LPŽA Ukmergės skyriaus pirmininku perrinktas S. Laurinavičius (antras iš dešinės).

Žmonės

Aptarti nuveikti darbai

Zita GRINCEVIČIENĖ

Vasario 12 dieną Lietuvos pagyvenusių žmonių asociacijos (LPŽA) Ukmergės skyriaus nariai rinkosi į ataskaitinį-rinkiminį susirinkimą. Šiemet kartu pasidžiaugti mūsų veiklos rezultatais atvyko kaimynai iš LPS ,,Bočiai“ Ukmergės rajono bendrijos – Algimantas Kacevičius, klubo „Viltis“ – Valerija Naraškevičienė, mokytojų klubo ,,Dar ne ruduo“ – Marija Šapauskienė.
Renginio pradžioje dalyviai tylos minute pagerbė Anapilin iškeliavusius asociacijos narius. Įteikti pažymėjimai naujiems nariams. Kiekvieną iš mūsų maloniai nuteikė ansamblio ,,Dar ne ruduo“ atliekamos dainos (vadovė Audronė Baronienė).
Skyriaus pirmininkas Stanislovas Laurinavičius pateikė išsamią 2019 metais atliktų darbų ataskaitą. Pasidžiaugė, kad skyriuje yra 118 narių. Nepaisydami solidaus amžiaus, jie noriai dalyvavo organizuojamuose renginiuose valstybinėms šventėms paminėti. Siekė kuo daugiau pamatyti, bendrauti, giliau pažinti savo kraštą, jo istoriją, domėjosi rajono pasiekimais. Buvo organizuotos ekskursijos į Kėdainius, Trakus, Šalčininkų rajone aplankėme Jašiūnų muziejų, levandų ūkį. Anykščiuose susipažinome su lankytinomis vietomis. Grupė senjorų dalyvavo Pakruojyje sporto šventėje, Vilniuje LPŽA ataskaitinėje-rinkiminėje konferencijoje, Kėdainiuose pagyvenusių žmonių sambūryje. Paminėjome Pagyvenusių žmonių dieną ir savo mieste.
Revizijos komisijos ataskaitą pateikė Nijolė Petronienė.
Pagyvenę žmonės nori gyventi aktyviai, todėl 2020 metams numatyta veikla susidurs su opia problema – finansais. Deja, narių surinktos aukos veiklai, projektinės bei labdaros lėšos ne visada yra pakankamos.
Savo pasisakymuose skyriaus nariai akcentavo, kad organizuota veikla buvo įdomi, naudinga. Be visų renginių nepamirštame pasveikinti savo narių jubiliejų proga, paguodos žodžiais užjaučiame sunkią valandą. LPŽA skyriaus nuveikti darbai atsispindėjo rajoninėje spaudoje ir internetinėje svetainėje.
Skyriaus veikla įvertinta teigiamai.
Po to vyko rinkimai. Susirinkime balsų dauguma skyriaus pirmininku išrinktas S. Laurinavičius bei valdybos nariai – Janina Kuprijaškina, Viktoras Petruninas, Genovaitė Navikienė, Liongina Jurkevičienė, Janė Laužeckienė.
Pagyvenusių žmonių šventė tęsėsi prie pietų stalo, kur buvo pasveikinti jubiliatai, naujai priimti nariai. Dalijomės nuoširdžiais palinkėjimais rasti prasmę bendraujant, padedant vieni kitiems.

Palikite komentarą apie straipsnį