Aktualijos

Į Pabaisko seniūnus pretenduoja 8 kandidatai

Rajono savivaldybės administracija praėjusių metų gruodžio 16 dieną paskelbė konkursą į Pabaisko seniūnijos seniūno pareigas. Dokumentai buvo priimami iki 2020 m. sausio 2 d. Vasario 12 dieną planuojama atranka.

Kaip „Gimtajai žemei“ sakė rajono savivaldybės administracijos Personalo ir dokumentų valdymo skyriaus vedėja Zina Kurmelienė, pasibaigus dokumentų pateikimui, Valstybės tarnybos departamentas informavo, jog užimti karjeros valstybės tarnautojo – Pabaisko seniūno pareigas panoro 8 pretendentai. Jie bus pakviesti dalyvauti atrankoje.

Pretendentus vertins komisija, kurioje turi būti ne mažiau kaip septyni nariai. Į komisiją, be kita ko, turi būti įtraukti Valstybės tarnybos departamento bei seniūnijos atstovai. Pastarieji bus išrinkti išplėstinėje seniūnaičių sueigoje.

Konkurso skelbime buvo nurodyti tokie kvalifikaciniai reikalavimai pretendentui: turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą; turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį; gerai išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, administracinę teisę; išmanyti dokumentų valdymą seniūnijoje, žinoti dokumentų rengimo ir apskaitos taisykles; mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu, teisės aktų ir kitų duomenų paieškos sistemomis; mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu; gebėti taikyti įvairius teisės aktus numatytoms funkcijoms vykdyti ir ruošti savivaldybės lygmens teisės aktus pagal savo kompetenciją; turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

Pabaisko seniūno kėdė laisva liko praėjusių metų rugsėjį, kai beveik du dešimtmečius šias pareigas ėjęs Gediminas Lapukas paprašė atleidžiamas. Jis nuo rugsėjo 30 dienos įsidarbino žemės ūkio ministro Andriaus Palionio komandoje – tapo patarėju veterinarijos, gyvulininkystės, maisto kontrolės klausimais.

„G. ž.“ inform.

Palikite komentarą apie straipsnį

  • Jei :
    Jei žmonės , baigę aukštuosius ,nesugeba kažko , kad ir mažo versliuko sukurti, ir patys išsilaikyti, tai veltui trynė aukstųjų suolus. Tai tinginiai ir susireikšminę.
  • Jurgita :
    Matot kiek bedarbių su universitetiniu išsilavinimu.