Šeimininkai ir svečiai.

Kultūra

Minėjome teatro veiklos jubiliejų

Rasa ŠIMONIENĖ

Kultūros centro Veprių skyriaus renginių organizatorė

Veprių kultūros namuose vyko mėgėjų teatrų šventė „Teatro miražai“, skirta „Palėpės“ teatro 20 metų veiklos jubiliejui. Ta proga į svečius pasikvietėme kolektyvus iš Valų ir Taujėnų.

Valų mėgėjų teatras „Plaštaka“, vadovaujamas Alės Ališauskienės, parodė vadovės sukurtą vaidinimą ,,Nei šis, nei tas, bet gal kas ir supras“. Girdėjome iš tautosakos lobynų surinktą išmintį. Linksmomis situacijomis, muzika, dažnutėmis praturtintas spektaklis nepaliko abejingų.

Taujėnų mėgėjų teatras „Bičiuliai“, vadovaujamas Vidmanto Krikštaponio, vaidino Stasio Žemaičio komediją „Jaunikis iš Kauno“. Puiki aktorių vaidyba, humoru trykštanti pjesė vertė žiūrovus įdėmiai stebėti veiksmą iki pat galo, scenas lydėti aplodismentais, nuoširdžiai kvatotis.

Veprių mėgėjų teatras „Palėpė“, kuriam vadovauja šių eilučių autorė, pristatė premjerą – Edmundo Untulio komišką meilės istoriją „Nosis su apgamu“. Nemeilė, pyktis ir alkoholis išskyrė porą, tačiau pabuvę vienas be kito, patyrę įvairių išgyvenimų, jie pajunta, kad „geriausia yra savo trobelėje“. Scenoje verdanti gyvenimiška istorija prikaustė žiūrovus iki paskutinės minutės, netrūko juoko ir aplodismentų.

Per 20 gyvavimo metų mėgėjų teatro „Palėpė“ aktoriai sukūrė ne vieną spektaklį, kuriuos rodė savo ir kitų vietovių žiūrovams. Kolektyve vaidina Marytė Butkevičienė, Irena Žižienė, Jadvyga Deinienė, Leonas Jurenkovas ir Stanislovas Šikšnys. Labai dėkoju aktoriams ir jų šeimų nariams už kolektyvui skirtą laiką, nuoširdžias pastangas, įdėtą didžiulį triūsą, kad spektaklis pavyktų. Ačiū, kad gyvename draugiškai, padedame vieni kitiems.

Šventės metu sulaukėme gražių sveikinimų, apsilankė buvę kolektyvo nariai, pertraukų metu koncertavo folkloro ansamblis „Geldutė“ (vadovė Algimina Uselienė), instrumentinis ansamblis „Intermezzo“ (vadovas Edvardas Ratautas), akordeonistų Augustės Kerulytės ir Tautvydo Pakėno duetas.

AUTORĖS ir Aistės BROKERTIENĖS nuotraukos

Ištrauka iš spektaklio.

Palikite komentarą apie straipsnį