Žmonės

Brangieji,

artinasi Verbų sekmadienis, kai mes kartu su Viešpačiu Jėzumi įžengsime į Didžiąją, arba Jo Kančios, savaitę ir viską pradėsime iš pradžių, naujai pažindami šventąsias Velykas, per kurias buvo paaukotas mūsų Viešpats. Negalėsime to padaryti burdamiesi draugėn fiziškai, kaip buvome pratę, bet turime žadinti savyje troškimą ir nuolatinį ilgesį, nes pas Jo trokštančius Jis tikrai ateina. Kaip sakė šventasis vyskupas Atanazas, „troškulį žmogus numalšina ne tik tada, kai ateina, bet kaskart, kai jis prašo, jam išsyk suteikiama malonė ateiti pas Išganytoją“.

Taigi, šių metų Didžioji savaitė ir šventosios Velykos tebūna troškimo priimti dėl mūsų išganymo pasiaukojusį ir prisikėlusį Viešpatį Jėzų metas, kai mes, nė kiek nesislėpdami už religinių tradicijų ir papročių, turėsime galimybę pažvelgti vien į savo vidų. Bažnyčia ragina atlikti dvasinę išpažintį ir sužadinti tobulą gailestį, t. y. iš meilės Dievui, artimui ir sau kylantį gailestį, dėl mūsų padarytų nuodėmių, kurios sužeidžia ir apnuodija mūsų santykius, bei tvirtai pasiryžti atlikti sakramentinę išpažintį, kai tam bus tinkamas metas. Lygiai taip pat priimkime dvasinę Komuniją, trokšdami, kad Jėzus ateitų į mūsų vidų, siekime vienybės su Juo ir Jo Bažnyčia, kad taip būtų sustiprinta mumyse jau esanti Krikšto malonė.

Velykų rytą 8 val. skambės bažnyčių varpai. Jie nekvies į velykinę procesiją, bet tegul pakviečia ir šioje situacijoje išgyventi Dievo gerumo stebuklą, tikėjimo vienybe suartinant tuos, kurie galbūt esame toli.

Dievo palaimos mums!

Kun. Raimundas KAZAITIS

Ukmergės dekanato dekanas

Palikite komentarą apie straipsnį

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas