Spalį Ukmergėje surengtoje šventėje Tėvynei prisiekė virš 400 NPPKT karių.

Aktualijos, Naujausi

Tarnybą kariuomenėje renkasi ir savo noru

Loreta EŽERSKYTĖ

Lapkričio 23-oji – Lietuvos kariuomenės diena. Ypač išskirtinė ši šventė Ukmergės rajono jaunuoliams – vienai merginai ir keturiasdešimt šešiems vaikinams, kurie šiemet pradėjo devynis mėnesius trunkančią nuolatinę privalomą pradinę karo tarnybą (NPPKT). Vienas iš paskutinių šauktinių išvykimų į tarnybos vietą vyks gruodžio 2 dieną. Tada NPPKT Lietuvos kariuomenės Karaliaus Mindaugo motorizuotajame pėstininkų batalione pradės dar vienas būrelis ukmergiškių jaunuolių.

Kaip skelbia Krašto apsaugos ministerija, šių metų sausio 10 dieną buvo sudaryti 2019 metų šaukiamųjų sąrašai – į juos įtraukti 31 068 jaunuoliai iš 78 tūkst. potencialių karo prievolininkų, kurių amžius nuo 19 iki 26 m. (įskaitytinai). Iš jų į tarnybą įvairiuose Lietuvos kariuomenės daliniuose šiais metais bus pašaukti 3 827 karo prievolininkai.

Ukmergės rajono gyventojų karo prievolės administravimo klausimais rūpinasi Lietuvos kariuomenės Karo prievolės ir komplektavimo tarnybos Vilniaus regioninio karo prievolės ir komplektavimo skyriaus Molėtų poskyris. Jo viršininkas št. srž. Tomas Peršonis „Gimtajai žemei“ papasakojo, kad šiais metais į šaukiamųjų sąrašus Ukmergės rajone pateko 266 karo prievolininkai.

„Šiemet į nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą Lietuvos kariuomenės Karo prievolės ir komplektavimo tarnybos Vilniaus regioninio karo prievolės ir komplektavimo skyriaus Molėtų poskyris jau pristatė 81 asmenis – iš jų 36 karo prievolininkai, kurie nebuvo patekę į šaukiamųjų sąrašą ir patys pareiškė norą atlikti tarnybą. Tarp jų – 23 ukmergiškiai ir 13 molėtiškių“, – sakė poskyrio viršininkas ir pasidžiaugė, kad lyginant su praėjusiais metais jaunuolių, norinčių savanoriškai atlikti tarnybą, skaičius išlieka stabilus. Tarp pareiškusių norą atlikti karo tarnybą šiemet yra ir viena ukmergiškė mergina.

Pasak T. Peršonio, šiemet 5 ukmergiškiai ir 4 molėtiškiai tarnybą pradėjo privalomąja tvarka.

„Šiais metais tarnyba dėl studijų buvo atidėta 12 šauktinių. Tarp šauktinių yra daug emigrantų, tačiau pasakyti tikslų jų skaičių yra labai sunku, nes ne visi asmenys deklaruoja savo išvykimą į užsienio valstybę,“ – pastebėjo Molėtų poskyrio viršininkas.

Pagal Lietuvos kariuomenės vado patvirtintą 2019 m. metinį šaukimo planą, nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos kariai tarnybą atlieka daugiau nei 20 Lietuvos kariuomenės dalinių. Beveik visuose jų galima sutikti ir mūsų rajono atstovų. Tarp ukmergiškių, kaip teigė pašnekovas, populiariausi yra Rukloje, Pabradėje bei Panevėžyje esantys Lietuvos kariuomenės daliniai.

„Jaunuoliai, patekę į šaukiamųjų sąrašą ir pareiškę norą atlikti tarnybą pirmumo tvarka, gali patys pasirinkti tarnybos vietą bei laiką“, – pažymėjo Vilniaus regioninio karo prievolės ir komplektavimo skyriaus Molėtų poskyrio viršininkas.

Beje, sudarius ir paskelbus šaukiamųjų sąrašus, į juos nepatekę vaikinai ir merginos nuo 18 iki 38 metų ir toliau gali teikti prašymus savo noru atlikti nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą. Jie gali pasirinkti norimą tarnybos vietą, tarnybos pradžios datą ir gauti 30 proc. didesnes kaupiamąsias išmokas. Pirmumo prašymus taip pat gali teikti ir patekusieji į šaukiamųjų sąrašus. Į jų pageidaujamas tarnybos vietas stengiamasi atsižvelgti, o kaupiamosios išmokos jiems yra didesnės 15 procentų.

Pasakodamas apie tai, kuo užsiima Molėtų poskyris, viršininkas paminėjo, jog čia komplektuojami ir renkami ne tik šauktiniai.

„Į mūsų poskyrį ateina ir savanoriai, norintys prisijungti prie Krašto apsaugos savanorių pajėgų Molėtų bei Ukmergės kuopų. Šiemet į jas priimta 16 karių – po 8 ukmergiškius ir molėtiškius. Į profesinę karo tarnybą šiais metais priimta 12 asmenų – 5 ukmergiškiai ir 7 molėtiškiai. Taip pat čia šaukiami ir parengtojo rezervo kariai į parengtojo rezervo karių tarnybą. Parengtojo rezervo kariai, anksčiau atlikę nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą, kviečiami į kartotinius mokymus, trunkančius tris savaites. Iš viso šiemet pristatytas 51 asmuo – 33 ukmergiškiai ir 18 molėtiškių“, – apie veiklą kalbėjo viršininkas.

Pašnekovas konstatavo, jog, deja, atsiranda ir ignoruojančių šaukimą į kariuomenę. Šiemet net 93 asmenys buvo nubausti administracine tvarka už tai, kad neatvyko ar laiku neatvyko, pavėlavo pusmečiu ar kitaip nevykdė įstatymu numatytų karo prievolininko pareigų. Pasak T. Peršonio, baudos sumokėjimas nuo karinės tarnybos neatleidžia, o tarnybos vengiantiems skiriama ir antra bauda, po kurios, nesiėmus veiksmų, ima grėsti baudžiamoji atsakomybė ir gali būti pradedami ikiteisminiai tyrimai.

Šiemet Molėtų poskyryje dviem ukmergiškiams pradėti ikiteisminiai tyrimai dėl prievolininko pareigų nevykdymo.

„Taip pat yra šauktinių, kurie, patekę į sąrašus, neatvyksta, nereaguoja į jiems išsiųstus laiškus. Tokių šauktinių tenka ieškoti ir jie įtraukiami į Ieškomų asmenų žinybinį registrą. Šiemet yra paskelbta 60 karo prievolininkų paieška, 12 asmenų jau pavyko surasti“, – sakė T. Peršonis.

Dar vienas veiklos baras – poskyris organizuoja įvairius informacinius ir verbavimo renginius, kasmet stengiamasi aplankyti visas rajonuose esančias mokyklas. Molėtų poskyrio viršininkas pasidžiaugė, kad tokiuose renginiuose kariai visada sulaukia didelio dėmesio.

Genovaitės KAZIELIENĖS nuotr.

 

Palikite komentarą apie straipsnį

 • PRIVALOMAI TANYBAI - NE :
  Privaloma karinė tarnyba yra absurdas. Tai lyčių lygybės principo pažeidimas. Gaila, kad Lietuva užuot pasekusi Vakarų šalių pavyzdžiu ir visiškai atsisakiusi šauktinių kariuomenės, 2015 m. pradžiaje ją gražino, taip gerokai paskatindama ir jaunimo emigracija. Šis neišmintingas sprendimas tikrai pridarė žalos Lietuvai. Tad būkime pilietiški - REIKALAUKIME ŠAUKTINIŲ KARIUOMENĖS PANAIKINIMO!
 • PRIVALOMAI TANYBAI - NE! :
  Privaloma karinė tarnyba yra absurdas. Tai lyčių lygybės principo pažeidimas. Gaila, kad Lietuva užuot pasekusi Vakarų šalių pavyzdžiu ir visiškai atsisakiusi šauktinių kariuomenės, 2015 m. pradžiaje ją gražino, taip gerokai paskatindama ir jaunimo emigracija. Šis neišmintingas sprendimas tikrai pridarė žalos Lietuvai. Tad būkime pilietiški - REIKALAUKIME ŠAUKTINIŲ KARIUOMENĖS PANAIKINIMO!
 • PRIVALOMAI TARNYBAI- TAIP! :
  Privaloma karinė tarnyba nėra absurdas. Tarnauti Lietuvos kariuomenėje yra garbė, ginti Tėvynę - pareiga. Privaloma karinė tarnyba neskatina emigracijos. Visi sprendimai dėl tarnybos - išmintingi. Būkime pilietiški - tarnaukime savo Tėvynei, nes ji vienintelė ir nepakartojama.
 • Aurelijus :
  Todėl, kad nemokamai maitina.
 • PRIVALOMAI TANYBAI - NE! :
  Privaloma karinė tarnyba yra absurdas. Tai lyčių lygybės principo pažeidimas. Gaila, kad Lietuva užuot pasekusi Vakarų šalių pavyzdžiu ir visiškai atsisakiusi šauktinių kariuomenės, 2015 m. pradžiaje ją gražino, taip gerokai paskatindama ir jaunimo emigracija. Šis neišmintingas sprendimas tikrai pridarė žalos Lietuvai. Tad būkime pilietiški - REIKALAUKIME ŠAUKTINIŲ KARIUOMENĖS PANAIKINIMO!