Ukmergiškės kartu su Prancūzijos, Suomijos, Vokietijos, Lenkijos, Latvijos ir Rumunijos atstovais.

Žmonės

Dalyvavo europinio mobilumo mokymo programoje

Svajūnė GOLUBECKĖ

Dukstynos pagrindinės mokyklos anglų kalbos vyr. mokytoja

Dukstynos pagrindinės mokyklos komanda spalio 12–22 dienomis dalyvavo europinio mobilumo mokymo programoje „Inclusion starts with I – Learning to live together“ Tenerifėje, Ispanijoje, kurią organizavo mokymų centras NewHorizons Malta.

Mokykloje vykdomo projekto pagal Erasmus+ programą tikslas – pagerinti mokymo kokybę ir mokinių pasiekimus, tikslingai stiprinant pedagogų informacinio raštingumo kompetenciją ir gebėjimą kūrybiškai organizuoti suasmenintą mokinių ugdymą (-si). Mobilumo dalyvės Daiva Amankavičienė ir šių eilučių autorė dirbo tarptautinėje komandoje kartu su Prancūzijos, Suomijos, Vokietijos, Lenkijos, Latvijos ir Rumunijos atstovais. Patobulino žinias apie socialinę įtrauktį, dalyvavo paskaitose, pratybose, grupių diskusijose, išmoko naujų informacinių komunikacinių technologijų taikymo būdų (įskaitant ugdymą(-si) virtualiose aplinkose) ir mokymą(-si) aktyvinančių metodų, kuriuos adaptuos ir išbandys pamokose.

Mokytojos kūrybiškai ir inovatyviai pristatė Lietuvos kultūrą ir švietimo sistemą mobilumo dalyviams. Dalinosi įspūdžiais, įžvalgomis ir asmenine patirtimi apie metodinių naujovių įgyvendinimą ugdymo procese. Mokėsi, kaip planingai taikyti aktyvaus mokymo metodus, kurie leis sutrumpinti ir pagerinti mokinių suasmeninto išmokimo ir į(-si)vertinimo procesus klasėje. Tikimės, kad tai darys teigiamą poveikį ugdytinių pažangai ir pasiekimams.

Taip pat mokytojos tobulino projektinės ir komandinės veiklos, tarpkultūrinio bendradarbiavimo įgūdžius, nuostatas pripažinti ir gerbti žmogaus etninę ir socialinę kilmę, pasaulėžiūrą, kultūrą.

Projektas Erasmus+ tęsiasi. Laukia nauji iššūkiai ir patirtys.

Palikite komentarą apie straipsnį