Svečiai iš Brazilijos Želvos gimnazijos muziejuje.

Jaunimas, Naujausi

Želvos gimnazistai pakviesti į dailininko Segallo darbų parodą

Zita KRIAUČIŪNIENĖ

Želvos gimnazijos muziejaus vadovė

Labai netikėtai iš Vilniaus žydų muziejaus gidės Neringos gavome žinią: ,,Pas jus lankysis Klabinų-Laferių, Segalų giminės delegacija – 15 žmonių.“

Ir iš tiesų – labai nustebome, sulaukę jau šeštosios šios giminės atstovų delegacijos iš Brazilijos. Klabinų-Laferių šeimos istoriją dar 2000 m. mums savo laiškuose papasakojo muziejaus bičiulis Fernando Klabin, Brazilijos ambasados Rumunijoje darbuotojas. Jis dar keletą metų vis siuntė informaciją apie kitas Želvos žydų išeivijos šeimas, padėjo rasti Nobelio premijos laureatą Aaroną Klugą (1926–2018 m.), prisidėjo prie mūsų projektų Želvos žydų istorijos gaivinimui. Su šiuo žmogumi muziejus bičiuliaujasi ir dabar.

Taigi, sulaukėme būrio svečių. Pasitikome su gimnazijos direktoriumi Vidu Tavoru, kuris visada pagarbiai sutinka visus gimnazijos svečius, su savo ,,vertėja ir fotografe“ gimnaziste Austėja Petniūnaite. Nudžiugome svečių būryje išvydę mūsų pažįstamų, netgi bičiulių. Tai – 1991–2002 m. Brazilijos užsienio reikalų ministras Celso Laferis su žmona Marina. Dabar jie atvyko kaip paprasti ,,Želvos vaikaičiai“, o prieš 17 metų – su gausia palyda ir keliolika mašinų su švyturėliais, tuo nustebindami Želvą.

Gaono muziejaus gidė Regina Kopilevich, mums gerai pažįstama iš ankstesnių litvakų apsilankymų, pristatė svečius. Džiaugėmės, galėdami priminti jų giminės istoriją, prasidėjusią dar gal XVI a. Klabinių kaime (dabar – Molėtų r.) ir Želvoje, pasibaigusią čia XX a. pradžioje, kai šeima emigravo į Braziliją. Pradžiuginę atvykusiuosius savo turimomis žiniomis, klausėmės jų pasakojimo apie save, giminystės ryšius, profesijas. Mūsų svečiai buvo atviri, daug klausinėjo, pasakojo. Nors kai kurie iš jų garbaus amžiaus, su negalia, bet pasijuto žvaliai, net padėjo savo lazdeles…

Bevartant aplankus, bežiūrint nuotraukų albumus paaiškėjo ir mūsų svečių kelionės tikslas – Vilniaus Gaono muziejuje pristatyti savo giminės žmogaus, nesvetimo ir Želvai, žymiausio Brazilijos litvako dailininko modernisto Lasario Segallo (gimusio 1889 m. Vilniuje, mirusio 1957 m. San Paule) darbų parodą. Joje – 57 tapybos, akvarelės, grafikos, piešimo, skulptūros darbai, dokumentika, fotografijos.

Grupės gidė Regina mūsų gimnazijai atvežė ypatingą dovaną – L. Segallo parodos katalogą, pažymėdama, kad ekspozicija skiriama jubiliejiniams metams. 2020-uosius Seimas yra paskelbęs Vilniaus Gaono ir Lietuvos žydų istorijos metais. Be to, kitąmet bus minimos 300-osios didžiojo Lietuvos rabino Vilniaus Gaono Elijo ben Saliamono Zalmano gimimo metinės. Ta proga į gimtinę ir grįžta kūrėjai.

L. Segallas – ir Vilniaus, ir Želvos žmogus. Vilniuje jis gimė, augo, mokėsi, sulaukė brandos ir gyveno iki 1906 m., kol išvyko į Vakarų Europą tęsti studijų, o 1926 m. emigravo į San Paulą. Dailininkas – ir Želvai žinotinas žmogus, vedęs trečiosios kartos Klabinų šeimos (Mauricijaus Klabino) dukterį Dženi (Ženi). Artimo Želvai litvako parodos darbai, kaip teigė gidė, pasižymi temų ir braižo įvairove, o indėlis į pasaulio modernaus meno istoriją – didžiulis.

Po dėkingumo žodžių, apsikabinimų ir palinkėjimų netikėta buvo svečių atsisveikinimo dovana – kvietimas į L. Segallo darbų parodą Vilniaus Gaono muziejuje, vienai gimnazijos klasei apmokant kelionės išlaidas. Kuri klasė lankys parodą, spręs gimnazijos mokinių komitetas.

 

Palikite komentarą apie straipsnį