Posėdyje Tarybos narių nuomonės tais pačiais klausimais išsiskyrė.

Aktualijos, Naujausi

Vieni nori taupyti, kiti – puoštis

Trečiadienį vykusiame Savivaldybės tarybos posėdyje dalyvavo 23 nariai, nebuvo Arūno Civilkos ir Valdo Petronio. Svarstyta 30 klausimų.

 

Atsakė į kritiką

Prieš prasidedant posėdžiui, savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Dalė Steponavičienė atsakė į spalio mėnesį Piliečių tribūnoje kalbėjusio kompozitoriaus, atlikėjo, perkusininko Sauliaus Auglio išsakytą kritiką. Jis kalbėjo, kad buvo „išrautas“ iš Tarptautinio perkusijų festivalio, rajone kultūros renginiai organizuojami „kad būtų uždėta varnelė“, išreiškė dvejonių, ar Kultūros ir turizmo skyriui gali vadovauti kultūrinio išsilavinimo neturintis vadovas, siūlė įamžinti Vytauto Kernagio atminimą, labiau pagerbti prezidento Antano Smetonos atminimą.

D.Steponavičienė teigė, kad S. Auglio „niekas neišrovė“, jis pats organizavo festivalį Vilniuje, motyvuodamas, jog Ukmergėje susirenka mažai žiūrovų. Savivaldybės nuomone, reikėtų kalbėti ne apie Vytauto Kernagio atminimo įamžinimą mieste, o apie jo sukurtos dainos pagal Juozo Erlicko tekstą ir filme „Kažkas atsitiko“ suvaidinto personažo – „santechniko iš Ukmergės“ sąsajas su Ukmerge. „Todėl, kai skulptorius Vaidas Ramoška kreipėsi į Kultūros ir turizmo skyrių, siūlydamas sukurti skulptūrą šiam personažui, jo pasiūlymas buvo priimtas ir pasiūlyta pateikti svarstymui būsimos skulptūros modelį. Šiuo metu modelis yra pateiktas Architektūros ir urbanistikos skyriui, ir tai jau yra konkreti šios idėjos įgyvendinimo pradžia“, – paaiškino D. Steponavičienė. Ji taip pat sakė, kad yra daug renginių bei objektų, skirtų A. Smetonos atminimui pagerbti.

Anot direktoriaus pavaduotojos, „konkursus į karjeros valstybės tarnautojų pareigas organizuoja Valstybės tarnybos departamentas. Visi valstybės karjeros tarnautojai, taip pat ir Kultūros ir turizmo skyriaus vedėjas, į darbą priimami konkurso tvarka, o ne pagal atskirų asmenų siūlymus.“

Naujai pasipuoš šventėms

Šiame posėdyje daugiausia diskusijų kilo dėl klausimų, susijusių su artėjančiomis didžiausiomis metų šventėmis.

Sprendimo projekte „Dėl Ukmergės rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto patikslinimo“ buvo siūloma kalėdiniam miesto papuošimui papildomai skirti 25 tūkst. Eur, iš viso šiam tikslui būtų numatyta apie 40 tūkstančių eurų. Svarstant sprendimo projektą komitetuose, Savivaldybės ūkio bei Biudžeto ir ekonominės plėtros komitetai siūlė skirti ne 25 tūkstančius eurų, bet 15 tūkstančių.

Posėdyje dėl šio sprendimo projekto vėl kilo diskusijos.

Mero pavaduotoja Agnė Balčiūnienė sakė, kad skyrus papildomą prašomą sumą būtų visiškai atnaujintas miesto papuošimas pradedant miesto egle, gatvėmis ir baigiant piliakalniu, kuris vėl būtų apšviestas. Taip pat numatoma organizuoti įvairių renginių. Anot vicemerės, 40-ies tūkstančių eurų greičiausiai neprireiks, užteks apie 35 tūkstančių. „Norisi, kad kalėdiniu laikotarpiu miestas būtų gyvas, trauktų miestelėnus ir svečius“, – teigė A. Balčiūnienė.

Po šio pasisakymo meras Rolandas Janickas teiravosi, ar komitetai neatsiimtų savo pasiūlymo, tačiau jų nariai pareikalavo balsuoti.

Po balsavimo paaiškėjo, kad tam, jog lėšos būtų mažinamos, pritarė 8, prieš balsavo 9, susilaikė – 6 Tarybos nariai, tad miesto papuošimui papildomai bus skirta 25 tūkstančiai eurų.

Kalėdinė mugė prie piliakalnio vyks

Nuomonės išsiskyrė ir svarstant papildomai pateiktą klausimą „Dėl atleidimo nuo vietinės rinkliavos už leidimus prekiauti viešosiose vietose kalėdinės mugės metu“.

Savivaldybės administracijos Kultūros ir turizmo skyriaus vedėja Lolita Gerulskienė informavo, kad praėjusiais metais pakvietus prekybininkus į mugę prie papuošto piliakalnio, neatsirado nė vieno norinčio prekiauti. Todėl teko kreiptis į bendruomenes, draugus, pažįstamus, kad vykdytų edukacijas, išvirtų arbatų, kurių galėtų išgerti ir sušilti atėjusieji, budėjo ir pačios kultūros skyriaus darbuotojos. Kadangi šįmet bendruomenės atsisakė dalyvauti mugėje, nutarta apskritai jos neorganizuoti. „Tačiau savaitės pradžioje sulaukėme kelių prekybininkų skambučių, kurie pareiškė norą kalėdiniu laikotarpiu – nuo gruodžio 14-osios iki ateinančių metų sausio 5 dienos, prekiauti prie piliakalnio, jeigu už leidimus nereikėtų mokėti vietinės rinkliavos mokesčio“, – paaiškino vedėja. Anot jos, tokį norą išreiškė ir kelios mokyklos.

Posėdžio metu užsiminta, kad prekybininkus mugėje paskatino dalyvauti tai, kad pernai kalėdiniu laikotarpiu prie piliakalnio apsilankė apie 30 tūkstančių žmonių.

Tarybos narė Angelė Jokubynienė sakė, kad praėjusiais metais pati beveik visą mėnesį „prasėdėjusi“ su bendruomenėmis prie piliakalnio įsitikino, jog reikėtų, kad prekyba užsiimtų verslo atstovai, turintys leidimus pardavinėti arbatas ar maisto produktus.

Biudžeto ir ekonominės plėtros komiteto pirmininkui Kęstučiui Zinkevičiui pasiteiravus, kiek lėšų negautų biudžetas leidus nemokami prekiauti, savivaldybės administracijos direktorius Darius Varnas teigė, kad jei prekiautų apie dešimt prekybininkų, būtų negauta apie 100 eurų.

Tarybos narys Justas Šakalys pastebėjo, kad „aktualūs klausimai buldozeriuojami, nereikėtų kaip studentams juos ruošti pas-kutinę naktį, o pateikti laiku“.

Balsuojant 19 Tarybos narių pasisakė už atleidimą nuo vietinės rinkliavos, prieš buvo vienas, susilaikė – du.

Naudosis lengvatomis

Posėdyje buvo pateikti sprendimų projektai „Dėl leidimo įsigyti bilietą su nuolaida keleivių vežimo autobusais miesto ir priemiesčio maršrutais“ ir „Dėl leidimo įsigyti bilietą su nuolaida į Ukmergės sporto centro plaukimo baseiną“.

Tarybos nariai nutarė, kad asmenys, sergantys onkologinėmis ligomis ir turintys Pagalbos onkologiniams ligoniams asociacijos (POLA) kortelę, turi teisę su 80 procentų nuolaida įsigyti terminuotą vardinį važiavimo vietinio (miesto) reguliaraus susisiekimo autobusais bilietą ir vienkartinį važiavimo vietinio (miesto ir priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusais bilietą.

Taip pat leista asmenims, sergantiems onkologinėmis ligomis ir turintiems POLA kortelę, įsigyti bilietus su nuolaida į Ukmergės sporto centro plaukimo baseiną: vienkartinį bilietą 2 valandoms už 3 Eur; abonementinį bilietą 20 valandų (10 apsilankymų) už 25 Eur.

Norintys gauti šias lengvatas turi pateikti POLA kortelę kartu su asmens tapatybę patvirtinančiu dokumentu.

 Abu sprendimai įsigalios 2020 m. sausio 1 d.

Teiravosi, kada mieste autobusais važinėsime nemokamai

Svarstant klausimą „Dėl leidimo įsigyti bilietą su nuolaida keleivių vežimo autobusais miesto ir priemiesčio maršrutais“ Tarybos narys Kazys Grybauskas kalbėjo, jog ne viena partija rinkiminėse programose žadėjo, kad bus organizuojamas nemokamas važiavimas miesto transportu, ir klausė, kas dėl to daroma.

Meras R. Janickas teigė, kad reikia atrasti lėšų šiems užmojams įgyvendinti, numatyti, kokiais būdais bus siekiama šio tikslo.

Apie nemokamo viešojo transporto galimybes paaiškino Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų komiteto pirmininkas Andrius Kalesnikas. Jis sakė, kad idėja „yra gyva, ji niekur nedingo“. Anot Tarybos nario, pirmas žingsnis buvo žengtas rugpjūčio mėnesį, kai Taryba nusprendė suteikti nuolaidas pedagogų įsigyjamiems mėnesiniams bilietams. „Švietimo komitetas svarsto galimybę gruodžio mėnesį Tarybos posėdžiui teikti pasiūlymą dėl moksleivių nemokamo arba dalinai mokamo važiavimo miesto autobusais“, – kalbėjo A. Kalesnikas. Pasak jo, „vienkartinis ir staigus žingsnis dėl nemokamo važiavimo šiandien būtų nepakeliamas rajono biudžetui.“

Arūnas Dudėnas išsakė nuomonę, kad šia linkme turėtų dirbti ne atskiras vienas komitetas, o būtų sudaryta darbo grupė.

 Meras pritarė, kad tokia grupė turėtų būti sukurta.

Neliks trijų bendruomenės sveikatos punktų

Tarybai pateiktas projektas „Dėl viešosios įstaigos Ukmergės pirminės sveikatos priežiūros centro Petronių, Lėno ir Krikštėnų bendruomenės sveikatos punktų likvidavimo“. Jame siūlyta nuo 2020 m. sausio 1 dienos likviduoti viešosios įstaigos Ukmergės pirminės sveikatos priežiūros centro Petronių, Lėno ir Krikštėnų bendruomenės sveikatos punktus.

Aiškinamajame rašte nurodoma, kad likviduoti viešosios įstaigos Ukmergės pirminės sveikatos priežiūros centro (PSPC) Petronių, Lėno ir Krikštėnų bendruomenės sveikatos punktus siūloma atsižvelgiant į PSPC vyriausiosios gydytojos pateiktą prašymą ir 2019 metų Ukmergės rajono savivaldybės centralizuoto vidaus audito skyriaus atliktoje vidaus audito ataskaitoje pateiktomis rekomendacijomis optimizuoti sveikatos priežiūros paslaugų tinklą kaimiškose vietovėse.

 „Lietuvos medicinos norma „Sveikatos priežiūros įstaigų akreditavimo specialieji reikalavimai“ nustato savivaldybės Medicinos punktams akreditavimo specialiuosius reikalavimus. Vadovaujantis šia medicinos norma, medicinos punktas turėtų aptarnauti 800–1 500 asmenų bendruomenę. Nė vienas iš bendruomenės sveikatos punktų šių reikalavimų neatitinka. Petronių bendruomenės sveikatos punkto aptarnaujamoje teritorijoje 2018 m. duomenimis gyveno 376 gyventojai, Lėno – 300, Krikštėnų – 374. Vidutiniškai kiekvienas kaimiškosios vietovės gyventojas per metus punkto paslaugomis naudojosi tik 0,5 karto. Siekiant užtikrinti ir suteikti reikalingas asmens sveikatos priežiūros paslaugas šiose teritorijose gyvenantiems gyventojams jau šiuo metu yra teikiamos mobilios sveikatos priežiūros paslaugos namuose. Tai – kraujo tyrimų paėmimas, vaistų leidimas į raumenis ir į veną, slaugomų pacientų priežiūra, pragulų profilaktika ir t. t.“, – rašoma aiškinamajame rašte.

R. Janickas Tarybos narius patikino, kad su visomis bendruomenėmis buvo susitikta, nė vienas gyventojas neprieštaravo punktų panaikinimui.

Pateiktam sprendimo projektui buvo pritarta.

Teks mokėti daugiau

Tarybos nariai pripažino netekusiu galios Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2012 m. gegužės 7 d. sprendimą ,,Dėl Kainos už ikimokyklinio amžiaus vaikų išlaikymo paslaugas Ukmergės rajono savivaldybės ugdymo įstaigose nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir patvirtino naują Mokesčio už ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų išlaikymo paslaugas Ukmergės rajono savivaldybės ugdymo įstaigose dydžio nustatymo tvarkos aprašą.

Dokumente numatoma, kad už vaikų išlaikymą grupėse reikės mokėti abonementinį ir maitinimo mokesčius.

Abonementinis mokestis nustatytas 20 procentų BSI dydžio miesto ikimokyklinio ugdymo grupėse; 15 procentų BSI dydžio miesto priešmokyklinio ugdymo grupėse, jei vaikas ugdomas ilgiau nei 4 valandas per dieną; 10 procentų BSI dydžio kaimo teritorijos ikimokyklinio ugdymo grupėse ir 8 procentus BSI dydžio priešmokyklinio ugdymo grupėse, jei vaikas ugdomas daugiau nei 4 valandas per dieną.

Maitinimo mokestį sudaro maitinimo normos kaina ir gamybos išlaidos. Maitinimo normos kaina patvirtinta 1–3 m. vaikams už kiekvieną lankytą dieną – 2,02 Eur (pusryčiai – 0,52 Eur; pietūs – 1,02 Eur; vakarienė – 0,48 Eur ). Savaitinės grupės vaikams naktipiečiai – 0,50 Eur.

4–6 m. vaikams už kiekvieną lankytą dieną – 2,20 Eur (pusryčiai – 0,58 Eur; pietūs – 1,10 Eur; vakarienė – 0,52 Eur). Savaitinės grupės vaikams naktipiečiai – 0,50 Eur.

Gamybos išlaidos – 0,50 Eur už kiekvieną lankytą dieną (skaičiuojamos prie pietų maitinimo kainos).

Abonementinio mokesčio lėšos naudojamos ugdymo priemonėms įsigyti, edukacinėms pramogoms vykdyti, higienos normoms užtikrinti.

Maitinimo normos dalis skiriama maisto produktams įsigyti, gamybos išlaidų dalis – virtuvės įrangai ir reikmenims pirkti, komunalinėms bei kitoms ūkinėms išlaidoms padengti.

Šis sprendimas įsigalios 2020 m. sausio 1 dieną.

AUTORĖS nuotraukos

Rajono vadovai kvietė Tarybos narius skirti lėšų, kad miestas būtų naujai papuoštas, taip pat sudaryti galimybę organizuoti mugę.

Posėdžiuose dalyvauja ir savivaldybės administracijos skyrių vedėjai.

 

Palikite komentarą apie straipsnį

  • Pasiūlymas :
    Šią eilutę reikia numatyti biudžete. Ir rezervas nenukentės svarbesniems reikalams, o jų būna. Nereiks ateityje ginčytis ir galima bus pradėti tvarkingai ruošti visus pirkimus be jokios skubos.
  • Rinkėjas :
    Dejuoja kad biudžetas kiauras, neužtenka lėšų svarbiems dalykams, o čia pist - 25 000 ant eglutės. Nebalsuosiu už Darių daugiau, galvojau kad ūkiškesnis
  • Būsimas tarybos narys :
    Aš žinau kaip sutaupyti 25 000. Juk visi miestai jau pasipuošė, tai....atidėkim kitiems metams. Ar blogas pasiūlymas?