M. Jankauskaitė (dešinėje) ir M. Jurkutė.

Aktualijos, Naujausi

Kurs smurto atpažinimo modelį

Daiva ZIMBLIENĖ

Savivaldybės administracijos Informacinių technologijų ir viešųjų ryšių skyriaus vyr. specialistė

Savivaldybės administracija pasirašė sutartį su Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba, pagal kurią Ukmergėje bus vykdomas naujas Europos komisijos finansuojamas projektas „BRIDGE: vietos bendruomenių stiprinimas efektyviai kovai su smurtu lyties pagrindu artimoje aplinkoje“.

Savivaldybėje apsilankiusios Lygių galimybių plėtros centro direktorė Virginija Aleksejūnė, šio centro ekspertė Margarita Jankauskaitė, Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos Komunikacijos skyriaus vedėja Mintautė Jurkutė ir Lietuvos žmogaus teisių centro projektų koordinatorė Agnė Pakšytė susitiko su savivaldybės administracijos vadovais, darbuotojais bei mūsų rajone pagalbą teikiančių įstaigų atstovais bei pristatė šį projektą, jo tikslus ir veiklas.

Projekto tikslas – sukurti tarpžinybinį reagavimo į smurtą artimoje aplinkoje algoritmą vietos bendruomenėse, stiprinti mokytojų ir mokyklų personalo gebėjimus užkirsti kelią lyčių stereotipams, kurie prisideda prie smurto pateisinimo ir normalizavimo, didinti visuomenės sąmoningumą apie smurto lyties pagrindu reiškinį ir stiprinti smurto prevenciją.

„Tai, ką mes darysime, yra eksperimentas. Niekas Lietuvoje nežino, kaip sukurti tą algoritmą, kaip vykdyti tą prevencinį darbą. Projekto vykdymo metu bus suteiktos galimybės visiems kartu pasitariant tai sukurti ir išbandyti.

Ukmergę pasirinkome neatsitiktinai. Tai savivaldybė, kurioje jau yra tam tikras įdirbis. Ekspertai labai gerai vertina rajono socialinių paslaugų specialistų, pedagogų ir kitų institucijų darbą teikiant pagalbą nuo smurto artimoje aplinkoje nukentėjusiems asmenims, taip pat dirbant savižudybių prevencijos srityje“, – sakė M. Jankauskaitė.

Šį projektą vykdys ir Alytaus miesto bei Jonavos rajono savivaldybės. Bus bandoma sukurti dar efektyvesnį specialistų bendradarbiavimo modelį, o visa geroji projekto praktika pristatyta kitoms savivaldybėms ir politikos formuotojams

Projektas truks dvejus metus – iki 2021 metų rugpjūčio mėnesio pabaigos. Jo metu bus vykdomos įvairios veiklos ir tyrimai. Ekspertai dirbs bendradarbiaudami su bendruomenėmis, mokyklomis, kuriose bus rengiami mokymai apie smurto atpažinimą ir prevenciją.

AUTORĖS nuotr.

 

Palikite komentarą apie straipsnį