Aktualijos, Naujausi

Pradės eiti pareigas valstybės tarnyboje

Loreta EŽERSKYTĖ

Nuo gruodžio 2-osios Siesikų seniūnijos vyresniąja specialiste dirba konkursą laimėjusi Rūta Žižienė. Šios pareigos atsilaisvino, kai vyresnioji specialistė Janina Staškūnienė savo noru pasiprašė atleidžiama iš darbo, ir jos prašymas buvo patenkintas. Dokumentus dalyvauti konkurse buvo pateikę septyni kandidatai, lapkričio 21 dieną vykusioje atrankoje dalyvavo penki. Konkursas vyko nuotoliniu būdu, naudojant telekomunikacijos įrenginius. Komisija laimėtoja atrinko ukmergiškę R. Žižienę. Ji turi aukštąjį universitetinį išsilavinimą. Paskutinė R. Žižienės darbovietė – Medicinos banko Ukmergės klientų aptarnavimo skyriaus vadovė.

Taip pat įvyko konkursas į dar vieną karjeros valstybės tarnautojo vietą – rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausiojo specialisto pareigas. Lapkričio 26-ąją rajono savivaldybėje surengtas konkursas taip pat vyko nuotoliniu būdu, naudojant telekomunikacijos įrenginius. Laimėtoja pripažinta technikos mokslų daktarė Ingrida Pliopaitė-Bataitienė, dirbanti Utenos kolegijoje. Tarpusavio susitarimu ji Architektūros ir urbanistikos skyriuje pradės dirbti nuo 2020 m. sausio 6 dienos.

Rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausiojo specialisto, kuris išduoda statybą leidžiančius dokumentus, vykdo statinių naudojimo priežiūrą, vieta atsilaisvino, kai Gediminui Židoniui sukakus 65 metams, jis įstatymo numatyta tvarka buvo atleistas iš valstybės tarnybos.

Kaip „Gimtąją žemę“ informavo rajono savivaldybės administracijos Personalo ir dokumentų valdymo skyriaus vedėja Zina Kurmelienė, nuo šių metų sausio 1 dienos, pasikeitus LR valstybės tarnybos įstatymo nuostatoms, su karjeros valstybės tarnautoju, kuriam sukako 65 metai ir kuris turi būti atleidžiamas iš pareigų, Vyriausybės nustatyta tvarka gali būti sudaroma terminuota darbo sutartis dėl mentorystės (įgytos patirties perdavimo).

Iki 2018 m. gruodžio 31 d. karjeros valstybės tarnautojo, kuriam suėjo 65 metai, valstybės tarnyba galėjo būti pratęsta į pareigas priėmusio asmens sprendimu iki vienerių metų ir bendras pratęstas tarnybos laikas negalėjo viršyti penkerių metų.

Architektūros ir urbanistikos skyriuje įsteigus mentoriaus pareigybę, su G. Židoniu darbo sutartis sudaryta vieneriems metams. Įstatymas numato, kad ji gali būti sudaroma ne ilgesniam kaip 2 metų laikotarpiui. Mentoriaus funkcijos – padėti kitiems darbuotojams įgyti arba patobulinti turimas ar reikiamas pareigoms eiti žinias, kompetencijas, gebėjimus.

Pasak Personalo ir dokumentų valdymo skyriaus vedėjos, rajono savivaldybės administracija lapkričio 21 dieną paskelbė konkursą į Statybos ir infrastruktūros skyriaus vyriausiojo specialisto pareigas. Dokumentai buvo priimami iki gruodžio 4 dienos. Šiuo metu valstybės tarnyboje laisva yra dar viena vieta – Pabaisko seniūnijos seniūno. Į šias pareigas bus paskelbtas konkuras.

Palikite komentarą apie straipsnį

Kada gaus išmokas?

2020/08/09

Komentarų (0)

Komisija ribojimams pritarė

2020/08/09

Komentarų (0)