Kasinėjimai bus vykdomi toliau.

Aktualijos

Archeologai Ukmergėje aptiko gynybinio bokšto liekanas

Daiva ZIMBLIENĖ

Savivaldybės administracijos Informacinių technologijų ir viešųjų ryšių skyriaus vyr. specialistė

VšĮ „Kultūros paveldo išsaugojimo pajėgos“ archeologams, vykdantiems tyrimus Ukmergėje, Pilies parko teritorijoje, gruodžio mėnesį pagaliau pavyko aptikti su pilies egzistavimo laikotarpiu susijusią struktūrą – kaip spėjama, gynybinio bokšto liekanas.

Šiuo metu rekonstruojamame Pilies parke vykdant archeologinius žvalgomuosius tyrimus, jo pakraštyje, po storu, daugiau nei vieno metro gylio žemės sluoksniu, buvo aptiktas įdomus radinys – labai seno pastato likučiai.

„Viename pirmųjų detalesnių Ukmergės planų, kuris buvo sudarytas 1811-1817 metais, buvo pažymėtas žvaigždinės formos gynybinis bokštas, esantis piet-rytinėje Pilies kalno dalyje. Būtent šioje vietoje ir aptikome iš stambių lauko akmenų sumūrytą ir kalkių skiediniu surištą mūrą, kurio plotis siekia vieną metrą, o šalia jo yra išlikęs akmenų grindinys. Šalia mūro esantis kultūrinis sluoksnis leidžia jį datuoti XVII-XVIII a.

Maždaug 30 metrų į vakarus nuo šio radinio, jau kitoje tyrimų vietoje, buvo aptikta, kaip spėjama, gynybinio griovio dalis, šalia kurios taip pat yra išlikęs XVII-XVIII a. datuojamas kultūrinis sluoksnis“, – sakė VšĮ „Kultūros paveldo išsaugojimo pajėgos“ archeologas, Pilies parke atliekamų archeologinių tyrimų vadovas Justinas Račas.

Jo teigimu, šiose vietose atlikus platesnės apimties detaliuosius archeologinius tyrimus, būtų galima detaliai rekonstruoti buvusio gynybinio bokšto dydį ir jį juosusių gynybinių įrenginių bei struktūrų planą.

„Tai būtų vienas unikalesnių atvejų Lietuvoje. Visi šie radiniai po ilgų bevaisių tyrimų metų leistų patvirtinti, kad Pilies parko teritorijoje tikrai egzistavo gynybiniai įtvirtinimai, kurie greičiausiai buvo skirti apsaugoti ant kalno stovėjusius pastatus, kurių vietos iki šiol dar nėra lokalizuotos ir galėtų būti ateities tyrimų objektas.

Pastarąjį kartą Pilies parkas buvo kasinėjamas 2016 metais, bet tada, deja, į nieką „nepataikėme“. O dabar pavyko. Archeologiniai kasinėjimai parke vyks tol, kol jis bus tvarkomas. O pavasarį tam tikrose vietose pratęsime ir detaliuosius archeologinius tyrimus“, – sakė J. Račas.

 

Palikite komentarą apie straipsnį