Asociatyvi nuotrauka.

Aktualijos

Pajamos į biudžetą renkamos sėkmingai

Išankstiniais Finansų ministerijos duomenimis, 2019 m. sausio–spalio mėnesių valstybės biudžetas ir savivaldybių biudžetai pajamų gavo 22,4 proc. (1 mlrd. 614,3 mln. eurų) daugiau nei 2018 m. tuo pačiu laikotarpiu. Anot ministerijos, tokį ženklų pajamų augimą palyginti su praėjusiais metais lėmė dalies valstybinio socialinio draudimo įmokų tarifo perkėlimas į gyventojų pajamų mokestį. Prognozuotos bendros minėtų biudžetų 2019 m. dešimties mėnesių pajamos – 8 mlrd. 621,3 mln. eurų, faktinės – 8 mlrd. 817,2 mln. eurų, t. y., gauta 2,3 proc. (195,9 mln. eurų) daugiau nei prognozuota.

Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir biudžeto skyriaus vedėja Vida Butkevičienė „Gimtajai žemei“ sakė, kad iki lapkričio pirmos dienos į savivaldybės biudžetą įplaukė 32 mln. 544 tūkstančiai eurų, arba metinis pajamų planas įvykdytas 80,9 proc. Patvirtintas 2019 metų pajamų planas – 34 mln. 426 eurai, su Europos Sąjungos lėšomis – 40 mln. 205 tūkst. eurų.

„Per dešimt mėnesių gauta 14 mln. 815 tūkst. eurų arba 80,9 proc. planuoto metinio Gyventojų pajamų mokesčio, 690 tūkstančių eurų arba 105 proc. – nekilnojamojo turto mokesčio“, – pasakojo vedėja.

Ji taip pat pridūrė, kad iki lapkričio vidurio reikėjo sumokėti Žemės mokestį, todėl rezultatai paaiškės galutinai jį suskaičiavus. Iki metų pabaigos bus renkamas ir Gyventojų pajamų mokestis.

Taip pat savivaldybė gavo 2,5 milijono eurų Europos Sąjungos paramos.

„Tikimės, kad metinis rajono biudžeto planas bus įvykdytas“, – teigė vedėja.

Lietuvoje pajamų į valstybės biudžetą gauta 7 mlrd. 196,2 mln. eurų. Sausio–spalio mėnesių valstybės biudžeto pajamos sudarė 83 proc. metinio plano.

Pajamų iš mokesčių į valstybės biudžetą gauta 6 mlrd. 629,6 mln. eurų. Tai yra 1 mlrd. 490,1 mln. eurų arba 29 proc. daugiau nei 2018 m. tuo pačiu laikotarpiu ir 23,4 mln. eurų (0,4 proc.) daugiau nei prognozuota.

Iš pridėtinės vertės mokesčio (PVM) gauta 3 mlrd. 164,1 mln. eurų pajamų. Tai yra 185,6 mln. eurų (6,2 proc.) daugiau nei 2018 m. tuo pačiu laikotarpiu ir 71,3 mln. eurų (2,2 proc.) mažiau nei prognozuota. Mažesnes nei prognozuota pajamas iš PVM lėmė didesni PVM permokos grąžinimai mokesčių mokėtojams.

Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų pajamos iš gyventojų pajamų mokesčio (GPM) 2019 m. sausio-spalio mėnesiais buvo 2 mlrd. 713,8 mln. eurų. Tai 1 mlrd. 258,2 mln. eurų (86,4 proc.) daugiau nei 2018 m. tuo pačiu laikotarpiu ir 119,5 mln. eurų arba 4,6 proc. daugiau nei prognozuota. Ženklų pajamų iš GPM augimą, palyginti su praėjusių metų atitinkamu laikotarpiu, lėmė valstybinio socialinio draudimo įmokų tarifo dalies perkėlimas į gyventojų pajamų mokestį – nuo 2019 m. sausio 1 d. pagrindinis GPM tarifas padidėjo nuo 15 proc. iki 20 proc.

Už visas akcizines prekes gauta 1 mlrd. 243,8 mln. eurų – 4,2 proc. (50,2 mln. eurų) daugiau nei 2018 m. sausio–spalio mėnesiais. Akcizų pajamų surinkimas iš esmės atitiko prognozę, gauta 0,8 proc. arba 10,6 mln. eurų mažiau nei prognozuota.

Pelno mokesčio gauta 609,4 mln. eurų, t. y., 20,3 mln. eurų arba 3,4 proc. daugiau nei prognozuota.

Kitų pajamų, materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo bei finansinio turto sumažėjimo pajamų į valstybės biudžetą gauta 566,6 mln. eurų, t. y., 3,7 proc. (20,2 mln. eurų) daugiau nei 2018 m. sausio–spalio mėnesiais ir 9,8 proc. (50,8 mln. eurų) daugiau nei prognozuota.

Patvirtintas 2019 m. valstybės biudžeto pajamų planas sudaro 8 mlrd. 668,1 mln. eurų, su ES lėšomis – 10 mlrd. 589,6 mln. eurų.

„G. ž.“ inform.

Palikite komentarą apie straipsnį