Asociatyvi nuotrauka.

Aktualijos, Naujausi

Ukmergės rajone – beveik 800 ūkio subjektų

Giedrė ŠATAITĖ

2020 m. sausio 1 d. duomenimis, Lietuvoje veikė 107 444 ūkio subjektai (neįskaitant fizinių asmenų, užsiimančių ekonomine veikla), jie sudarė 45 proc. visų Juridinių asmenų registre įregistruotų ūkio subjektų, praneša Lietuvos statistikos departamentas. Palyginti su 2019 m. pradžia, veikiančių ūkio subjektų skaičius ūgtelėjo 2 proc.

Ukmergės rajone metų pradžioje buvo 779 ūkio subjektai, iš jų mažų ir vidutinių įmonių – 611.

Pagal pajamų grupes iki 10 tūkstančių eurų veiklą vykdė 232 ūkio subjektai (mažų ir vidutinių įmonių – 110), 10–50 tūkstančių – 163 (152), 50–100 tūkstančių – 80 (76), 100–500 tūkstančių – 177 (161), nuo 500 tūkstančių iki milijono – 48 (49), 1–2 milijonų – 39 (33), 2–5 milijonų – 22 (15), 5–10 milijonų – 10 (7), 10–20 milijonų – 5 (6), 20–50 milijonų – 3 (2), daugiau kaip 50 milijonų eurų apyvartą turinčių įmonių rajone nebuvo.

Iki 4 darbuotojų dirbo 484-iuose Ukmergės rajono ūkio subjektuose, nuo 5 iki 9 darbuotojų – 122-iuose, nuo 10 iki 19 – 61, nuo 20 iki 49 – 64, nuo 50 iki 99 – 32, nuo 100 iki 149 – 5, nuo 150 iki 249 – 7, nuo 250 iki 499 – 4, daugiau kaip 500 turinčių darbuotojų savivaldybės ūkio subjektuose nebuvo.

Beveik ketvirtadalis Lietuvos ūkio subjektų (23,1 proc.) užsiėmė didmenine ar mažmenine prekyba, variklinių transporto priemonių ir motociklų remontu.

Daugumos šalies ūkio subjektų metinės pajamos sudaro iki 0,3 mln. Eur. Ūkio subjektai, per metus gaunantys daugiau kaip 40 mln. Eur pajamų, sudaro 0,3 proc. visų veikiančių ūkio subjektų.

VĮ Registrų centro duomenimis, 2019 m. Lietuvoje buvo įregistruoti 12 656 ūkio subjektai, tai beveik 7 proc. daugiau negu 2018 m. Daugiausia naujai įregistruotų ūkio subjektų buvo Vilniaus apskrityje, mažiausiai – Tauragės.

Verslo demografija rodo ūkio subjektų (juridinių ir fizinių asmenų, užsiimančių ekonomine veikla) populiacijos pokyčius – jų ekonominės veiklos pradžią, gyvavimą ir pabaigą, sparčiai augančių ūkio subjektų skaičių ir kt.

Veiklą pradėjusių ūkio subjektų skaičius paprastai nuolat viršija veiklą nutraukusių ūkio subjektų skaičių. Tik ekonominės krizės metais buvo atvirkščiai.

Vienas iš rodiklių, padedančių įvertinti verslo prisitaikymo prie rinkos sąlygų galimybes, yra gyvuojančių (veiklą tęsiančių) ūkio subjektų skaičius.

Iš 41 312 ūkio subjektų, pradėjusių veiklą 2007 m., tik 7 257 (17,6 proc.) tęsė veiklą po 5 metų. Tam įtakos galėjo turėti 2008 m. ekonominė krizė. O ūkio subjektų, pradėjusių veiklą 2010 m. ir vėliau, po 5 metų „išgyveno“ daugiau nei 30 proc.

Ūkio subjektai, iki 2009 m. pradėję veiklą su mažiau negu 2 darbuotojais ir toliau ją tęsę, po 5 metų „užaugo“ vidutiniškai triskart – juose jau dirbo vidutiniškai po 6 darbuotojus. Nors ne taip sparčiai, tačiau 2010 m. ir vėliau pradėjusiuose veiklą ūkio subjektuose darbuotojų skaičius irgi didėjo – per 5 metus beveik dukart.

Palikite komentarą apie straipsnį

Bėgo ir ikimokyklinukai

2020/02/24

Komentarų (0)

„Aš labai myliu Lietuvą“

2020/02/24

Komentarų (0)