Du hektarus užimantis žvėrių aptvaras ribojasi su miesto teritorija.

Aktualijos, Naujausi

Alkani vilkai atsliūkino iki Ukmergės

Loreta EŽERSKYTĖ

„Taip ir parašykite: vilkai vaikšto po miestą!“ – ketvirtadienį „Gimtajai žemei“ sakė su Ukmerge besiribojančiame Vaitkuškio kaime gyvenantis Vytautas Pariokas.

Verslininkas prieš penkerius metus įsigijo septynias danielių pateles. Jas įkurdino didžiuliame aptvare, kuris įrengtas šalia sodybos ir užgriebia šiek tiek nuosavo miško. Pamažu šių laukinių gyvūnų banda padidėjo iki dviejų dešimčių. Tačiau dabar liko tik keturiolika augintinių…

V. Pariokas pasakojo, kad šį rudenį į aptvarą įjunko vilkai. Pro voljero apačią prasikasę plėšrūnai papjovė 6 danielius.

„Niekas nėra garantuotas, kad į miesto prieigas atklydęs alkanas vilkas nepuls žmogaus… – nerimo mintimis dalijosi nuo šių žvėrių jau nukentėjęs vyras. – Mūsų močiutė vakarais eidavo į Mišias Pašilės bažnyčioje. Dabar ji bijo sutemus kelti koją iš namų…“

Aptvare puotavo tris naktis

Danielių augintojas mano, kad vilkai atsėlino Pašilėje esančia Kalno gatve ir ties sankirta su Medžiotojų gatve pasuko link aptvaro. Į voljerą plėšrūnai pateko, po aukšta tvora išrausę skylę.

Pirmo išpuolio būta rugsėjo 1-osios naktį. Tuomet buvo sudraskytas vienas danielius. Antrą kartą vilkai į aptvarą tuo pačiu keliu įlindo naktį į lapkričio 1-ąją. V. Pariokas vėl neteko vieno gyvūno. Trečią kartą įsidrąsinę ir suįžūlėję plėšrūnai čia sugrįžo praėjusią savaitę ir voljere surengė tikrą puotą. Ryte šeimininkas rado negyvus keturis danielius.

„Du gyvūnai buvo visiškai suėsti. Žinant, kad vienas vilkas iš karto sudoroja maždaug penkis kilogramus mėsos, galima daryti išvadą, jog čia naktį darbavosi keli plėšrūnai…“ – spėjo V. Pariokas.

Jo teigimu, buvo papjautos patelės ir jaunikliai. Patinai, kurie turi ragus, nuo užpuolikų apsigynė.

V. Pariokas prie tvoros, kurią įveikę vilkai aptvare papjovė šešis danielius.

Užfiksavo plėšrūnų pėdsakus

Pasak pašnekovo, nėra jokių abejonių, jog jo turimą bandą išretino vilkai. Tai esą išduoda skerdynių braižas – pirmiausia sudorojami grobio skrandis ir žarnos. Be to, danielių augintojas turi užfiksavęs plėšrūnų pėdsakus. Taip pat vilkus pastebėjo ir medžiotojai.

„Aš ir pats esu medžiotojas, turiu leidimą laikyti šautuvą, tačiau prie savo namų ginklo išsitraukti negaliu, nes čia – ne mano būrelio medžioklės plotai. Kreipiausi į Pašilės būrelio medžiotojus, jie kelis vakarus iš eilės tykojo prie danielių aptvaro. Nors pačių vilkų ir nematė, girdėjo jų staugimą“, – pasakojo vaitkuškietis ir patikino, jog pagal balsus nesunku buvo suprasti, kad į voljere auginamus žvėris buvo nusitaikęs tikrai ne vienas plėšrūnas.

V. Pariokas vilkams stebėti yra įsigijęs termovizorių. Pasak vyro, praėjus vos kelioms dienoms po paskutinio išpuolio, vakare jis išvydo Kalno gatve einančius du vilkus. Pilkiai artėjo link žvėrių aptvaro. Tačiau jo nepasiekę apsisuko ir nupėdino atgal. Greičiausiai pajuto, jog jų tyko medžiotojai.

„Jei vilkų sumedžioti ir nepavyktų, galbūt medžiotojai juos bent nubaidytų, kad daugiau negrįžtų prie danielių“, – viliasi pašnekovas.

Beje, danielių augintojas pasakojo, jog jis šiose apylinkėse ne vienintelis, kurio augintinius išguldė vilkai. Tuo pačiu metu, kai plėšrūnai papjovė danielius, jie sudraskė vienos Pabaisko seniūnijos Burkaimio gyventojos ožką.

Pasiguodęs dėl vilkų siautėjimo V. Pariokas samprotavo, jog šiuos baikščius ir atsargius plėšrūnus iš miškų arčiau žmonių veja alkis: „Šernų likę labai mažai, todėl tenka ieškoti kitokio grobio. Artėjant žiemai, ganyklose naminių gyvulių beveik nebėra, todėl vilkai įsidrąsinę atklysta ir iki miesto…“

Vilko palikto pėdsako dydis – 11 cm. N. Adomavičienės nuotr.

Ir girdi, ir mato…

Daugiau nei tris dešimtmečius Pašilės girininkijos girininku dirbęs Marijonas Vilkelis patikino, kad vilkų pastaraisiais metais gerokai padaugėjo. Jis patvirtino danielių augintojo žodžius, kad vilkų gyvenime stebimi pakitimai. Šie plėšrūnai tampa vis drąsesni ir eina arčiau žmogaus. Miškuose beveik nebelikus šernų, jie medžioja stirnas. Taip pat nevengia ir lengvesnio grobio – besiganančių veršiukų, ožkų ar avių. Pilkiai eina artyn sodybų visai nesibaimindami žmogaus, dar drąsiau jie jaučiasi naktį.

„Iš vyresnių žmonių girdėdavome, jog per karą, pokario metais vilkai, prasikasę pro pamatus, iš tvarto ištraukdavo avį. Tuomet jie veisėsi Kopūstėlių raistuose. Man dirbant girininku neteko girdėti, kad vilkai medžiotų taip arti Pašilės…“ – sakė miškininkas ir medžiotojas.

M. Vilkelis prieš porą metų vilką matė ant Deltuvėlės kalno. Plėšrūnas, pajutęs, jog jį stebi, apsisuko ir nusliūkino atgal. Netrukus prie jo prisijungė dar vienas, ir abu dingo iš akiračio. Po dienos kitos pašnekovas išgirdo, jog Nuotekuose buvo papjauta telyčia.

Pasak miškininko, vilką kojos peni. Per naktį žvėris gali įveikti ne vieną dešimtį kilometrų, jam jokia kliūtis – upė.

Paklaustas, ar vilkai gali kelti pavojų žmonių saugumui, M. Vilkelis šyptelėjo: „Tikriausiai niekam iš mūsų kol kas neteko girdėti, kad būtų užpultas žmogus. Vis tik miško gyventojai bet kokio susitikimo su žmonėmis vengia…“

Minta ne žole

Ukmergės medžiotojų ir žvejų draugijos pirmininkas Vaidas Bakanauskas patikino, kad rajono miškuose gyvena ne viena vilkų šeimyna. Bene daugiausia jų pastebima Šešuolių girioje. Tačiau šių plėšrūnų arba jų pėdsakų medžiotojai mato, jų staugimą girdi ir kitose vietovėse – Užugiryje, Saveikiuose, kitur.

„Bet kad vilkas brautųsi į žvėrių aptvarą, ypač retas atvejis. Man apie tai anksčiau mažai yra tekę girdėti, – neslėpė pirmininkas. – Dabar, kai labai sumažėjo šernų, jie priversti ieškoti kito grobio – žole juk neminta…“

Pasak V. Bakanausko, tai, kad vilkų yra prisiveisę gerokai daugiau, liudija ir faktas, jog vos tik prasidėjus jų medžioklės sezonui, Ukmergės rajone jau sumedžioti du plėšrūnai. Lapkričio 2-ąją tokia sėkmė aplankė Laičių būrelio medžiotojus – tėvą ir sūnų – Arūną ir Daną Kaselius.

Sumedžiojo patiną ir patelę

Beveik trisdešimt metų medžiojantis ukmergiškis A. Kaselis papasakojo, kad tą įsimintiną lapkričio 2-osios, šeštadienio, pavakarę jis kartu su tame pačiame būrelyje medžiojančiu 22-ejų sūnumi važiavo tykoti į bokštelį.

„Vilkus pastebėjome Varžų miško palaukėje. Sūnus sumedžiojo patiną, aš – patelę. Abu plėšrūnai – suaugę, maždaug 3-5 metų“, – apie įsimintiną medžioklę pasakojo Arūnas.

Beje, vyresniajam Kaseliui šis vilkas jau antras – pirmą sumedžiojo vėlyvą 2015-ųjų rudenį.

Šiemet – šeši prašymai

Pagal dabar galiojančią tvarką valstybė vilkų padarytus nuostolius atlygina tik ūkinių gyvūnų savininkams. Danielių, elnių, kitų laukinių žvėrių augintojams neskiriama jokia kompensacija.

V. Parioko manymu, tai nėra teisinga: „Visi mano auginami danieliai yra registruoti. Patyrę nuostolių, kreipėmės į aplinkosaugininkus, tačiau sužinojome, jog žala nebus atlyginta. Apmaudu, kad mūsų niekas negina…“

Kaip „Gimtajai žemei“ papasakojo rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus vyr. specialistė Neringa Adomavičienė, šiais metais gauti 6 prašymai įvertinti vilkų ūkiniams gyvūnams padarytą žalą ir ją atlyginti. Ukmergės rajono medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos žemės ūkio pasėliams, ūkiniams gyvūnams ir miškui skaičiavimo komisija žalą įvertino šiek tiek daugiau nei 1 300 eurų.

„Iš 2019-iais pateiktų prašymų net keturi gauti rugpjūčio mėnesį, po vieną – birželį ir rugsėjį. Pirmasis nukentėjusysis kreipėsi birželio 25-ąją, paskutinis – rugsėjo 27 dieną. Iš viso papjauta 19 avių ir 1 galvijas. Žala buvo padaryta Želvos seniūnijos Šilninkų, Činelių ir Jereminavos kaimuose, Pabaisko seniūnijos Sukinių ir Šešuolių seniūnijos Butkūnų kaimuose“, – tokius duomenis pateikė N. Adomavičienė.

Pasak pašnekovės, pernai tokių prašymų buvo gauta ženkliai daugiau – net 15. Papjauta 24 avys, 11 ožkų, 2 galvijai, 30 vištų. Nukentėjusiems savininkams išmokėta per 2 200 eurų.

Aplinkos ministerijos duomenimis, per 2018 metus šalyje sulaukta 255 pranešimų apie vilkų padarytą žalą. Pernai jie papjovė daugiau nei 1 700 gyvulių, o žalai kompensuoti išmokėta beveik 170 tūkst. eurų.

Žalą atlygina Aplinkos ministerija

„Nukentėję savininkai nedelsdami privalo pranešti atitinkamai seniūnijai rašydami prašymą dėl vilkų padarytos žalos įvertinimo ir atlyginimo. Seniūnijos seniūnas, gavęs prašymą, tą pačią dieną informuoja medžioklės plotų naudotoją ir rajono savivaldybės administraciją“, – galiojančią tvarką komentavo vyr. specialistė. Ukmergės rajono medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos žemės ūkio pasėliams, ūkiniams gyvūnams ir miškui skaičiavimo komisija vyksta į apžiūrą, po to posėdžiuose nagrinėja pateiktą prašymą bei vadovaudamasi Medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos žemės ūkio pasėliams, ūkiniams gyvūnams ir miškui apskaičiavimo metodika, Biologinio turto ir žemės ūkio produkcijos normatyvinių kainų sąrašu įvertina bei suskaičiuoja padarytą žalą.

N. Adomavičienė pažymėjo, kad pasikeitus teisės aktams, nuo 2019 m. gegužės 1 d. vilkų ūkiniams gyvūnams padarytą žalą atlygina ne rajono savivaldybės administracija, o Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija.

„Dėl šios priežasties nukentėjęs asmuo papildomai dar turi parašyti prašymą ministerijai atlyginti vilkų ūkiniams gyvūnams padarytą žalą. Įvardytą prašymą bei kitus reikiamus dokumentus rajono savivaldybės administracija paštu pateiks ministerijai, kad būtų atlyginta vilkų padaryta žala nukentėjusiems asmenims“, – paaiškino Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus specialistė.

Sumedžiojimo limitas – 120 žvėrių

Medžioklės Lietuvos Respublikoje taisyklės numato, kad vilkus mūsų šalyje leidžiama medžioti nuo spalio 15 iki balandžio 1 dienos. Tačiau šių plėšrūnų medžioklė gali baigtis anksčiau, jeigu išnaudojamas nustatytas sumedžiojimo limitas. 2019–2020 metų medžioklės sezonui aplinkos ministras yra patvirtinęs 120 vilkų sumedžiojimo limitą. Pernai buvo leista sumedžioti 110 vilkų. Šį sezoną limitas padidintas atsižvelgus į šių metų apskaitos pagal pėdsakus sniege rezultatų erdvinę analizę ir įvertinus, kad Lietuvoje yra ne mažiau kaip 37 vilkų šeimos – keturių ir daugiau vilkų grupės.

Kaip teigiama Aplinkos ministerijos pranešime, sumedžioti leidžiamų plėšrūnų skaičius nustatomas ir įvertinus informaciją apie šių žvėrių daromą žalą naminiams gyvūnams.

Pagal tyrimus atlikusių mokslininkų rekomendaciją, šiemet siūloma atsisakyti pernai taikyto vilkų sumedžiojimo limito paskirstymo pagal rajonus. Taip siekiama išvengti vilkų genetinės įvairovės susiaurėjimo, jeigu vienoje nedidelėje teritorijoje būtų sumedžioti visi kurios nors jų šeimos individai.

AUTORĖS nuotraukos

 

Palikite komentarą apie straipsnį

 • Vylkiukas :
  Irengite vilkams šeryklas už es parama .
 • Jonas :
  As manau savo turta ginti turi kiekvienas tuo labiau savo zemej ir dar skaitosi medziotojas
 • ............. :
  Zek ir ji pati tuoi i miska isvilks pliurpe tie zmones nesamones tegu geriau savo tvoras gerai susitvako ir nebelis tie vilkai pas neasisaugos tai tegu nekaltina tu vilku
 • Kažinkas . :
  Kaimiečiai iš miesto kitokių komentarų ir nesugeba rasyti.Vat iš visų jūsų asilų nuostoliams padengti ,reiktų tuos 170 000 EUR.išieškoti tai kitaip avigalviai šnekėtumėt.
 • Vilkisius :
  Raguoti vyrai irgi neapgina pasileidusiu patelių
 • Neukmergietis :
  Įdomiausia,kad komentuoja net nenutuokentys apie ką patys kalba.Taip šernų laikinai sumažėjo,bet kitų kanopinių tokios gausos dar nebuvo ir nesakau,kad tai blogai.O vilkai,manau,prisitaiko prie žmogaus,kaip prisitaikė lapės,kiaunės,usūriniai.Jie tapo beveik miestiečiai.Tik kvailys gali aiškinti,kad žmogus turėjo sėdėti ir laukti kito vilkų pasirodymo,juk tai nenuspėjama.Vilkų antpuolių prieš naminius gyvūnus realiai yra daug daugiau,nes žmonės tiesiog kukliai nutyli,o gal tiesiog nenori girdėti kvailių komentarų.
 • Greta Tunberg :
  Gamta pagaliau atgimsta
 • Greta Ekoaktyviste :
  Gamta pagaliau atgimsta
 • Vilkas :
  Eisim medžioti to Parioko. Būtinai šią žiemą jį suėsim. Ar jis riebus ? Gal vieni kaulai ? Tai dar leisim pagyventi, papilnėti...
 • Pažaliavusiems :
  Na lopetos komentaras išties lopetos lygio, o mergytė Sima gina vilką ir stebisi, kad Bembis negynė savo vaikučių. Susidari įspūdis, kad išsilavinimo trūkumas ir nebrandumas dabar madoje. Kur ritamės???
 • Lapė :
  Medžiotojų propaganda
 • Lapė :
  Propaganda medžiotojų vyksta
 • Jonad :
  Mažiau be skaičiaus medžiotų medžiotojai ir vilkai turėtų maisto, ale kai šaudoma į viską kas juda - gal kada ateis ir iki kurio nors šaudytojo lovos... 😉
 • Juozas :
  Įrenkite vilkams šėryklą,nes vargšai alkani....
 • Lopeta :
  Nereikejo suryti storpilviams medziotojams sernus, briedzius, stirnas, tai uztektu maisto ir vilkams. Patarimas - retinti medziotojus, atimti is ju ginklus ir stebejimo priemones, tegu eina plikom rankom pries vilkus, bus ir zverys issaugoti, ir zudikai medziotojai praretinti
 • Maciau :
  Nereikejo suryti storpilviams medziotojams sernus, briedzius, stirnas, tai uztektu maisto ir vilkams. Patarimas - retinti medziotojus, atimti is ju ginklus ir stebejimo priemones, tegu eina plikom rankom pries vilkus, bus ir zverys issaugoti, ir zudikai medziotojai praretinti
 • Iš kaimo. :
  Čia kažkas ne taip, tris naktis vilkai puotavo, o kur šeimininkas buvo, kodėl ne saugojo, o ir vilkams ne badas, pilna stirnų, o, kad žmogų pultu, negirdėjau, jie protingesni už žmogų.
 • SIMAI :
  Blondinė-ir Ukmergėje blondinė.
 • Ukmergietis :
  Simai Ar skaitei strapsnį, gerbiamoji? Matosi, kad ne. Tada ir nekomentuok,šernų specialiste!
 • Sima :
  Keista,kodėl patinai su ragais neapgina patelių?Ir reiškia leidžiama per daug sumedžioti šernų,jei vilkams jų neužtenka.