Aplinkos ministerijos nuotr.

Įvairūs, Naujausi

Nutraukiama vilkų medžioklė

Loreta EŽERSKYTĖ

Aplinkos ministro įsakymu nuo sausio 17 dienos, išnaudojus vilkų sumedžiojimo limitą, nutraukiamas 2019–2020 m. jų medžioklės sezonas ir šiuos žvėris draudžiama medžioti.

Pagal Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisykles vilkų medžiojimo sezonas prasideda spalio 15 d. ir trunka iki balandžio 1 d., tačiau tuo atveju, kai išnaudojamas sumedžiojimo limitas, jis užbaigiamas anksčiau. Šį sezoną buvo leista sumedžioti 120 vilkų. Limitas išnaudotas sausio 11 d.

Šį medžioklės sezoną buvo atsisakyta limito skirstymo pagal rajonus, kai daugiau vilkų leidžiama sumedžioti tose savivaldybėse, kuriose jie daro didesnę žalą ūkiniams gyvūnams. Vilkai buvo medžiojami proporcingai jų natūraliai gausai. Todėl sumažėjo tikimybė, kad bus sumedžioti visi vienos šeimos individai, nuskurdinant genetinę įvairovę. Sudarius vienodas galimybes medžioti vilkus visoje šalies teritorijoje, šiemet mokslininkai galės tiksliau įvertinti jų užimamą arealą, gausumą ir kitus populiacijos būklę atspindinčius duomenis.

Daugiausia vilkų – net penkiolika – šį sezoną sumedžiota Rokiškio rajone. Švenčionių rajono medžiotojų sąskaitoje – devyni pilkiai. Kėdainių, Šalčininkų, Lazdijų ir Ignalinos rajonuose pavyko sumedžioti po penkis plėšrūnus. Šešių rajonų, tarp jų ir Ukmergės, medžiotojų laimikis – po keturis vilkus.

Kaip „Gimtajai žemei“ sakė Ukmergės medžiotojų ir žvejų draugijos pirmininkas Vaidas Bakanauskas, rajono miškuose gyvena ne viena vilkų šeimyna, kuriose yra po kelis žvėris. Bene daugiausia jų pastebima Šešuolių girioje. Tačiau šių plėšrūnų arba jų pėdsakų medžiotojai mato, jų staugimą girdi ir kitose vietovėse – Užugiryje, Seveikiuose, kitur.

Pastaraisiais metais rajone per sezoną būdavo sumedžiojama tik po vieną ar du vilkus. Šis sezonas – dosniausiais. Tuo tarpu patys medžiotojai tikina, jog sumedžiotų plėšrūnų skaičius pagal tai, kiek jų gyvena rajono miškuose, labai mažas.

Lapkričio 2-ąją Laičių būrelio medžiotojai – tėvas ir sūnus – Arūnas ir Danas Kaseliai patelę ir patiną medžioklės metu patiesė Varžų miško palaukėje. A. Kaseliui šis vilkas jau antras – pirmą sumedžiojo vėlyvą 2015-ųjų rudenį.

Gruodžio 3-ąją prie Vozgėliškių miško į pilkį sėkmingai nusitaikė dešimtmetį medžiojantis Žemaitkiemio klubo narys Povilas Ušinskas.

Ketvirtas vilkas sumedžiotas gruodžio 11-ąją prie Pakalnės kaimo, Kalnų miško pakraštyje. Šis laimikis maloniai nudžiugino Veprių būrelio medžiotoją Šarūną Vaineikį.

Aplinkos ministerijos pranešime pažymėta, kad tarptautiniai teisės aktai įpareigoja Lietuvą užtikrinti palankią vilko rūšies apsaugos būklę, todėl vilkų medžioklė ribojama nustatant ne tik leistiną jos terminą, bet ir sumedžiojimo limitą. Panašiai vilkų populiacijų gausumas reguliuojamas ir Latvijoje, Estijoje. Lenkijoje vilkų apsaugai steigiamos „Natura 2000“ teritorijos, o sumedžioti leidžiama tik probleminius individus.

Tai, kad šį sezoną limitas išnaudotas taip anksti, aplinkosaugininkų teigimu, leidžia manyti, kad vilkų populiacija šalyje yra geros būklės. Šiai būklei išsaugoti pasitarnaus ir anksčiau pasibaigusi jų medžioklė – nebus trikdoma ruja, kuri trunka nuo sausio pabaigos iki kovo vidurio, nebus medžiojamos ir kitaip netrikdomos vaikingos vilkų patelės, kurios balandžio pabaigoje jau atsiveda jauniklių.

Vilkai ekosistemose atlieka labai svarbų vaidmenį. Naikindami lapes, mangutus ir kitus smulkesnius plėšrūnus, jie padeda išsaugoti nykstančias, ant žemės perinčių paukščių rūšis (kurtinius, tetervinus, jerubes). Švedijoje atlikti tyrimai parodė, kad du kartus padaugėjus vilkų, vidutinio dydžio plėšrūnų gausa sumažėja keturis kartus.

Aplinkosaugininkai primena medžiotojams, kad jie privalo kiekvieną medžioklės sezoną atlikti medžiojamųjų gyvūnų apskaitą pagal pėdsakus sniege ir visus metus teikti informaciją apie pastebėtus vilkus, lūšis ir ruduosius lokius.

Už neteisėtai sumedžiotą vilką tektų sumokėti nuo 800 iki 1 800 eurų baudą ir atlyginti laukiniams gyvūnams padarytą 1 046,6 Eur žalą. Be to, konfiskuojami ginklai, transporto priemonės, panaudotos neteisėtai medžioklei ar neteisėtai sumedžiotiems gyvūnams gabenti. Tokį nusižengimą padaręs asmuo netenka teisės medžioti nuo vienų iki penkerių metų.

 

Palikite komentarą apie straipsnį

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas