Jubiliejų mininčiame kolektyve dainuoja buvę politiniai kaliniai, tremtiniai, tremtyje gimę jų šeimos nariai, giminaičiai ir tie, kuriems artimos ir mielos, nors ir pilnos skausmo, liūdesio, tremtinių dainos.

„Pilietiškumas - valstybės ir asmeninės gerovės garantas“, Kultūra, Naujausi

Chorui „Tremtinys“ – 30 metų

Julė JUODIENĖ

Choro vadovė

Mūsų choras susikūrė 1989 metų lapkritį, Lietuvoje prasidėjus Atgimimui, dainuojančiai revoliucijai, išsivadavimui iš okupacijos. Tuomet tremtiniai ir politiniai kaliniai buvo susibūrę į bendriją, kuriai vadovavo Stasys Žižys. Jis ir parodė iniciatyvą organizuoti Ukmergėje chorą. Jis tada vadinosi tremtinių ir politinių kalinių choras. Vėliavą ir pavadinimą sukūrėme 10-mečio proga. Pirmasis vadovas – Albertas Jusys.

Tai pagyvenusių žmonių kolektyvas, kuriame dainuoja buvę politiniai kaliniai, tremtiniai, tremtyje gimę jų šeimos nariai, giminaičiai ir tie, kuriems artimos ir mielos, nors ir pilnos skausmo, liūdesio, tremtinių dainos. Branduolį sudarė Igarkos tremtiniai, prie jų jungėsi į kitas Sibiro vietoves ištremti ir sugrįžę į Ukmergę kraštiečiai. Igarkiečiai – tai Elena Ramanauskienė, Alvyra Janušauskienė, Česlovas Rutkauskas, Ona Butvinskienė, Viktoras Valaitis, Bronė Bumeikienė, Vanda Dirsienė, Aldona Tamošiūnienė. Jie taip pat organizavo tremtinių respublikines jubiliejines šventes Taujėnuose, Kultūros centre, Kauno IX forte.

Galima tik pasidžiaugti, kad choro dalyviai nejaučia metų naštos, aktyviai dalyvauja rajono kultūriniame gyvenime, valstybinių švenčių minėjimuose, bažnyčiose.

Choras „Tremtinys“ – respublikinių dainų švenčių Vilniuje bei kas dvejus metus vykstančių politinių kalinių ir tremtinių dainų ir poezijos švenčių „Leiskit į Tėvynę“ dalyvis. Paruošę atitinkamą koncertinį repertuarą, kiekvienais metais vykstame į tremtinių ir politinių kalinių sąskrydį „Su Lietuva širdy“ Ariogaloje.

Per tris dešimtmečius choras dainavo ne tik respublikiniuose, bet ir rajone vykstančiuose renginiuose, kuriuos organizuoja Kultūros centras, Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos (LPKTS) Ukmergės filialas (pirmininkė Aldona Kalesnikienė), kitos visuomeninės-patriotinės organizacijos. Ypač daug koncertų turėjome Didžiosios Kovos apygardos partizanų parke, kurį įkūrė monsinjoras Alfonsas Svarinskas. Nuolat puošėme Tėvynės Laisvės aukurą, dainomis, giesmėmis pagerbdami tuos, kurie žuvo už Tėvynės laisvę. Dainavome tremtiniams, grįžusiems ir negrįžusiems iš Sibiro platybių.

Mūsų kolektyvas unikalus tuo, kad koncertuojame ne tik pastatuose, pasirodymų metu sceną mums atstoja kalvos ir kloniai, ežerų pakrantės, miškų tankmė...

30 metų jubiliejui skirto koncerto pagrindinė mintis – meilė Lietuvai ir jos žmonių kančiai, skausmui, Tėvynės ilgesiui atsidūrus tremtyje. Todėl jį pradėjome daina „Einu per žemę“. Po to skambėjo dainos apie tremtį. Muzikinis kūrinys buvo skirtas išėjusiems į Amžinybę, dainą dovanojome ir tragiškos lemties prezidentui Antanui Smetonai. Šventinį renginį paįvairino liaudiškos muzikos kapela „Vieversa“ iš Siesikų (vadovas Mindaugas Grainys), Želvos gimnazijos vaikinų ansamblis (vadovas Vilmantas Driukas). Visiems labai patiko jų atliekami kūriniai, už tai kolektyvai sulaukė nuoširdžių aplodismentų.

Antroje koncerto dalyje pasirodė jungtinis choras – Jonavos „Viltis“, Kauno „Ilgesys“, Marijampolės „Godos“ ir Ukmergės „Tremtinys“. Dirigavo šių kolektyvų vadovai Violeta Michelkevičienė, Mindaugas Šikšnius, Laima Venclovienė ir šių eilučių autorė. Labai įtaigiai koncertą vedė Kultūros centro renginių organizatorė Laima Lenčickienė.

Pasibaigus koncertui sulaukėme gausių sveikinimų iš LR Seimo nario ir rajono valdžios atstovų, Kultūros centro bei chorų „Vyturys“, „Magnificat“, „Žemynos“ vadovų Antano Pociaus, Emilijos Butvilavičienės, Reginos Ališauskaitės ir Neringos Valinskienės, kapelos „Vieversa“, draugų, pažįstamų, artimųjų, taip pat svečių iš Marijampolės, Kauno ir Jonavos chorų. Buvome apdovanoti savivaldybės mero ir LPKTS Ukmergės filialo padėkos raštais. Scena ir mes patys pražydome nuostabaus grožio įvairiaspalvėmis gėlėmis.

Dėkojame atėjusiems paklausyti mūsų dainų ukmergiškiams, draugams, giminėms ir artimiesiems. Nuoširdžiausius padėkos žodžius skiriame jau 20 metų su mumis kuriančiai, muzikuojančiai koncertmeisterei Daliai Stundžienei. Ačiū tariame Kultūros centro direktorei Rasai Graužinienei ir visiems šio centro darbuotojams, prisidėjusiems prie mūsų 30-mečio jubiliejinės šventės, bei už atvykusiems svečiams dovanotą ekskursiją į Užugirį. Padėka ir LPKTS Ukmergės filialo pirmininkei A. Kalesnikienei bei valdybos nariui Vidmantui Leščiui, lydėjusiems svečius į A. Smetonos gimtinę.

Už viską ačiū Jums – už meilę dainai, už tai, kad buvote ir esame kartu...

Pirmasis vadovas A. Jusys.

Šventinio renginio vedėja L. Lenčickienė.

Mus remia:

 

Palikite komentarą apie straipsnį

  • Regina ir Jeronimas :
    Šaunuoliai, žavimės VISAIS, didžiuojamės ir linkim nepasiduoti!

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas