Aktualijos

Seniūną rinksis iš dviejų pretendentų

Loreta EŽERSKYTĖ

Vasario 12-ąją vyko atranka į Pabaisko seniūnijos seniūno pareigas. Pagal nuo praėjusių metų įsigaliojusią tvarką, valstybės tarnautojų atranką centralizuotai vykdo Valstybės tarnybos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos.

Konkursą į Pabaisko seniūnijos seniūno pareigas rajono savivaldybės administracija paskelbė praėjusių metų gruodžio 16 dieną. Dokumentai buvo priimami iki 2020 m. sausio 2 d. Valstybės tarnybos departamentas informavo, jog užimti karjeros valstybės tarnautojo – Pabaisko seniūno pareigas panoro 8 pretendentai. Jie buvo pakviesti dalyvauti atrankoje.

Trečiadienį į atranką atvyko penki pretendentai. Juos vertino komisija, į kurią, be kita ko, buvo įtraukti Valstybės tarnybos departamento bei išplėstinėje seniūnaičių sueigoje išrinkti Pabaisko seniūnijos atstovai.

Rajono savivaldybės administracijos Personalo ir dokumentų valdymo skyriaus vedėja Zina Kurmelienė „Gimtajai žemei“ papasakojo, kad pagal Vyriausybės nutarime nustatytą atrankos į padalinių vadovus tvarką, komisija ne vėliau kaip per 5 darbo dienas informuos apie atrinktus du daugiausia, bet ne mažiau kaip 6 balus, surinkusius pretendentus.

„Vyriausybės nutarimas numato, kad į pareigas priimantis asmuo, šiuo atveju – administracijos direktorius, per 10 darbo dienų nuo informacijos apie pasiūlytus pretendentus gavimo įstaigoje dienos pasirenka vieną iš atrankos komisijos pasiūlytų pretendentų į padalinio vadovo pareigas. Prieš priimdamas sprendimą administracijos direktorius greičiausiai pretendentus pasikvies pokalbiui“, – sakė vedėja.

Pabaisko seniūno kėdė laisva liko praėjusių metų rugsėjį, kai beveik du dešimtmečius šias pareigas ėjęs Gediminas Lapukas paprašė atleidžiamas. Jis nuo rugsėjo 30 dienos įsidarbino žemės ūkio ministro Andriaus Palionio komandoje – tapo patarėju veterinarijos, gyvulininkystės, maisto kontrolės klausimais.

Pabaisko seniūno konkurso skelbime buvo nurodyti tokie kvalifikaciniai reikalavimai pretendentui: turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą; turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį; gerai išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, administracinę teisę; išmanyti dokumentų valdymą seniūnijoje, žinoti dokumentų rengimo ir apskaitos taisykles; mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu, teisės aktų ir kitų duomenų paieškos sistemomis; mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu; gebėti taikyti įvairius teisės aktus numatytoms funkcijoms vykdyti ir ruošti savivaldybės lygmens teisės aktus pagal savo kompetenciją; turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

Palikite komentarą apie straipsnį