreiptis į savo mokyklos administraciją ir prašyti pagalbos. Įskaitai laikyti tinka ir telefonas, turintis prieigą prie interneto. Jei per pokalbį nutrūktų garsas, vaizdas ar interneto ryšys, mokyklos administracija ir mokytojai turi sudaryti sąlygas mokiniui dar kartą kalbėti pasiruošta tema.

V. Kalino teigimu, kompiuterinėmis priemonėmis rajono abiturientai aprūpinti, todėl dėl to problemų neturi kilti.

Lietuvių kalbos ir literatūros kalbėjimo įskaita tikrinami moksleivių gebėjimai pristatyti, kaip suvokta tema, ar jų teiginiai pagrįsti, ar jų kalba taisyklinga ir aiški, ar bendraujama verbaline ir neverbaline raiška. Jos išlaikymas svarbus norint laikyti lietuvių kalbos ir literatūros egzaminą raštu, jis šiemet taip pat pavėlintas ir vyks birželio 29 d.

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos balandžio 22 d. duomenimis, lietuvių kalbos ir literatūros įskaita buvo įvykusi 61 šalies mokykloje. 27 šalies mokyklose ji laikyta nuotoliniu būdu, likusiose mokyklose įskaita buvo organizuota dar iki karantino. Iš viso įskaita šiemet laikoma 328 mokyklose.

Kaip pasakojo V. Kalinas, brandos egzaminai abiturientams turėtų prasidėti birželio 22 dieną, jie bus vykdomi mokyklose. Koronavirusas ir besikeičianti epidemiologinė situacija koreguoja ne tik egzaminų eigą, bet ir reikalavimus. Abiturientai bus egzaminuojami mažesnėse erdvėse, matyt, turės dėvėti apsaugos priemones.

Pasak vedėjo, egzaminų tvarka dar tikslinama. Rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyrius žada kreiptis į Švietimo, mokslo ir sporto ministeriją, kad būtų pakeistas egzaminų eiliškumas. Mat dabar tvarkaraštyje trys gana sunkūs – lietuvių, anglų kalbų ir matematikos – egzaminai išdėstyti vienas paskui kitą. „Tai abiturientams kelia nerimą, todėl prašysime pakoreguoti tvarkaraštį“, – teigė V. Kalinas. Pasak jo, ministerijai taip pat siūloma organizuoti tik pagrindinių dalykų brandos egzaminus, kaip, pavyzdžiui, nusprendė Estija.

Palikite komentarą apie straipsnį

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas