Naujausi, Žmonės

Brangieji,

šių metų Gavėnios laikas ganėtinai kitoks, nei buvome pratę. Koronaviruso grėsmės akivaizdoje esame kviečiami ir patys būti kitokie: labiau fiziškai vieni nuo kitų atsiskyrę, mažiau kalbantys, o labiau įsiklausantys, kad suvoktume, jog neigiamos patirtys, sukeliančios baimę ir nerimą, irgi yra žmogiškojo gyvenimo dalis. Tai ir Kristaus Kryžiaus kelio dalis, kurį šiuo laikotarpiu apmąstome ir į kurį turime įsijungti. Kitaip nebūtume Jo mokiniai, jei savo išmėginimo kryžiaus neneštume kartu su Juo. Būtent Jo artumas ir buvimas su mumis šiuo išmėginimo laiku tebūna mūsų vilties ir tikėjimo sustiprinimo šaltinis.

Žinokite, kad karantino laikotarpiu kiekvieną dieną Ukmergės Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje (ir kitose dekanato bažnyčiose) yra aukojama Šv. Mišių auka Jūsų intencijomis ir už Jus visus. Neskelbiamas Mišių laikas, nes kviečiame dalyvauti ne fiziškai į jas ateinant, bet jungiantis savo troškimu arba pasinaudojant šiuolaikinėmis komunikacijos priemonėmis: radiju, televizija ar internetu.

Šiokiadieniais ir šeštadieniais nuo 17 iki 18.30 val., o sekmadieniais, nuo 10 iki 12 val., bažnyčia bus atvira Jūsų privačiai maldai. Tomis valandomis bažnyčios zakristijoje budės kunigas: bus galima atlikti išpažintį, užsakyti Šv. Mišias ar pasikalbėti kitais klausimais. (Kitose dekanato bažnyčiose šį laiką nustato vietos klebonas).

Lietuvos vyskupų esame raginami kiekvieną dieną 20 val. jungtis į bendrą maldą kreipiantis užtarimo į Šv. Juozapą – Bažnyčios globėją ir užtarėją visuose išbandymuose.

Su tikėjimu ir malda tikrai šį išbandymą ištversime. O šiandien kiekvienas klauskime: ką mums Viešpats byloja?

Su didžiausiais ramybės ir tikėjimo sustiprinimo linkėjimais

Ukmergės dekanas kun. Raimundas KAZAITIS

Švč. Trejybės bažnyčioje Šv. Mišios aukojamos kasdien be žmonių. Bažnyčia privačiai maldai atvira: nuo antradienio iki penktadienio 16-18 val., šeštadieniais 9-11 val., sekmadieniais 8-12 val. Tikintieji savo intencijas ir prašymus Šv. Mišioms, užrašytus ant lapelio, gali įmesti į tam skirtą dėžutę. Mišios aukojamos kitą dieną.

 

Pašilės Šv. Barboros bažnyčioje Šv. Mišios aukojamos taip pat uždaruose maldos namuose. Bažnyčia sekmadieniais bus atvira nuo 8.30 iki 13.30 valandos, darbo dienomis ir šeštadieniais – nuo 15.30 iki 16.30 val. Tuo metu čia budės kunigas.

Palikite komentarą apie straipsnį

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas