Renginys prasidėjo dokumentų parodos atidarymu.

Naujausi, Žmonės

Padėkos šventė Baleliuose

Ramutė LIUBOMIRSKIENĖ

Balelių universalaus daugiafunkcio centro (UDC) direktorė

Besibaigiant metams Balelių kaimo bendruomenė susirenka į tradicinę Padėkos šventę, organizuojamą UDC. Ji skirta prisiminti, kuo šie metai buvo svarbūs, padėkoti labiausiai šiam kraštui nusipelniusiems žmonėms, socialiniams partneriams, pasveikinti garbingo amžiaus senolius, naujagimių susilaukusias šeimas. Ne veltui šįkart šventę pavadinome „Padėkos šventė žmonėms, kuriantiems dabartį ir ateitį“. Šio renginio iniciatorės – Balelių kaimo bendruomenės pirmininko pavaduotoja, UDC kultūros darbuotoja Daiva Gudzevičienė ir šių eilučių autorė.

Šventė prasidėjo dokumentų parodos „Prezidentas Antanas Smetona: kas nori šviesti kitiems, tas pats turi būti šviesus“ atidarymu. Šios parodos pristatymą į Balelių UDC organizavo rajono savivaldybės Vlado Šlaito viešosios bibliotekos Balelių kaimo padalinio bibliotekininkė Inga Petkuvienė. Ji į šventę pasikvietė savo kolegę, Lėno kaimo padalinio bibliotekininkę Daivą Misiukienę, kuri, didžiuodamasi, kad gyvena kaime, iš kurio kilęs pirmasis prezidentas A. Smetona, ir supažindino su paroda. Visi renginio dalyviai klausėsi bibliotekininkės pasakojimo, apžiūrėjo eksponuojamus dokumentus.

Šventėje taip pat dalyvavo Traupio parapijos klebonas Juozas Janulis, Taujėnų seniūnė Elvyra Tulušienė, Taujėnų gimnazijos laikinai einanti direktoriaus pareigas Loreta Zdanienė.

Visi dalyviai turėjo galimybę apžiūrėti kaimo gyventojų gaminių mugę, įsigyti įvairių kepinių, iš obuolių ir varškės pagamintų sūrių, o centro aktų salėje galima buvo pasigėrėti balelietės Jurgitos Latanauskienės tapybos darbų paroda.

Vakaronėje gerą nuotaiką susirinkusiesiems dovanojo Birutės ir Vaido Dzežulskių, Dariaus Liutkevičiaus iš Panevėžio atliekamos dainos. Visus pasveikino ir padėkos žodžius tarė Balelių kaimo bendruomenės pirmininkas Romas Pivoras bei atvykę svečiai.

Renginyje skambėjo Balelių UDC ikimokyklinio ugdymo grupės vaikų (vadovė Nijolė Janulienė), moterų vokalinio ansamblio (vadovė Virginija Kaziūnienė) dainos, neformaliojo vaikų švietimo būrelio nariai (vadovė Jurgita Padolskienė) demonstravo išmoktus šokius.

Visi su nekantrumu laukė nominacijų paskelbimo ir teikimo ceremonijos, kurią vedė bendruomenės pirmininkas R. Pivoras, Taujėnų seniūnė E. Tulušienė ir Balelių UDC direktorė. Iš viso įteikta 10 nominacijų – onikso obuolių.

„Metų pasididžiavimo“ nominacija buvo skirta Balelių kaimo bendruomenės sveikatos punkto slaugytojai Rūtai Šablevičienei – už jos aktyvią visuomeninę veiklą, iniciatyvumą, darbštumą, savanorystę, siekiant Balelių bendruomenės žmonių gerovės.

„Metų ūkininko“ nominacija atiteko Gediminui Žemaičiui – už meilę savo žemei, ūkio puoselėjimą, modernios technikos naudojimą.

„Paslaugiausiu kaimynu“ tituluotas Jonas Ramanauskas. Tai – žmogus, turintis gerą širdį, spinduliuojantis puikia nuotaika, visuomet pasiruošęs padėti kitiems.

„Metų paskatinimo“ nominacija įteikta J. Latanauskienei – už savitą kūrybą, edukacinių veiklų vykdymą Balelių kaimo bendruomenei.

Nominaciją „Metų dosnumas“ pelnė ūkininkas Gediminas Morkūnas – už suteiktą paramą organizuojant vaikų vasaros stovyklą ir kitus bendruomenės, centro renginius.

Garbingą „Šeimos“ nominaciją pelnė Irmos ir Ramūno Pivorų šeima, auginanti šešis vaikus.

„Entuziastiškiausio sportininko“ nominacija atiteko Sauliui Padolskui, kuris savo puikiais pasiekimais bėgime garsina Balelių vardą šalyje.

„Metų moksleivio“ titulą pelnė net trys kaimo moksleiviai. Urtė Rydolytė įvertinta už pastangas siekiant gerų mokymosi rezultatų, kūrybiškumą, aktyvumą bendruomenės, centro veikloje. O Ignas Sarapinas ir Kipras Stankevičius – už dalyvavimą projekte „Prisijungusi Lietuva“, savanorystę mokant bendruomenės senjorus kompiuterinio raštingumo.

Padėkota buvo ir ūkininkui Stasiui Pukui – už inovacijų diegimą, sumanių ir unikalių sprendimų įgyvendinimą savo ūkyje.

Nepamiršti ir rajono vadovai – savivaldybės administracijos direktorius Darius Varnas ir administracijos direktoriaus pavaduotoja Dalė Steponavičienė. Jiems padėkota už naujų politikos idėjų skleidimą, bendradarbiavimą, domėjimąsi bendruomenių veikla.

Apdovanojimai taip pat įteikti 8 kaimo senoliams, švenčiantiems garbius jubiliejus, pasveikinta viena šeima, šiemet susilaukusi naujagimio. Padėkota ir kaimo bendruomenės, Balelių UDC socialiniams partneriams, rėmėjams – Taujėnų gimnazijai, Ukmergės rajono vartotojų kooperatyvui, Balelių girininkijai, jūrų skautų vadovams Živilei ir Jonui Dragūnams.

Taip pat išdalintos penkios padėkos per šiuos metus suspindėjusiems savo sportiniu entuziazmu kaimo senjorams: Janinai ir Stasiui Švedams, Bronei ir Povilui Kiziams, Janinai Miknevičienei.

Po apdovanojimų šventė dar nesibaigė. Susirinkusieji šoko ir dainavo su atlikėjais. Visiems buvo linksma ir įdomu, žmonės minė minkles, atliko įvairias užduotis, kurias parengė Baleliuose gyvenanti bei Vilniaus kolegijoje kultūrinės veiklos vadybą studijuojanti Ernesta Kartanaitė.

Smagu, kad žmonių daromi geri darbai ir nuopelnai yra pastebėti, kad vietos bendruomenė ir UDC puikiai sutaria, darbuojasi ir veikia kartu. Tikimės ir kitais metais susitikti Padėkos šventėje, nes gerumo ir dėkingumo niekada nebūna per daug.

Rasos ŽEMAITIENĖS ir Virginijos PADOLSKIENĖS nuotr.

Vakaronė vyko susėdus prie staliukų.

 

Palikite komentarą apie straipsnį