R. Janickas, A. Balčiūnienė.

Aktualijos, Naujausi

Meras ir mero pavaduotoja uždirbs daugiau

Loreta EŽERSKYTĖ

2019 m. gegužės 29 d. Konstitucinis Teismas paskelbė, kad merų ir vicemerų atlyginimų skaičiavimo tvarka prieštarauja Konstitucijai. Seimas, įgyvendindamas šį Konstitucinio Teismo nutarimą, gruodžio pabaigoje priėmė Valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo pakeitimus. Jais vadovaujantis, bus skaičiuojami ir Ukmergės rajono savivaldybės mero Rolando Janicko bei mero pavaduotojos Agnės Balčiūnienės pareiginiai atlyginimai.

Praėjusių metų gruodžio 20 d. Seime priimtu teisės aktu savivaldybių merų ir jų pavaduotojų pareiginių algų dydžiai suskirstyti pagal savivaldybės teritorijoje gyvenančių gyventojų skaičių į 5 grupes.

Minėtajame įstatyme įtvirtinta, kad savivaldybės mero ir mero pavaduotojo pareiginėms algoms taikytini koeficientai nustatomi atsižvelgiant į savivaldybės gyventojų skaičių. Jis bus nustatomas pagal kalendorinių metų, einančių prieš metus, kuriais įvyko paskutiniai rinkimai į savivaldos tarybas, sausio 1-osios duomenis. Nustatyti koeficientai galioja iki pirmojo išrinktos naujos savivaldybės tarybos posėdžio.

Kaip skelbiama Seimo pranešime, į pirmą grupę pagal savivaldybės teritorijoje gyvenančių gyventojų skaičių, Lietuvos Respublikos gyventojų registro duomenimis, patenka Vilniaus miesto savivaldybė (turi daugiau negu 500 tūkst. gyventojų). Antroje grupėje atsidūrė 4 savivaldybės (Kauno miesto, Klaipėdos miesto, Šiaulių miesto, Vilniaus rajono), turinčios nuo 100 iki 500 tūkst. gyventojų. Trečiai grupei priklauso 7 savivaldybės (Kauno rajono, Panevėžio miesto, Klaipėdos rajono, Marijampolės, Mažeikių rajono, Alytaus miesto, Kėdainių rajono), kuriose yra nuo 50 iki 100 tūkst. gyventojų. Net 42 savivaldybės (Jonavos rajono, Zarasų rajono ir kitų rajonų bei Elektrėnų, Druskininkų, Visagino savivaldybės, Palangos miesto savivaldybė) patenka į ketvirtą grupę (čia gyvena nuo 15 iki 50 tūkst. gyventojų). Penktai grupei priskirtos 6 savivaldybės (Kazlų Rūdos, Kalvarijos, Pagėgių, Rietavo, Birštono ir Neringos savivaldybės), turinčios mažiau kaip 15 tūkst. gyventojų.

Jeigu savivaldybės teritorijoje yra kurortinė teritorija, savivaldybės merui ir mero pavaduotojams pareiginės algos koeficientas didinamas 4 procentais, o jeigu savivaldybės teritorijoje yra kurortas, savivaldybės merui ir mero pavaduotojams pareiginės algos koeficientas didinamas 5 procentais.

Taip pat nuo 2020 metų sausio 1 d. nuo 173 iki 176 eurų bus didinamas pareiginės algos bazinis dydis.

Skaičiuojant pirmoje grupėje esančios Vilniaus miesto savivaldybės mero atlyginimą bus taikomas 19,1 koeficientas, mero pavaduotojo – 16,1. Antroje grupėje esančių savivaldybių merams bus taikomas 19 koeficientas, mero pavaduotojams – 16, trečioje grupėje – atitinkamai 18,6 ir 15,6 koeficientai. Į ketvirtą grupę patenkančių savivaldybių, taip pat ir Ukmergės, merų pareiginės algos koeficientas – 18,3, merų pavaduotojų – 15,3. Penktoje grupėje esančių savivaldybių merams, skaičiuojant atlyginimą, koeficientas bus 18, merų pavaduotojams – 15.

Kaip „Gimtąją žemę“ informavo rajono savivaldybės administracijos Informacinių technologijų ir viešųjų ryšių skyriaus vyr. specialistė Daiva Zimblienė, sausio mėnesį vyksiančiam Savivaldybės tarybos posėdžiui yra parengtas sprendimo projektas dėl mero ir mero pavaduotojo pareiginės algos koeficientų pakeitimo pasikeitus įstatymui.

„Kadangi Valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymas priimtas 2019 m. gruodžio 20 d., Teisės aktų registre buvo paskelbtas gruodžio 28–30 dienomis, nebuvo jokių galimybių rengti projektą gruodžio mėnesį vykusiam Tarybos posėdžiui. Merui ir mero pavaduotojui atlyginimas už sausio mėnesį bus skaičiuojamas pagal įstatymą, o sprendimas bus priimtas tik sausio 30 d.“, – paaiškino savivaldybės atstovė.

Pasak D. Zimblienės, nuo šių metų keičiasi priedas už darbo stažą – dabar bus skaičiuojama 1 proc. už kiekvienus metus.

2019 m. rajono mero R. Janicko bendra darbo užmokesčio suma prieš mokesčius buvo 3 394,26 Eur, mero pavaduotojos A. Balčiūnienės – 2 750,7 Eur. Nuo 2020 metų pagrindinis mero darbo užmokestis prieš mokesčius sieks 3 220,8 Eur, taip pat jam dar bus priskaičiuota 289,67 Eur už stažą. Mero pavaduotojo pagrindinis darbo užmokestis prieš mokesčius sudarys 2 692,8 Eur, priedas už stažą – 157,52 Eur.

 

Palikite komentarą apie straipsnį

 • jonas :
  Visi valstybės tarnautojau gauna priedą už stažą
 • Aš :
  Žmonės ar jus gaunat priedus už stažą.
 • Uz kokius :
  Nuopelnus tokios algos
 • Ogi :
  Getai ,kad padidėjo. Nematau nieko bloga.Daug svsrbiau, kad žmonės dirbtų miesto labui.
 • Pranas :
  Uzdirbs? O gal teisigiau ..mokesime jiems daugiau