Dukstynos pagrindinės mokyklos pedagogės su kitais mokymų dalyviais.

Žmonės

Pedagogės tobulinosi Ispanijoje

Dukstynos pagrindinės mokyklos pedagogai dalyvauja europinio mobilumo mokymo programoje ERASMUS+.

Mokymus „Neformalus ugdymas atveria duris inovatyvioms ateities mokykloms“ Ispanijoje, Sevilijos mieste, praėjusių metų lapkritį organizavo mokymų centras NewHorizons Malta. Užsiėmimus vedė moderatorė iš Rumunijos Gaby Predescu.

Mobilumo dalyvės iš Dukstynos pagrindinės mokyklos – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Leonora Lučanova ir anglų kalbos mokytoja Laimutė Misiūnienė – kartu su tarptautinės komandos atstovais iš Graikijos, Italijos, Kroatijos, Rumunijos, Slovėnijos tobulino žinias apie kompetencijas, vertybes, lavinimo principus, skirtingų kultūrų vertinimą, neformalų ir mokinių kūrybingumo ugdymą, konfliktus ir jų sprendimo būdus, mokinių motyvacijos skatinimą. Dalyvavo pratybose, diskusijose, paskaitose, lankėsi Sevilijos mokykloje, kurioje mokosi skirtingų kultūrų ir tautybių vaikai. Ukmergiškės išmoko naujų aktyvaus ugdymo metodų, kurie motyvuos kiekvieną mokinį siekti sėkmės, atsižvelgiant į jo reikmes ir tikslus, suteiks mokiniams teigiamų emocijų, kurios skatins mokytis ir tobulėti.

Pedagogės inovatyviai pristatė Lietuvos švietimo sistemą ir kultūrą mobilumo dalyviams, dirbdamos grupėse su kitų šalių atstovais, dalinosi savo asmenine ir mokyklos patirtimi apie naujovių įgyvendinimą ugdymo procese.

Daug dėmesio mokymų metu buvo skirta tarptautinės kompetencijos pagrindams, empatiškumo ugdymui, išankstinėms nuostatoms ir stereotipams, kaip galime įvertinti skirtingas kultūras, socialinei inkliuzijai.

Mokymų metu įgyta patirtimi pedagogės pasidalijo su kolegomis. Mokytojai, dirbdami grupėse, taikė „Karuselės“ metodą: aptarė ilgalaikę patirtį, susitarimus, įspūdžius iš rajono pasitarimų, diferencijavimą ir suasmeninimą pamokose, klasės aplinkos įtaką ugdymui (si), kaip skatinti mokinių motyvaciją, ką daryti, kad mokykloje mokytųsi sėkmės lydimi mokiniai.

„G. ž.“ inform.

 

Palikite komentarą apie straipsnį