Asociatyvi nuotrauka.

Sveikata

Siūloma didinti išmokas ir suteikti lengvatas onkologiniams ligoniams

Siūloma neįgaliesiems ar turintiems neįgalių vaikų asmenims dvigubai didinti kompensacijas, skirtas lengvojo automobilio įsigijimui ar pritaikymui. Tai numatančios Transporto lengvatų įstatymo pataisos jau pateiktos derinti.

Tokį siūlymą pateikė Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Vyriausybei ir Seimui pritarus, įstatymas įsigaliotų nuo 2021 m. sausio 1 d.

 

Neįgaliojo automobiliui pirkti ar pritaikyti

Pataisomis siūloma didinti lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos dydį iki 64 (iki 2 496 Eur) bazinių socialinių išmokų dydžio (toliau – BSI). Šiuo metu kompensacija siekia 32 BSI (1 428 Eur.).

Teisę gauti tokią kompensaciją kas 6 metus turi vairuotojo pažymėjimą turintis asmuo, kuriam nustatytas specialusis lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikis.

Konkretus kompensacijos dydis kiekvienu atveju būtų nustatomas pagal faktines išlaidas pagrindžiančius dokumentus.

Turint neįgalų vaiką

Didesnes išmokas galės gauti ir auginantys neįgalų vaiką vairuotojo pažymėjimą turintys tėvai, įtėviai ar globėjai, jei atitinka kurią nors iš šių sąlygų:

  • augina neįgalų vaiką iki 18 metų, kuriam iki 2005 m. birželio 30 d. buvo pripažinta (ir šiuo metu tebegaliojanti) visiška negalia;
  • augina neįgalų vaiką iki 18 metų, kuriam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis;
  • slaugo vyresnį nei 18 metų asmenį, kuriam iki 18 metų sukakties dienos specialusis nuolatinės slaugos poreikis yra nustatytas neterminuotai;
  • slaugo vyresnį nei 18 metų asmenį, kuriam visiška negalia (nuo 1999 m. sausio 1 d. iki 2005 m. birželio 30 d.) arba specialusis nuolatinės slaugos poreikis (nuo 2005 m. liepos 1 d.) buvo nustatytas ir galiojo iki 18 metų sukakties dienos, o po 18 metų sukakties dienos nepertraukiamai visą laiką buvo nustatyta visiška negalia arba nustatomas specialusis nuolatinės slaugos poreikis.

Tokia šeima kartą per 6 metus turi teisę gauti iki 64 (iki 2 496 Eur) BSI dydžio automobilio įsigijimo ir pritaikymo išlaidų kompensaciją.

Lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacija mokama iš valstybės biudžeto lėšų.

Lengvatos – ir onkologiniams ligoniams

Pataisomis taip pat numatoma galimybė žmonėms, sergantiems onkologinėmis ligomis, naudotis viešojo transporto lengvata. Įsigyjant tolimojo ir vietinio susisiekimo autobusų, troleibusų, traukinių ir keltų bilietus, jiems ketinama taikyti 80 proc. nuolaidą.

Atsižvelgus į Pagalbos onkologiniams ligoniams asociacijos (POLA) rekomendacijas, į Darbo kodeksą siūloma įtraukti draudimą diskriminuoti ne tik dėl negalios, bet ir kitokios sveikatos būklės. Taip pat siūloma darbuotojui sudaryti galimybes ne mažiau kaip penktadalį viso darbo laiko dirbti nuotoliniu būdu arba jį išleisti kasmetinių ar nemokamų atostogų, kai darbuotojas to prašo, pagrįsdamas sveikatos priežiūros įstaigos išvada apie jo sveikatos būklę. Darbo kodekso projektą su šiais pakeitimais Vyriausybei planuojama teikti artimiausiu metu.

Ministrų kabinetas jau pritarė siūlymui papildyti Lygių galimybių įstatymą draudimu asmenį diskriminuoti dėl jo sveikatos būklės. Dėl to diskriminaciją patyrę žmonės galėtų kreiptis į Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybą. Kad Lygių galimybių įstatymo pakeitimai įsigaliotų, dar reikės Seimo pritarimo.

Esant sudėtingai padėčiai savivaldybės turi teisę skirti vienkartinę, tikslinę, periodinę, sąlyginę pašalpą ir kitokią paramą. Tokia socialinė parama teikiama atsižvelgiant į realią žmogaus ar šeimos padėtį ir konkrečias aplinkybes.

Kadangi papildomos socialinės paramos skyriaus tvarkos nustatymas yra savivaldybės savarankiška funkcija, norintys gauti šią paramą turi kreiptis į savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių, kurio specialistai nurodys, kokius dokumentus privaloma pateikti.

„G. ž.“ inform.

Palikite komentarą apie straipsnį

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas