Aktualijos

Sudaryta Ukmergės kultūros centro taryba

Lapkričio 27 dieną vykusiame Savivaldybės tarybos posėdyje buvo priimtas sprendimas „Dėl Ukmergės kultūros centro nuostatų patvirtinimo“. Naujųjų nuostatų 16 punkte numatyta, jog siekiant formuoti efektyvią centro veiklą, yra sudaroma kolegiali patariamojo balso teisę turinti taryba, kurios sudėtį tvirtina ir atšaukia savivaldybės administracijos direktorius, o reglamentą ir darbo tvarką – centro direktorius. Centro tarybą sudaro 5 nariai: du centro atstovai, vienas rajono savivaldybės Kultūros tarybos deleguotas atstovas, du rajono savivaldybės administracijos deleguoti atstovai. Tarybai negali vadovauti centro direktorius. Centro taryba tvirtinama dvejų metų laikotarpiui.

Vadovaudamasis Savivaldybės tarybos sprendimu, rajono savivaldybės administracijos direktorius Darius Varnas pasirašė įsakymą, kuriuo sudarė Ukmergės kultūros centro tarybą. Joje – Justina Lobė, rajono savivaldybės Kultūros tarybos atstovė, Sigita Rimydienė, Kultūros centro direktoriaus pavaduotoja, Dalė Steponavičienė, rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja, Gražvyda Tušienė, Kultūros centro kultūrinės veiklos vadybininkė, Julius Zareckas, rajono savivaldybės administracijos Kultūros ir turizmo skyriaus vyriausias specialistas.

Kaip numatyta Kultūros centro nuostatuose, naujoji centro taryba svarsto ir vertina įstaigos sezonines ir perspektyvines kūrybinės veiklos programas bei jų įgyvendinimo rezultatus; aptaria naujausias meno programas ir teikia pasiūlymus dėl jų meninės kokybės bei įgyvendinimo priežiūros; vertina meno kolektyvų kūrybinę veiklą; svarsto kitus su centro veikla susijusius klausimus.

„G. ž.“ inform.

Palikite komentarą apie straipsnį

  • Ukmergiete :
    Vagia!!!! Viesa paslaptis! Dalinasi su stogu Vilniuje ir daro ka nori! KGB
  • Ptavaziyojanti :
    Jus kelius remontuokit ukmergej jau tokia geda baisu link uzupio vaxiuojant visa masina kalatojasi kaip negeda kur tuos pinigus dedat ...

Kada gaus išmokas?

2020/08/09

Komentarų (0)

Komisija ribojimams pritarė

2020/08/09

Komentarų (0)