UAB „Ukmergės butų ūkis“ direktoriaus kėdė laisva nuo 2019-ųjų rugpjūčio 7 dienos.

Aktualijos, Naujausi

Vadovauti Butų ūkio įmonei – 10 pretendentų

Loreta EŽERSKYTĖ

Praėjusių metų gruodžio 12 dieną rajono savivaldybė paskelbė konkursą UAB „Ukmergės butų ūkis“ direktoriaus pareigoms eiti. Dokumentai buvo priimami 14 kalendorinių dienų. Pasibaigus jų priėmimui paaiškėjo, jog užimti savivaldybės valdomos įmonės vadovo pareigas pretenduoja 10 vyrų bei moterų. Pretendentai – ne vien ukmergiškiai, yra ir gyvenančių kituose rajonuose.

Kaip „Gimtajai žemei“ sakė rajono savivaldybės administracijos Personalo ir dokumentų valdymo skyriaus vedėja Zina Kurmelienė, pasibaigus dokumentų pateikimui, kilus pagrįstų abejonių dėl pretendento atitikties konkurso skelbime nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams ir dėl pateiktų dokumentų patikslinimo ar papildymo kai kurių pretendentų paprašyta pristatyti papildomų dokumentų. Tam yra skirtos 5 kalendorinės dienos.

„Kai bus įvertinti papildomi dokumentai, taps aiškus pretendentų, kurie galės dalyvauti konkurse, skaičius“, – paaiškino vedėja.

Pasak Z. Kurmelienės, pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis). Konkurso dalyvius vertins savivaldybės administracijos direktoriaus sudaryta komisija, kurioje bus ne mažiau kaip penki nariai. Joje, beje, gali dalyvauti ir įmonės deleguoti atstovai.

Atrankos data kol kas nežinoma. Pretendentams, kurie atitinka konkurso skelbime nustatytus kvalifikacinius reikalavimus ir pateikė tai patvirtinančius dokumentus, per 22 kalendorines dienas nuo konkurso paskelbimo per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą išsiunčiamas pranešimas apie dalyvavimą pretendentų atrankoje, kuriame nurodoma atrankos data, vieta ir laikas.

Konkurso skelbime buvo nurodyti tokie kvalifikaciniai reikalavimai pretendentui: turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą; turėti ne mažesnę kaip 3 metų vadovaujamo darbo patirtį; atitikti įstatymuose numatytus nepriekaištingos reputacijos reikalavimus; išmanyti teisės aktus, reglamentuojančius bendrovės veiklos specifiką ir pan. Taip pat iš pretendentų buvo reikalaujama pateikti savo, kaip bendrovės vadovo, veiklos programą, kurioje būtų išdėstytos vadovavimo įstaigai gairės (vadovo strateginiai veiklos tikslai ir jų įgyvendinimo būdai, pretendento nuostatos apie vadovavimą, vadovo vaidmenį ir kt.).

UAB „Ukmergės butų ūkis“ direktoriaus kėdė laisva liko praėjusių metų rugpjūčio 7 dieną, kai iš pareigų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Dariaus Varno įsakymu buvo atšauktas Giedrius Pocius, įmonei vadovavęs nuo 2015-ųjų vasaros. Direktorius apie tokį rajono valdžios sprendimą sužinojo tik išvakarėse.

Tą pačią dieną išplatintame savivaldybės pranešime buvo pateiktas toks savivaldybės mero Rolando Janicko komentaras: „Savivaldybės kontroliuojama bendrovė „Ukmergės butų ūkis“ yra atsakinga už daugiabučių namų administravimą – prižiūri bei saugo gyventojų turtą. Savivaldybės vadovai siekia, kad ši įmonė taptų patikimu daugiabučių namų gyventojų partneriu, kuris jautriai ir operatyviai reaguotų į jų poreikius bei teiktų profesionalią techninę namo priežiūrą.

Nepriklausomų mokslininkų neseniai atliktas sociologinis tyrimas dėl bendrovės „Ukmergės butų ūkis“ teikiamų paslaugų kokybės parodė, kad įmonėje yra nemažai problemų, ypač bendravime su gyventojais. Komunikacija prasta visuose lygiuose – pradedant vadovu ir baigiant darbininkais. Taip neturėtų būti. Nes sėkminga kiekvieno daugiabučio priežiūra prasideda nuo dialogo su jo gyventojais.“

Taip pat savivaldybė informavo, jog „G. Pociui bus išmokėta kompensacija už nepanaudotas kasmetines atostogas ir vieno mėnesio jo vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė kompensacija. Bendrovės „Ukmergės butų ūkis“ vadovo pareigas nuo rugpjūčio 7 dienos laikinai pavesta eiti šios įmonės direktoriaus pavaduotojui Jolantui Pažūsiui.

Naujas bendrovės „Ukmergės butų ūkis“ direktorius bus paskirtas teisės aktų nustatyta tvarka – t. y. bus atrinktas konkurso būdu.“

Tuomet „Gimtosios žemės“ kalbintas G. Pocius neslėpė, kad apie atleidimą sužinojęs ką tik – gavęs įsakymą, jog nuo rytojaus yra atšaukiamas iš pareigų.

Tai jam buvo labai netikėta ir nemaloniai nustebino. Anot direktoriaus, priežastis, kodėl jis šalinamas iš posto, nenurodoma, įsakyme yra minimi tik teisės aktai. Pasiteiravus, ar neketina kreiptis į teismą, G. Pocius sakė kol kas nenorįs nieko komentuoti – norintis geriau susipažinti su dokumentu.

Vertindamas sociologinio tyrimo rezultatus, direktorius konstatavo, kad darbas nebuvo įvertintas „šimtu procentu teigiamai ar šimtu procentu neigiamai – tai yra, vidutiniškai“.

Jis sakė, kad per tuos ketverius metus „buvo padaryta daug teigiamų dalykų, komunikacija nėra vienas iš jų, tačiau pirmiausia turi būti sutvarkyti ekonominiai, vadybiniai dalykai, o tada jau komunikuojama“.

Prieš ateidamas vadovauti Butų ūkio įmonei G. Pocius dirbo savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoju, tačiau po rinkimų pasikeitus politinei situacijai šio posto neteko. Tuo pat metu tuometiniam UAB „Ukmergės butų ūkio“ direktoriui Jonui Rinkevičiui buvo pasiūlyta nutraukti darbo sutartį pagal Darbo kodeksą šalių susitarimu ir jis siūlymą priėmė.

Genovaitės KAZIELIENĖS nuotr.

 

Palikite komentarą apie straipsnį

 • Ignas :
  Taigi Jurkevičius jau vadovauja ,kam skelbti konkursą. j
 • Jurgita :
  Šalta Pašilės 8-9Ukmergė.Maudaisi dingsta karštas vanduo.Kas išspręs šią problemą?
 • Liudas :
  Nieko nesuprantu... Tai jei jau administracijos direktorius komisijas sudarinėja, tai negalės dalyvauti konkurse pats... Labai gaila, net liūdna... Nes toks veržlus, energingas, trykštantis kompetencija ir nežabotu intelektu, galėtų būti visų savivaldybės įmonių vadovu ir visų seniūnijų seniūnu vienu metu. Rajonui būtų gerai pasinaudoti proga, nes tokie direktoriai pasitaiko ypatingai retai, juos galima aptikti tik Lietuvos Raudonojoje knygoje arba zoologijos sode.
 • Vėl :
  Giminę įkiš,kaip visada. Grūsti visus švogerius,prie kėdžių šiltų prilipusius,ir priimti perspektyvų jaunimą!
 • Veronika :
  Labai įdomu kodėl jau visi taip veržiasi vadovaut? Gerai sakoma: vadovu būt lengva, tik postą gaut sunku. 😁