Salėje susirinko gausus būrys politinių kalinių ir tremtinių, jų artimųjų, šeimų narių, svečių.

„Pilietiškumas - valstybės ir asmeninės gerovės garantas“, Kultūra, Naujausi

Tremtiniams jėgų suteikia ir darbus įprasmina išgyventas skausmas

Loreta EŽERSKYTĖ

Šeštadienį vyko Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos (LPKTS) Ukmergės filialo kasmetinis renginys – šventė „Pabūkime kartu…“ Kultūros centro diskotekų salėje susirinko gausus būrys to paties likimo brolių ir sesių – politinių kalinių ir tremtinių, jų artimųjų, šeimų narių. Sulaukta ir garbių svečių – LPKTS pirmininko Gvido Rutkausko, bičiulių ir bendraminčių iš Kauno bei Širvintų, Seimo narių Juozo Varžgalio ir Andriaus Kupčinsko, rėmėjų, kitų. Taip pat renginyje dalyvavo net trys meno saviveiklos kolektyvai – Ukmergės bei Širvintų politinių kalinių ir tremtinių chorai bei liaudiškos muzikos kapela „Vieversa“. Šventę vedė Laima Lenčickienė.

Renginys prasidėjo visų susirinkusiųjų sugiedota Tautiška giesme. Šventės dalyvius daina pasveikino Ukmergės kultūros centro mišrus politinių kalinių ir tremtinių choras „Tremtinys“, kuriam vadovauja Julė Juodienė. Praėjusiais metais įkūrimo 30-metį minėjęs kolektyvas – aktyvus rajone ir už jo ribų vykstančių įvairių renginių, švenčių, minėjimų dalyvis. Pristatydama šį chorą LPKTS Ukmergės filialo pirmininkė Aldona Kalesnikienė pažymėjo, jog jo dalyviai, kaip ir visi politiniai kaliniai ir tremtiniai, – gyvenimo negandų užgrūdinti, stiprūs, Tėvynę mylintys, jaunimui pavyzdį rodantys ir įkvepiantys žmonės.

„Meilė ir pagarba Tėvynei, kurią nešė tremtiniai per visą gyvenimą, iki šiol išlieka didžiausiu pavyzdžiu. Tas skausmas, kurį patyrė tremtinių karta – tai palikimas, suteikiantis jėgų ir įprasminantis mūsų šiandienos darbus“, – tokiais žodžiais 2018-2019 metų ataskaitą pradėjo filialo pirmininkė A. Kalesnikienė.

Pasak pranešėjos, pagrindiniai filialo uždaviniai – stengtis suvienyti ir įtraukti į savo veiklą buvusius tremtinius ir politinius kalinius, sudominti savo idėjomis, vertybėmis, siekiais ir darbais visus narius, vykdyti patriotinę, projektinę, kultūrinę atminimo įamžinimo veiklas, organizuoti akcijas, renginius, išvykas.

Pirmininkė pranešime glaustai, iliustruodama nuotraukomis, apžvelgė nuveiktus darbus. O jų per dvejus metus atlikta išties daug. Įvykdyti 9 projektai, tvarkomi ir naujai pastatyti rezistencijos kovų ir tremčių atminimo ženklai, organizuoti ir kartu su kitų rajonų atstovais bei jaunimu dalyvauta žygiuose partizanų kovų takais, vykdytos įvairios edukacinės programos, paskaitos ir renginiai sveikatingumo klausimais, filialo nariams rengtos ekskursijos, išvykos po žymias, istorines Lietuvos vietas, garsių ir Lietuvai nusipelniusių žmonių tėviškes, lankytasi Baltarusijoje, kur susipažinta su išlikusiais Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės paminklais, dalyvauta įvairiuose mokymuose, konferencijose, palaikoma ir puoselėjama draugystė su LPKTS filialais.

A. Kalesnikienė pasidžiaugė, kad ukmergiškiai yra tarp pirmųjų šalyje, kurie minint Gedulo ir Vilties dieną prie Kęstučio aikštėje esančio paminklo skaito iš Ukmergės valsčiaus ištremtų žmonių vardus ir pavardes.

„Aktyviai dalyvavome LPKTS šventėse, minėjimuose, organizavome renginius, skirtus paminėti vienų didžiausių operacijų „Vesna“ ir „Bangų mūša“ 70-metį, moksleiviams rengėme viktorinas apie partizanų kovas, kasmet dalyvaujame tremtinių dainų ir poezijos šventėje „Su Lietuva širdy“, pakiliai nusiteikę vykstame į kasmetinį tremtinių sąskrydį „Leiskit į Tėvynę“ Ariogaloje. Nemažo susidomėjimo sulaukė renginys „Aš esu Vanagas“, kurio metu buvo pristatyta to paties pavadinimo Arvydo Anušausko knyga“, – vardijo filialo vadovė.

Taip pat pranešėja paminėjo, jog išleido knygas „Atodangos“, „Mūsų metraščiai“, netrukus pasirodys nauja leidinio „Viltis sugrįžti“ dalis.

Pasakodama apie nuveiktus darbus ir ateities planus A. Kalesnikienė pabrėžė, jog visa tai vyksta aktyvių, atsidavusių ir nuoširdžių žmonių dėka. Padėkos žodžius ji skyrė filialo valdybai, kuri nuolat buvo priešakyje.

Po pirmininkės pranešimo susirinkusieji žiūrėjo tremtinių sūnaus Kęstučio Zabielos sukurtą filmą apie filialo veiklą ir aktyviausius jo narius.

Šventės dalyvius sveikino LPKTS pirmininkas G. Rutkauskas. Savo kalboje jis pažymėjo, jog tokių taip aktyviai kaip Ukmergės dirbančių filialų Lietuvoje nėra daug. Ukmergiškiai gražiu pavyzdžiu gali būti daugeliui rajonų. Svečias apgailestavo, kad politinių kalinių ir tremtinių gretos vis mažėja, tremtį išgyvenusius tautiečius apleidžia jėgos ir jie jau negali aktyviau dalyvauti visuomeninėje veikloje. Taip pat pirmininkas pripažino, jog neretai pasigenda tremtinių iniciatyvos į šią visuomeninę organizaciją pritraukiant savo vaikus ir anūkus.

Pasak G. Rutkausko, šalyje tremtinių pensijas gauna apie 40 tūkst. žmonių, LPKTS veikloje iš viso dalyvauja apie 45 tūkst. tautiečių.

G. Rutkauskas aktyviausiems LPKTS nariams įteikė apdovanojimus. Už ilgametį nuoširdų darbą ir aktyvų dalyvavimą filialo veikloje Danguolė Izdonavičienė apdovanota trečio laipsnio, Vidmantas Leščius – antro laipsnio LPKTS žymeniu „Už nuopelnus Lietuvai“. Padėkos įteiktos mokytojai ir poetei Zuzanai Stunžėnienei, skulptoriui Viktorui Ženteliui ir šauliui Arūnui Vašatkevičiui.

Sveikinimo žodį tarė Seimo nariai A. Kupčinskas ir J. Varžgalys, LPKTS Širvintų filialo pirmininkė Irena Vasiliauskienė.

Baigiantis renginiui išrinkta nauja LPKTS Ukmergės filialo valdyba – Aleksandras Gražys, Ričardas Šeibokas, Regina Giedoraitienė, Laima Mališauskienė, Marytė Navikienė, Julė Gilvydienė, V. Leščius, Danė Darulienė ir A. Kalesnikienė.

Susirinkusiesiems meninę programą pristatė Širvintų politinių kalinių ir tremtinių choras, vadovaujamas Jono Barbaravičiaus. Šventė baigėsi vakarone, kurios metu koncertavo liaudiškos muzikos kapela „Vieversa“ (vadovas Mindaugas Grainys).

AUTORĖS nuotraukos

J. Varžgalys susirinkusiesiems linkėjo sveikatos ir stiprybės.

V. Leščių (viduryje) sveikino G. Rutkauskas ir A. Kalesnikienė.

Apdovanojimą G. Rutkauskas įteikė D. Izdonavičienei.

V. Ženteliui (dešinėje) padėkota už svarų indėlį įamžinant tremtinių atminimą.

A. Kupčinskas pasveikino ukmergiškius.

K. Zabiela sukūrė filmą apie tremtinių veiklą.

Scenoje – mišrus choras „Tremtinys“.

Projektą remia:

Palikite komentarą apie straipsnį

  • kkk :
    ir pofik tas koronavirusas! kam dar reklamuot? o dar nori pazaboti viruso plitima!