Į renginį susirinko pilnutėlė Kultūros namų salė.

„Pilietiškumas - valstybės ir asmeninės gerovės garantas“

Vepriškiai pažymėjo Lietuvos gimtadienį

Rasa ŠIMONIENĖ

Kultūros centro Veprių skyriaus renginių organizatorė

Pilnutėlė žiūrovų Kultūros namų salė, trispalvėmis juostelėmis pasidabinę vepriškiai ir svečiai klausėsi koncerto „Gimtinės spalvos“.
Sugiedoję Tautišką giesmę apdovanojome konkurso „Dovana Vepriams“ nominantus. Šį konkursą paskelbėme prieš metus, minėdami Lietuvos Valstybės atkūrimo dieną, Vepriams švenčiant 635-ąsias metines. Džiugu, kad Vepriai sulaukė daug dovanų. Už bažnyčios bokšto atstatymo vizualizaciją, paminklo gydytojui Abraomui Karlinskiui pastatymą, malūno rato atstatymo viziją apdovanotas Viktoras Žentelis. Savo lėšomis taką į bažnyčią nutiesusi Elena Jovaišienė, mokytojo Jono Jurkūno kapavietę sutvarkiusi buvusi jo, mokinė Marijona Lukoševičiutė-Žicevičienė, visuomeninę ir projektinę veiklą puoselėjanti Veprių kaimo bendruomenės pirmininkė Aldona Medonienė, Veprių vardą garsinantis instrumentinio ansamblio „Intermezzo“ vadovas Edvardas Ratautas, internetinio puslapio „Veprių krašto atmintis“ sumanytoja Audronė Žentelytė – visi jie apdovanoti padėkomis, atminimo ženkleliais. Padėkas teikusios Veprių seniūnijos seniūnė Dalia Radzevičienė ir vyresnioji specia-listė Jolita Palaimienė džiaugėsi gausiu nominantų būriu, sveikino susirinkusiuosius su švente.
Po oficialiosios dalies klausėmės koncerto, kurį pradėjo grakščiosios linijinių šokių kolektyvo „Danzalita“ (vadovė Jurgita Padolskienė) šokėjos, sužavėjusios elegancija, plastiškumu. Instrumentinio ansamblio „Intermezzo“ atliekamos melodijos svaigino, skraidino į kitą laikmetį. Folkloro ansambliui „Geldutė“ (vadovė Algimina Uselienė), dainuojant partizanų dainas, pritarė visi žiūrovai. Stanislovas Šikšnys papasakojo, kaip vaikystėje teko groti vakaruškose, į kurias pasišokti ateidavo partizanai, ir pagrojo to laiko šokių melodijų. Savo pasirodymu visus džiugino iš Pabaisko atvykęs vokalinis ansamblis „Šilojas“ (vadovas Marius Mikučionis), liejosi skambios dainos, netilo aplodismentai, dainavome visi kartu.
Renginio metu veikė Veprių krašto auksarankių meistrų pa-roda „Minčių ir rankų dialogas“, skirta Tautodailės metams, kurioje savo darbus eksponavo 19 dalyvių.
Apie dvi valandas trukęs renginys neprailgo, skirstėmės džiugiai nusiteikę, su šypsenomis ir džiaugdamiesi, kad nors gyvename mažame Lietuvos miestelyje, bet gebame švęsti LAISVĘ.

Koncertą pradėjo linijinių šokių kolektyvo „Danzalita“ šokėjos.

Viena iš apdovanotų nominančių – A. Medonienė, šalia – seniūnė G. Radzevičienė.

Projektą remia:

Palikite komentarą apie straipsnį